Tarinat

Kurssityötila-palvelu ja sisällöntuottajien kouluttaminen uudistuvat

Tammikuussa kurssityötila-palvelumme uudistuu ja avaamme täysin uuden verkkokurssin sisällöntuottaja-asiakkaillemme. Uusi koulutusmalli korvaa jatkossa usean tunnin livekoulutukset. Taustalla on Mediecon halu tarjota asiakkaille enemmän aikaan ja paikkaan sitomatonta laadukasta tukea. Myös videokirjasto tulee täydentämään palvelukokonaisuutta jatkossa.

Palvelumallin uudistus päätökseen

On tammikuu ja viisi lasia kuohuvaa kippistää toimiston neukkarissa. On aika hieman juhlia, sillä Mediecolla on saatettu maaliin pitkään valmistelun alla ollut palvelu-uudistus ja siihen liittyvä videopainotteinen verkkokurssi. Olemme iloisia ja vähän jännittyneinäkin, sillä ensimmäiset asiakkaat ovat nyt aloittaneet uudella mallilla kouluttautumisen. Kyse on kurssityötila-asiakkaista, jotka hyödyntävät Medieco eLearnia oppimisalustana omiin tarpeisiinsa ja tuottavat itse myös kurssisisältönsä.

Uudistuksen myötä olemme nyt siirtymässä pois useiden tuntien livekoulutuksista. Haluamme jatkossa panostaa sisällöntuottajien kouluttamiseen niin, että materiaali ja apu olisivat aina saatavilla. Livetilanteissa on ollut toki oma hohdokkuutensa, mutta kertaalleen kerrottu ja näytetty asia ei välttämättä muistukaan asiakkaan mieleen silloin, kun omaa kurssia on tarkoitus alkaa rakentamaan. Verkkoon tehty uusi oppimateriaali opastaa opetusvideoiden avulla sisällöntuottajaa vaihe vaiheelta ja on myös saatavilla ajantasaisena aina tarvittaessa.

Kurssilla ei ole tenttejä eikä siitä jaeta todistusta, sen sijaan toivomme, että kurssille jopa palattaisiin oppimaan asioita aina tarpeen tullen ja saisimme siitä palautetta.

Millainen kurssi?

Tämä juuri julkaistu kurssi kantaa nimeä ”Opi rakentamaan verkkokurssi: perusteet ja vinkit sisällöntuottajille”. Se etenee vaihe vaiheelta videoiden avulla ja niin, että asiakas rakentaa samalla omaa tyhjää kurssityötilaansa kohta kerrallaan.

Kurssin oppimistavoitteet keskittyvät muun muassa koulutustarpeen, kohderyhmän ja oppimistavoitteiden määrittelyyn, sekä kurssirungon laatimiseen. Opetamme myös Moodlen aktiviteettien ja H5P-aktiviteettien käyttämisen sisällöntuottamisessa. Lisäksi annamme vinkkejä itseopiskelukurssien verkkopedagogiikkaan, saavutettavuuden ja tekijänoikeuksien huomiointiin sekä visuaalisten elementtien valintaan oppimisalustalla.

Kaiken tämän tarjoilemme konkreettisessa ja käyttäjäystävällisessä muodossa – ohjaamme opiskelijaa kädestä pitäen, emmekä suinkaan tyydy pelkkään teoriatiedon esittelemiseen.

Henkilökohtaisempaa tukea ja syvempää oppimista

Kun perusteet opiskellaan näppärästi verkkokurssilla, avautuu mahdollisuus opittujen tietojen ja taitojen syventämiseen Mediecon ammattilaisen kanssa.

Käytännössä tarjoamme mahdollisuuden verkkotapaamisiin (yht. 3h/kurssityötila), joissa keskitytään asiakkaan kysymyksiin. Kokemuksemme mukaan tällaiset sparraushetket koetaan toimiviksi ja tehokkaiksi tavoiksi ratkoa asiakkaan ongelmia – siispä autamme teitä linjoilla jatkossakin!

Nyt emme suinkaan huokaise kuohuvan äärelle tämän pidemmäksi aikaa, vaan työ jatkuu. Keräämme aktiivisesti palautetta ensikokemuksista ja tuotamme kevään aikana kurssille lisää videomateriaalia. Julkaisemme pian myös videokirjaston niin nykyisiä kuin uusiakin asiakkaita tukemaan, joten pysythän kuulolla.

PS. Jos toimit jo sisällöntuottajana ja haluat päästä opiskelemaan kurssille – otathan yhteyttä!
Tämä palvelu ja koulutus on laadittu omistajaorganisaatioidemme käyttöön.

Iloa alkuvuoteen toivottaa kurssin videoillakin puhuva,

Pauliina

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena

Tietosuojavastaavan ensiaskeleet ja tulevaisuuden visiot

Muutama viikko sitten aloitin uudessa roolissa yrityksen tietosuojavastaavana. Vaikka tietosuoja on ollutkin yrityksessämme hyvällä mallilla, niin ajattelin silti tarttua toimeen täysillä ja tehdä siitä vielä vahvemman osan yrityksemme toimintakulttuuria.

Päätin nähdä tämän haasteena oppia ja kehittyä, joten ensimmäiset viikkoni kuluivat tiiviissä perehtymisessä tietosuojakäytäntöihin ja -säädöksiin.

