Neste- ja lääkehoito röntgenhoitajille

Neste- ja lääkehoito röntgenhoitajille                                                                                  

Kohderyhmä: Röntgenhoitajat

Tavoitteena on varmistaa röntgenhoitajien osaaminen kuvantamistutkimuksissa ja -toimenpiteissä tarvittavien varjo- ja tehosteaineiden käytössä. Lisäksi kurssilla varmistetaan suonensisäisen neste- ja lääkehoidon osaaminen toimenpiteissä ja tutkimuksissa.

Kurssin suorittaminen

  • Teoriatentti ja lääkelaskennan tentti
  • Hyväksymisrajat: teoria 30/40 kysymystä ja lääkelaskennan tentti 3/3

Kurssin sisältö

  • Neste- ja lääkehoito röntgenhoitajille kurssin materiaali ja tentit
  • Vaativan neste- ja lääkehoidon kurssin materiaali
  • Lääkehoidon perusteet kurssin materiaali
  • Elvytyksen ja anafylaksian lääkehoito
  • Lääkelaskennan itseopiskelupaketti

Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa terveydenhuoltoalan ammattilaisten virallista lääkelupaprosessia, johon kuuluu hyväksytyn kurssisuorituksen lisäksi näyttökoe. Näyttökokeen määrittelee ja lääkeluvan myöntää työnantaja.

Koulutukset vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Turvallisen lääkehoito -oppaan osaamisvaatimuksiin.