Vaccinering

Vaccinering 

Målgrupp: Legitimerade yrkespersoner inom hälsovården, som behöver kunskap i vaccinering

Syftet är att repetera grundkunskaperna gällande vaccinering. Detta krävs av den legitimerade yrkespersonen inom hälsovården för att få vaccinera. Kunskapen säkras med tentamen.

Kursens genomförande

– Teoritentamen

– Gränsen för godkänt: 8/10 frågor

Kursinnehåll

– Som kursmaterial hänvisas materialet angående vaccinering publicerat på Institutionen för hälsa och välfärds internetsidor

– Tentamen i vaccinering

Behovet av de kompletterande skolningarna bestäms enligt personens arbetsbild och arbetsgivarorganisationen

Medieco nätskolningar i läkemedelsbehandling för hälsovårdens yrkespersoner är en del en officiell tillståndsprocess, till vilket det hör ett godkänt utförande av kursen och dessutom bör man prestera ett kompetenstest. Arbetsgivaren beviljar tillståndet och fattar beslut om innehållet av kompetenstestet.

Innehållet motsvarar kunskapskraven i Turvallinen Lääkehoito -opas, publicerat av Institutionen för hälsa och välfärd