Lääkehoito suun terveydenhuollossa

Lääkehoito suun terveydenhuollossa                                                 

Kohderyhmä: Nimikesuojatut ja laillistetut suun terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Tavoitteena on varmistaa ja ylläpitää suun terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon perusosaamista sekä tukea valmiuksia toteuttaa laadukasta ja turvallista lääkehoitoa.

Kurssin suorittaminen

  • Teoriatentti ja lääkelaskennan tentti
  • Hyväksymisrajat: teoria 23/30 kysymystä ja lääkelaskennan tentti 3/3

Kurssin sisältö

  • Lääkehoito suun terveydenhuollossa kurssin materiaali ja tentit
  • Elvytyksen ja anafylaksian lääkehoito (ei kuulu tenttialueeseen)
  • Lääkelaskennan itseopiskelupaketti

Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa terveydenhuoltoalan ammattilaisten virallista lääkelupaprosessia, johon kuuluu hyväksytyn kurssisuorituksen lisäksi näyttökoe. Näyttökokeen määrittelee ja lääkeluvan myöntää työnantaja.

Koulutukset vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Turvallisen lääkehoito -oppaan osaamisvaatimuksiin.