Tarinat

Tarvitseeko pyörä keksiä aina uudelleen?

Mediecon tehtävä on tuottaa ja hankkia sosiaali- ja terveydenhuollon verkkokoulutuksia osaaville ammattilaisille. Saamme koulutustoiveita omistajiltamme eli hyvinvointialueilta. Näiden toiveiden ja tiedustelujen jälkeen selvitämme, millaisesta täydennyskoulutustarpeesta on kyse ja pystyisimmekö vastaamaan tähän tarpeeseen verkkokoulutuksella.

Mikäli verkkokoulutus on oikea vaihtoehto, aloitamme varsinaisen koulutuksen suunnittelun. Aina ei kuitenkaan ole järkevää tai mahdollista tehdä omaa verkkokurssia alusta alkaen. Joskus selviää, että toisella palveluntarjoajalla on täsmälleen tarvetta vastaava kurssi tai koulutuskokonaisuus.

Tarvitseeko pyörä keksiä aina uudelleen? Ei välttämättä. Yhteistyökumppaneiltamme voimme hankkia laadukkaita ja kustannustehokkaita koulutuksia, jotka vastaavat omistajiemme täydennyskoulutustarpeisiin.

Yhteistyökumppaneidemme rooli

Yhteistyö Qreform Oy:n, Kustannus Oy Duodecimin ja Työterveyslaitoksen kanssa on ollut olennainen osa toimintaamme jo useiden vuosien ajan. Yhteistyö on mahdollistanut koulutusten tarjoamisen omistajillemme ilman tarvetta keksiä pyörää uudelleen. Ovatko nämä palvelut ja koulutukset jo tuttuja sinulle?

 • Potilasturvaportti (Qreform Oy)
  • Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus sisältää useita potilas- ja asiakasturvalllisuuden verkkokursseja
  • Laajasti käytössä Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueilla
 • Oppiportti (Kustannus Oy Duodecim)
  • Terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuspalvelu sisältää mm. verkkokursseja, oppikirjoja, laitekoulutuksia, webinaareja
  • Laajasti käytössä Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueilla
 • Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutukset (Työterveyslaitos)
  • Sote-alan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille suunnattu koulutus, jonka tarkoituksena on lisätä työ- ja potilasturvallisuutta
  • Käytössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Miksi yhteistyö on tärkeää?

Yhteistyö on mahdollistanut kattavien koulutuskokonaisuuksien tarjoamisen omistajillemme. Yhteistyö säästää aikaa ja resursseja, kun voimme hyödyntää muiden asiantuntemusta ja valmiita koulutusratkaisuja.

Lue lisää yhteistyöstämme Qreformin kanssa asiakastarinasta.

Yhteistyöajatuksin
Paula, verkkokoulutuspäällikkö

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena!

Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain Mediecon sinistä

Muutos lähtee itsestä. Muutoksen tuulet puhaltavat. Mikään ei muutu, jos mitään ei muutu. Kyllähän näitä vastaavia lausahduksia riittäisi.

Muutosta voi lähestyä monesta näkökulmasta. Osa saattaa kokea muutoksen uhkana, osa mahdollisuutena. Muutosta seuraava lopputulema voi olla hyvin positiivinen, hyvin negatiivinen tai mitä tahansa ääripäiden väliltä. Mitkä tekijät vaikuttavat suhtautumiseemme ja kunkin omaan lähestymiskulmaan? Vaikutuksensa on varmasti muutoksen kohteena olevan asian läheisyydellä ja tärkeydellä, sitoutumisen ja tunneyhteyden asteella ja myös muutosta seuraavilla konkreettisilla, henkilökohtaisilla vaikutuksilla. Muutoksessa jokin asia muuttuu ja kun jokin asia muuttuu, liittyy tilanteeseen usein luopumista tutusta ja turvallisesta. Ajatus muutoksesta saattaa tuntua jopa pelottavalta. Yksi saattaa olla ahdistunut muutokseen liittyvästä epätietoisuudesta, toisen kaivatessa kipeästi jatkuvasta muutoksesta aiheutuvaa jännityksen tunnetta. Lähestymiskulmaan vaikuttaa ehdottomasti siis myös persoonamme ja luonteenpiirteemme. Oletko sinä uudistuja ja uudistaja, nautitko muutoksen tuulista – lempeistä tai enemmänkin pyörteisistä?

