MEDIECO LYHYESTI

Medieco Oy on verkko-oppimisen asiantuntija. Tuotamme ja hankimme laadukkaita verkkokoulutuksia terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille. Toiminnassamme korostuu erityisesti asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus, pitkä kokemus alalta sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken.

KOULUTUKSET

Lääkehoidon perusosaamisen verkkokoulutukset ovat suosituimpia verkkokoulutuksiamme. Niiden lisäksi tarjolla on myös mm. ensihoidon tenttejä ja räätälöityjä koulutuksia.