Skolningar i läkemedelsbehandling

Medieco nätskolningar i läkemedelsbehandling för yrkespersoner är en del av social- och hälsovårdens tillståndsprocess, till vilket det hör ett godkänt utförande av kursen och dessutom bör man prestera ett kompetenstest. Det är arbetsgivarens ansvar att bevilja en läkemedelstillstånd och att ordna ett kompetenstest samt att bestämma innehållet i kompetenstestet.

Skolningsinnehållen är författade och granskade av ett mångprofessionellt specialist-team. Innehållet motsvarar kunskapskraven i Turvallinen Lääkehoito -opas, publicerat av Institutionen för hälsa och välfärd. Grundkunskapen säkerställs med både en tentamen i teori och läkemedelsräkning.

Skolningshelheten i läkemedelsbehandling delas upp i två delar: baskunskap och kompletterande skolningar. Kursspecifika introduktioner öppnas från knapparna.

GRUNDKUNSKAPER I LÄKEMEDELSBEHANDLING

KOMPLETTERANDE SKOLNINGAR