KORT OM MEDIECO

Medieco Oy är expert i nätinlärning. Vi producerar och anskaffar högklassiga nätskolningar för yrkespersoner vid social- och hälsovården. Vi betonar i vår verksamhet kundorienterad service, expertis, lång erfarenhet på branschen samt samarbete mellan olika aktörer.

SKOLNINGAR

Grundkunskaper i läkemedelsbehandling är våra mest populära nätskolningar. Dessutom erbjuder vi också tentamen i förstavård och även skräddarsydda skolningar.