Perustietoa syöpälääkkeistä ja syöpäpotilaan hoidosta

Perustietoa syöpälääkkeistä ja syöpäpotilaan hoidosta                                                                                 

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka kohtaavat työssään syöpään sairastuneita potilaita. Koulutus ei anna valmiuksia eikä lupaa suonensisäisesti annosteltavien syöpälääkkeiden annosteluun. 

Tavoitteena on lisätä osaamista syövän hoitoon käytettävistä lääkkeistä, niihin liittyvistä haittavaikutuksista, syöpälääkkeiden käsittelystä sekä syöpäpotilaan hoitamisesta niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidon yksiköissä.

Kurssin suorittaminen

  • Teoriatentti
  • Hyväksymisraja: 14/20 kysymystä

Kurssin sisältö

  • Perustietoa syöpälääkkeistä ja syöpäpotilaan hoidosta kurssin materiaali ja tentti

Lääkehoidon perusosaamista täydentävien kurssien tarpeen määrittelee henkilön työnkuva ja työnantajaorganisaatio.