Aina ei ole mahdollista vaikuttaa muutokseen. Harvoin muutosta voi tai kannattaa vastustaa, ainakaan vain pelkän vastustamisen vuoksi. Muutokset tapahtuvat usein pyytämättä eikä tarve muutokselle lähde aina sisältäpäin, vaan toimintaympäristöstämme. Erityisesti silloin, kun muutos tulee ulkopuolelta ja niin sanotusti kutsumatta, on tärkeä yrittää ymmärtää muutokseen johtaneita tekijöitä. Muutoksen toteuttaminen ja muutosten tuulten mukana oleminen voi olla mielekkäämpää, jos ja kun muutoksen pystyy kohtaamaan.

Muutokseen verrattuna sana uudistuminen huokuu mielestäni hieman enemmän positiivisuutta, toivetta uudesta ja ehkä jostain aiempaa paremmasta. Muutos saattaa tapahtua väistämättä, nopeasti, helposti ja kyselemättä. Uudistumiseen tarvitaan aina tarve ja tavoite, ihmiset ja heidän välistään vuorovaikutusta, sitoutumista ja aikaa ja muita resursseja tai voimavaroja. Henkilökohtaista uudistumista (elämäntapamuutos, uusi elämä, uusi minä…) koskevat samat lainalaisuudet kuin mitä tahansa uudistumista. Uutta kohti ponnistelu on taatusti antoisampaa ja tukevammalla pohjalla, kun tiedät mitä tavoittelet ja sitoudut siihen. Mikään ei tosin takaa sitä, että uudistumisenkaan lopputuloksena olisi pelkkiä onnistumisia ja riemunkiljahduksia. Lopputuleman tarkastelu ja arviointi onnistuu usein myöhemmin – sitten, kun on jotain mitä verrata aiempaan, aikaan ennen uudistumista.

Järjestelmän uudistumisen vaikutus meidän organisaatioomme on ollut positiivinen. Emme haluaisi enää palata vanhaan!

Mediecolla on takanaan iso projekti, järjestelmäuudistus, joka toteutettiin yhteistyössä Mediamaisteri Oy:n kanssa. Koko projektiryhmä on ollut tyytyväinen uudistuneeseen Medieco eLearniin. Taustalla eli siellä kuuluisan konepellin alla on uudistuneita prosesseja, ja moottori hyrrää tasaisesti. Myös asiakkaamme ovat olleet monessa asiassa uuden äärellä, kun tietyt pitkään käytössä olleet toimintatavat ovat vaihtuneet, muuttuneet tai uudistuneet – miten kukin asiaa lähestyykään. Uudistuksista saamamme palaute on ollut pääasiassa positiivista, vaikkakin alkuvuonna oli erityisesti viestinnällisiä haasteita ja niiden seurauksena epätietoisuutta. Oppimisympäristömme pohjana on Moodle, jonka avointa lähdekoodia kehitetään maailmanlaajuisesti. Mediamaisteri tulee kesän jälkeen päivittämään Medieco eLearniin Moodle 4.1 -version. Siispä vielä myöhemmin tänä vuonna on tiedossa pieniä oppimisympäristön uudistuksia, joita jäämme odottelemaan avoimin mielin.

Muutos on siis pysyvää ja tuo aina mukanaan mahdollisuuden uudistua. Mediecon tiimikin on menossa uutta kohti. Ehkäpä joku teistä tämän tekstin lukijoista on jatkossa mukana meidän seuraavassa uudistuksessa? 😉

Muutosta ja uudistumista mietiskeli Mari,
mediecolainen

Asiakaskokemus keskiössä / Kundupplevelsen i centrum

Asiakaspalvelu on tärkeä osa Mediecon toimintaa. Asiakaspalvelu ei pelkästään ratkaise ongelmia tai vastaa kysymyksiin, vaan se on myös tapa luoda ja ylläpitää suhteita käyttäjiin.

