Vaativan neste- ja lääkehoidon tarkkailu

Neste- ja lääkehoidon tarkkailu lähihoitajille             

                                                                    

Kohderyhmä: Nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt

Tavoitteena on kerrata vaativaan neste- ja lääkehoitoon liittyvän tarkkailun perusperiaatteet, siten että nimikesuojattu ammattihenkilö voi työssään tarkkailla vaativaa neste- ja lääkehoitoa sekä epiduraalista kivunhoitoa. Varsinainen hoidon toteuttaminen kuuluu laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen tehtävän kuvaan.

Kurssin suorittaminen

  • Teoriatentti
  • Hyväksymisraja: 7/10 kysymystä

Kurssin sisältö

  • Neste- ja lääkehoidon tarkkailu lähihoitajille kurssin materiaali ja tentti

Lääkehoidon perusosaamista täydentävien kurssien tarpeen määrittelee henkilön työnkuva ja työnantajaorganisaatio.

Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa terveydenhuoltoalan ammattilaisten virallista lääkelupaprosessia, johon kuuluu hyväksytyn kurssisuorituksen lisäksi näyttökoe.

Koulutukset vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Turvallisen lääkehoito -oppaan osaamisvaatimuksiin.