Solunsalpaajahoito

Solunsalpaajahoito                                                               

Kohderyhmä: Laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka työssään toteuttavat solunsalpaajahoitoja PPSHP:n ja PSHP:n lasten ja aikuisten syöpätautien yksiköissä

Tavoitteena on varmistaa solunsalpaajahoitojen toteuttamisessa vaadittava teoriaosaaminen, siten että terveydenhuollon ammattilainen saa kurssin suorittamisen jälkeen laimentaa ja annostella solunsalpaajia työyksikössään olevien ohjeistuksien mukaisesti.

Kurssin suorittaminen

  • Teoriatentti
  • Hyväksymisraja: 24/30 kysymystä

Kurssin sisältö

  • Materiaalina osoitetaan Syöpälääkkeet (Elonen, Tolonen) -kirjasta erikseen määritellyt osiot, sekä yksikön lääkehoitosuunnitelma

Lääkehoidon erityisosaamista vaativien kurssien tarpeen määrittelee henkilön työnkuva ja työnantajaorganisaatio.

Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa terveydenhuoltoalan ammattilaisten virallista lääkelupaprosessia.