Lasten, nuorten ja raskaudenajan lääkehoito

Lasten, nuorten ja raskaudenajan lääkehoito                                                                                  

Kohderyhmä: Laillistetut ja nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja raskaana olevien ja imettävien naisten parissa

Tavoitteena on varmistaa osaamista ja ylläpitää valmiuksia toteuttaa lasten ja raskaana olevien sekä imettävien naisten turvallista lääkehoitoa. Kurssilla käsitellään lasten ja nuorten lääkehoitoa lähinnä perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja lapsen arkielämän näkökulmasta.

Kurssin suorittaminen

  • Teoriatentti
  • Hyväksymisraja: 12/15 kysymystä

Kurssin sisältö

  • Lasten, nuorten ja raskaudenajan lääkehoidon kurssin materiaali ja tentti

Lääkehoidon perusosaamista täydentävien kurssien tarpeen määrittelee henkilön työnkuva ja työnantajaorganisaatio.

Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa terveydenhuoltoalan ammattilaisten virallista lääkelupaprosessia.

Koulutukset vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Turvallisen lääkehoito -oppaan osaamisvaatimuksiin.