Lääkehoidon koulutukset

Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lääkelupaprosessia, johon kuuluu hyväksytyn kurssisuorituksen lisäksi näyttökoe. Lääkeluvan myöntäminen ja näyttökokeen järjestäminen sekä näytön sisällön määrittäminen ovat työnantajan vastuulla.

Koulutusten sisällöt ovat moniammatillisen asiantuntijatiimin laatimia ja tarkastamia. Ne vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Turvallisen lääkehoito -oppaan osaamisvaatimuksiin. Perusosaaminen varmistetaan sekä teoria- että lääkelaskennan tentillä.

Lääkehoidon koulutuskokonaisuus jakaantuu kolmeen osaan: perusosaamisen, perusosaamista täydentäviin ja erityisosaamista vaativiin koulutuksiin. Kurssikohtaiset esittelyt avautuvat painikkeista.

Lääkehoidon perusosaaminen

Lääkehoidon perusosaamista täydentävät

Lääkehoidon erityisosaamista vaativat


Suosituksemme lääkehoidon perusosaamisen kurssin valinnasta