Rokottaminen

Rokottaminen                                                                                  

Kohderyhmä: Laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka tarvitsevat rokottamisosaamista työssään

Tavoitteena on kerrata rokotuksiin liittyvät perustiedot, joita laillistetulta terveydenhuollon ammattihenkilöltä rokotteita antaessaan vaaditaan. Osaaminen varmistetaan tentillä.

Kurssin suorittaminen

  • Teoriatentti
  • Hyväksymisraja: 8/10 kysymystä

Kurssin sisältö

  • Materiaalina osoitetaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen rokottamisen kokonaisuus
  • Rokottamisen tentti

Lääkehoidon perusosaamista täydentävien kurssien tarpeen määrittelee henkilön työnkuva ja työnantajaorganisaatio.

Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa terveydenhuoltoalan ammattilaisten virallista lääkelupaprosessia, johon kuuluu hyväksytyn kurssisuorituksen lisäksi näyttökoe. Näyttökokeen määrittelee ja lääkeluvan myöntää työnantaja.

Koulutukset vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Turvallisen lääkehoito -oppaan osaamisvaatimuksiin.