Kurssityötila-palvelu ja sisällöntuottajien kouluttaminen uudistuvat

Tammikuussa kurssityötila-palvelumme uudistuu ja avaamme täysin uuden verkkokurssin sisällöntuottaja-asiakkaillemme. Uusi koulutusmalli korvaa jatkossa usean tunnin livekoulutukset. Taustalla on Mediecon halu tarjota asiakkaille enemmän aikaan ja paikkaan sitomatonta laadukasta tukea. Myös videokirjasto tulee täydentämään palvelukokonaisuutta jatkossa.

Palvelumallin uudistus päätökseen

On tammikuu ja viisi lasia kuohuvaa kippistää toimiston neukkarissa. On aika hieman juhlia, sillä Mediecolla on saatettu maaliin pitkään valmistelun alla ollut palvelu-uudistus ja siihen liittyvä videopainotteinen verkkokurssi. Olemme iloisia ja vähän jännittyneinäkin, sillä ensimmäiset asiakkaat ovat nyt aloittaneet uudella mallilla kouluttautumisen. Kyse on kurssityötila-asiakkaista, jotka hyödyntävät Medieco eLearnia oppimisalustana omiin tarpeisiinsa ja tuottavat itse myös kurssisisältönsä.

Uudistuksen myötä olemme nyt siirtymässä pois useiden tuntien livekoulutuksista. Haluamme jatkossa panostaa sisällöntuottajien kouluttamiseen niin, että materiaali ja apu olisivat aina saatavilla. Livetilanteissa on ollut toki oma hohdokkuutensa, mutta kertaalleen kerrottu ja näytetty asia ei välttämättä muistukaan asiakkaan mieleen silloin, kun omaa kurssia on tarkoitus alkaa rakentamaan. Verkkoon tehty uusi oppimateriaali opastaa opetusvideoiden avulla sisällöntuottajaa vaihe vaiheelta ja on myös saatavilla ajantasaisena aina tarvittaessa.

Kurssilla ei ole tenttejä eikä siitä jaeta todistusta, sen sijaan toivomme, että kurssille jopa palattaisiin oppimaan asioita aina tarpeen tullen ja saisimme siitä palautetta.

Millainen kurssi?

Tämä juuri julkaistu kurssi kantaa nimeä ”Opi rakentamaan verkkokurssi: perusteet ja vinkit sisällöntuottajille”. Se etenee vaihe vaiheelta videoiden avulla ja niin, että asiakas rakentaa samalla omaa tyhjää kurssityötilaansa kohta kerrallaan.

Kurssin oppimistavoitteet keskittyvät muun muassa koulutustarpeen, kohderyhmän ja oppimistavoitteiden määrittelyyn, sekä kurssirungon laatimiseen. Opetamme myös Moodlen aktiviteettien ja H5P-aktiviteettien käyttämisen sisällöntuottamisessa. Lisäksi annamme vinkkejä itseopiskelukurssien verkkopedagogiikkaan, saavutettavuuden ja tekijänoikeuksien huomiointiin sekä visuaalisten elementtien valintaan oppimisalustalla.

Kaiken tämän tarjoilemme konkreettisessa ja käyttäjäystävällisessä muodossa – ohjaamme opiskelijaa kädestä pitäen, emmekä suinkaan tyydy pelkkään teoriatiedon esittelemiseen.

Henkilökohtaisempaa tukea ja syvempää oppimista

Kun perusteet opiskellaan näppärästi verkkokurssilla, avautuu mahdollisuus opittujen tietojen ja taitojen syventämiseen Mediecon ammattilaisen kanssa.

Käytännössä tarjoamme mahdollisuuden verkkotapaamisiin (yht. 3h/kurssityötila), joissa keskitytään asiakkaan kysymyksiin. Kokemuksemme mukaan tällaiset sparraushetket koetaan toimiviksi ja tehokkaiksi tavoiksi ratkoa asiakkaan ongelmia – siispä autamme teitä linjoilla jatkossakin!

Nyt emme suinkaan huokaise kuohuvan äärelle tämän pidemmäksi aikaa, vaan työ jatkuu. Keräämme aktiivisesti palautetta ensikokemuksista ja tuotamme kevään aikana kurssille lisää videomateriaalia. Julkaisemme pian myös videokirjaston niin nykyisiä kuin uusiakin asiakkaita tukemaan, joten pysythän kuulolla.

 

PS. Jos toimit jo sisällöntuottajana ja haluat päästä opiskelemaan kurssille – otathan yhteyttä!
Tämä palvelu ja koulutus on laadittu omistajaorganisaatioidemme käyttöön.

 

Iloa alkuvuoteen toivottaa kurssin videoillakin puhuva,

Pauliina

 

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena