Lääkehoidon ABC

Lääkehoidon ABC                                                                                 

Kohderyhmä: Lääkehoitoon kouluttamattomat sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevät henkilöt

Tavoitteena on oppia perustietoja lääkehoidosta, lääkehoidon merkityksestä potilaan kokonaishoidossa, lääkehoidon arviointia sekä vanhusten ja lasten lääkehoidon erityispiirteitä. Lisäksi kurssi sisältää perustietoa yleisimpien sairauksien lääkehoidoista.

Kurssin suorittaminen

  • Teoriatentti ja lääkelaskennan tentti
  • Hyväksymisrajat: teoria 27/35 kysymystä ja lääkelaskennan tentti 3/3

Kurssin sisältö

  • Lääkehoidon ABC kurssin materiaali ja tentit
  • Lääkelaskennan itseopiskelupaketti

Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevien ammattilaisten virallista lääkelupaprosessia, johon kuuluu hyväksytyn kurssisuorituksen lisäksi näyttökoe. Näyttökokeen määrittelee ja lääkeluvan myöntää työnantaja.

Koulutukset vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Turvallisen lääkehoito -oppaan osaamisvaatimuksiin.