Lääkehoidon perusteet

Lääkehoidon perusteet                                                                                  

Kohderyhmä: Nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt

Tavoitteena on varmistaa ja ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon perusosaamista sekä tukea valmiuksia toteuttaa laadukasta ja turvallista lääkehoitoa.

Kurssin suorittaminen

  • Teoriatentti ja lääkelaskennan tentti
  • Hyväksymisrajat: teoria 27/35 kysymystä ja lääkelaskennan tentti 3/3

Kurssin sisältö

  • Lääkehoidon perusteet kurssin materiaali ja tentit
    • Sisältää PKV-lääke -osion
  • Elvytyksen ja anafylaksian lääkehoito (ei kuulu tenttialueeseen)
  • Lääkelaskennan itseopiskelupaketti

Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa terveydenhuoltoalan ammattilaisten virallista lääkelupaprosessia, johon kuuluu hyväksytyn kurssisuorituksen lisäksi näyttökoe. Näyttökokeen määrittelee ja lääkeluvan myöntää työnantaja.

Koulutukset vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Turvallisen lääkehoito -oppaan osaamisvaatimuksiin.