Vaativa neste- ja lääkehoito

Vaativa neste- ja lääkehoito                                                                       

Kohderyhmä: Laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt

Tavoitteena on varmistaa hoitohenkilökunnan perusvalmiudet vaativan neste- ja lääkehoidon suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja hoidon vaikutusten arvioimiseen. Perusvalmiuksien varmistamisen tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta laskimonsisäisen neste- ja lääkehoidon parissa.

Kurssin suorittaminen

  • Teoriatentti ja lääkelaskennan tentti
  • Hyväksymisrajat: teoria 30/40 kysymystä ja lääkelaskennan tentti 3/3

Kurssin sisältö

  • Vaativan neste- ja lääkehoidon kurssin materiaali ja tentit
  • Lääkehoidon perusteet kurssin materiaali
  • Elvytyksen ja anafylaksian lääkehoito materiaali
  • Lääkelaskennan itseopiskelupaketti

Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa terveydenhuoltoalan ammattilaisten virallista lääkelupaprosessia, johon kuuluu hyväksytyn kurssisuorituksen lisäksi näyttökoe. Näyttökokeen määrittelee ja lääkeluvan myöntää työnantaja.

Kurssi vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Turvallinen lääkehoito -oppaan osaamisvaatimuksiin.