Psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoito

Psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoito                                                                                  

Kohderyhmä: Laillistetut ja nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka tarvitsevat työssään psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoidon osaamista

Tavoitteena on kerrata psykiatrisen potilaan lääkehoitoon liittyviä erityispiirteitä, kuten psykiatrisen potilaan hoidossa käytettävät lääkeaineryhmät sekä psyykelääkkeiden käyttö eri ikäryhmissä. Tavoitteena on myös kerrata keskeisimmät asiat päihderiippuvuuksien hoidosta, alkoholivieroituksesta sekä huume- ja huumaavien lääkeaineiden vieroituksesta.

Kurssin suorittaminen

  • Teoriatentti
  • Hyväksymisraja: 14/20 kysymystä

Kurssin sisältö

  • Psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoidon kurssin materiaali ja tentti

Lääkehoidon perusosaamista täydentävien kurssien tarpeen määrittelee henkilön työnkuva ja työnantajaorganisaatio.

Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa terveydenhuoltoalan ammattilaisten virallista lääkelupaprosessia, johon kuuluu hyväksytyn kurssisuorituksen lisäksi näyttökoe.

Koulutukset vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Turvallisen lääkehoito -oppaan osaamisvaatimuksiin.