Mediecon asiakaspalvelun yksi keskeisistä tekijöistä on nopea vastausaika. Kun asiakas ottaa yhteyttä, hän odottaa saavansa ratkaisun ongelmaansa tai vastauksen kysymykseensä mahdollisimman pian. Nopea vastausaika lisää asiakkaan tyytyväisyyttä ja luottamusta. Tämä on erittäin tärkeää, varsinkin kun järjestelmämme on kokenut suuria muutoksia ja asiat ovat uusia kaikille käyttäjillemme.

Toinen merkittävä asia on, että Mediecon asiakaspalvelussa saa palvelua pääsääntöisesti sekä suomeksi että ruotsiksi.  Se lisää asiakaspalvelun saavutettavuutta, vaikuttaa palvelun onnistumiseen ja laatuun sekä helpottaa asioiden ymmärtämistä.

Mediecon asiakaspalvelua kehitetään jatkuvasti, sillä asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat ajan myötä. Esimerkiksi päivitämme jatkuvasti nettisivujen Ohjeet-osiota tarpeen mukaan. Olemme lisäksi ottaneet käyttöömme Telia Touchpoint -mobiilivaihteen, jotta puhelut ohjautuvat aina vapaana olevalle mediecolaiselle.

Asiakaspalvelu on siis tarpeellinen yritykselle monella tavalla. Se auttaa luomaan lojaaleja ja tyytyväisiä asiakkaita, jotka ovat menestyksen avain. Se myös mm. erottaa meidät muista kilpailijoista ja luo positiivista mielikuvaa yrityksestä. Asiakaspalvelu on investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Toivon, että annat palautetta asiakaspalvelusta, jotta voimme jatkossakin parantaa asiakaskokemusta. Palautetta voit lähettää esimerkiksi sähköpostilla.

Aurinkoisia kevätpäiviä!

Thomas, Palveluasiantuntija

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena

Kundbetjäning är en viktig del av Mediecos verksamhet. Kundbetjäning löser inte bara problem eller svarar på frågor, det är också ett sätt att skapa och underhålla relationer med våra användare.

En av nyckelfaktorerna för Mediecos kundbetjäning är snabb responstid. När en kund hör av sig förväntar han sig att få en lösning på sitt problem eller svar på sin fråga så snart som möjligt. Snabb svarstid ökar kundnöjdheten och förtroendet. Detta är mycket viktigt, speciellt när vårt system har genomgått stora förändringar och saker är nya för alla våra användare.

En annan viktig sak är att du kan få kundbetjäning på både finska och svenska. Det ökar tillgängligheten, påverkar framgången och kvaliteten på kundbetjäningen samt gör saker lättare att förstå.

Mediecos kundbetjäning utvecklas ständigt, eftersom kundernas behov och förväntningar förändras hela tiden. Som ett exempel uppdaterar vi ständigt instruktionerna på vår webbsida när nya problem uppstår. Vi har även tagit i bruk mobilväxeln Telia Touchpoint så att samtal alltid återstyrs till en tillgänglig Medieco-arbetare.

Kundbetjäning är därför nödvändigt för ett företag på många sätt. Det hjälper till att skapa lojala och nöjda kunder, som är nyckeln till framgång. Det också t.ex. skiljer oss från andra konkurrenter och skapar en positiv bild av företaget. Kundbetjäning är en investering som betalar sig många gånger om.

Ge gärna feedback om kundbetjäningen så att vi kan fortsätta att förbättra kundupplevelsen. Du kan till exempel skicka feedback via e-post.

Soliga vårdagar!

Thomas, Service Specialist

Medieco – Stöd för kunniga experter