Kouluttauduin ahkerasti, etsin tietoa internetistä ja loin kontakteja muiden alan verkostojen kanssa. Tässä roolissa on myös jatkossa painotettava jatkuvan osaamisen kehittämisen merkitystä. Tietosuojamaailma muuttuu jatkuvasti, ja siten myös oppimisen on oltava jatkuvaa.

Vaikka olen vasta alkutaipaleella, olen jo ryhtynyt suunnittelemaan tulevaa vuotta 2024. Olen asettanut selkeät tavoitteet tietosuojan parantamiseksi ja siihen liittyvien prosessien tehostamiseksi. Olen läpikäynyt yrityksen dokumentaatiota ja suunnitellut niiden päivittämistä ensi vuodelle. Työni on ollut kuin palapelin kokoamista, jossa etsin ja sovitan yhteen eri osa-alueita varmistaen, että kaikki palaset täyttävät tietosuojakäytäntöjen vaatimukset.

Suunnittelen myös jo aikaisemman käytäntömme mukaan ensi vuoden tietosuojan vuosikelloa, joka sisältää säännölliset yhteiset palaverit työntekijöille ja tietosuojan tarkistuspisteet eri osa-alueilla. Tavoitteenani on varmistaa, että tietosuoja on integroitu osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa ja että kaikki työntekijät ovat tietoisia sen tärkeydestä.

Olen innostunut mahdollisuudesta vaikuttaa yrityksen tietosuojakulttuuriin. Uutena asiana tuon ensi vuoden palavereihin erilaisia tietosuojan teemoja. Syvennymme muun muassa huijauksiin ja haittaohjelmiin sekä arvioimme käyttämiämme työvälineitä. Tulemme myös harjoittelemaan toimintaa poikkeustilanteissa osallistumalla TAISTO-harjoitukseen.

Tietosuojavastaavan tehtävä on haasteellinen, mutta samalla äärimmäisen palkitseva. Tietosuojatyö on kuin juoksuharjoittelua – se vaatii sinnikkyyttä, päättäväisyyttä ja ennen kaikkea yhteistyötä työkavereiden kanssa.

Innostuneena ja motivoituneena jatkan eteenpäin tällä matkalla.

Thomas, Palveluasiantuntija

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena

Yhteistyötapaamiset – vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamista

Tapasimme vastikään Oulussa

Järjestämme säännöllisesti yhteistyötapaamisia omistajahyvinvointialueidemme osaamisen tiimien eli keskeisten asiakkaidemme kanssa. Tapasimme tiimien kanssa vastikään nyt marraskuussa Oulussa, edellisen kerran kokoonnuimme toukokuussa. Tapaamisessa vaihdoimme tiimien kuulumiset, kävimme läpi työn alla olevat kurssit ja työtilat sekä keskustelimme integraatioon liittyvän ennakkotehtävän vastauksista. Lisäksi keräsimme digitaalisilla muistilapuilla asiakkaiden ideoita nykyisen yhteistyön parantamiseksi.

Tapaamisesta jäi käteen konkreettisia tapoja viestiä palveluistamme hyvinvointialueille; erityisesti niille, joille Medieco ei ole vielä kovin tuttu. Saimme myös vinkkejä siihen, mitä yhteisissä tapaamisissa olisi hyvä kertoa tai esitellä, sekä toiveita kurssien sisällöntuotantoa ajatellen. Muistilappujen sisällöistä saamme konkreettista suuntaa yhteistyön kehittämiseksi. Tätä tärkeää tietoa olemme jo hyödyntäneet toimintamme kehittämisessä ja tulemme ottamaan ne huomioon myös ensi vuoden toiminnassa.

Hyvinvointialueuudistus tuo tarpeita kokoontumisille

Pyrimme kokoontumaan kasvotusten osaamisen tiimien kesken 1–2 kertaa vuodessa. Tilaisuudet eivät ole vain tiedonjakoa varten, vaan ne ovat tärkeä vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen hetki kaikille osapuolille. Tapaamiset ovat olleet tänä vuonna erityisen tärkeässä roolissa, koska hyvinvointialueuudistus on tuonut uusia tuulia osaamisen tiimeihin ja toimintaprosesseihin. Tutustumalla toisiimme madaltuu myös kynnys jatkaa keskusteluja puhelimen, sähköpostin ja etäyhteyksien välityksellä.

Yhteistyötapaamiset ovat toisaalta myös meille tilaisuus jakaa tietoa Mediecon toiminnasta. Kerromme tapaamisissa ajankohtaisista asioista, työn alla olevista verkkokoulutusprojekteista, koulutusten suoritusmääristä sekä tulevaisuuden näkymistä. Usein tapaamiseen liittyy myös ennakkotehtävä, jonka antia käsitellään tapaamisessa. Tänä vuonna se liittyi järjestelmäintegraatioihin ja vastausten pohjalta lähdemmekin edistämään tätä toivottua ominaisuutta.

Yhteistyötapaamiset tarjoavat erinomaisen tilaisuuden kuulla asiakkaiden tarpeita ja odotuksia, mikä auttaa meitä kehittämään ja tuottamaan heille parempia palveluja. Rakennetaan jatkossakin luottamusta kasvokkain – yhdessä.

Seuraavia yhteistyökohtaamisia odotellessa,
Paula, verkkokoulutuspäällikkö

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena!