Erityisvastuualuetasoinen yhtenevä ensihoidon tasotestaus ei ole Suomessa itsestäänselvyys

Medieco eLearn-verkko-oppimisympäristö toimii OYS-erityisvastuualueella ensihoidon koulutus- ja tiedotusalustana. Alueellisia ensihoidon työtiloja on viisi ja niillä jokaisella on omat, asiakkaan nimeämät ylläpitäjänsä. Ylläpitäjät, koulutusvastaavat ja muut yhteyshenkilöt vastaavat alustojen sisällöistä ja rakenteista. Medieco antaa tarvittaessa tukea teknisissä asioissa ja joskus selvittelemme yhteistyössä hyvinkin kimurantteja tilanteita. Mutta tämä ei ole ensihoidon toimijoiden ja Mediecon ainoa yhteistyön muoto.

Ensihoidon ja pelastuslaitosten henkilöstö osoittaa säännöllisesti osaamistaan muun muassa ns. tasotestauksilla ja myös nämä ”ensihoidon tentit” (perustaso ja hoitotaso) suoritetaan Medieco eLearn:ssa. Tenttien päivitystyö on aina mielenkiintoinen ja yleensä useamman henkilön työpanosta vaativa projekti – niin lääkehoidossa kuin ensihoidossa. Tänä vuonna ensihoidon tenttikysymyspankin päivittämiseen on osallistunut ensimmäistä kertaa muutaman henkilön sijaan 20 ensihoitajaa ”Kuhmosta Enontekiölle”. Työryhmän koordinoijana toimii OYS-erva ensihoitokeskuksesta ensihoidon asiantuntija Juho Siltala. Juhon kommentit voit lukea tarinan lopusta.

Työryhmä on päivittänyt hoitotason tentin kysymyspankin laatimalla noin 500 täysin uutta tenttikysymystä. Päivitystyöhön on kuulunut tenttikysymysten vertaisarviointi ja oikoluku. Samassa yhteydessä perustason tentin kysymyksiä on OYS-erva ensihoitokeskuksen toimesta päivitetty ja oikoluettu. Minun tehtäväni tässä projektissa oli jatkaa oikolukua mahdollisten kirjoitusvirheiden osalta – tiedostaen sen, että 1000 kysymystä on melkoinen määrä jo pelkästään silmäiltäväksi, vaikkakin oikeinkirjoituksen tarkistusta käyttäen. Ohjelma kun saattaa herjata oikeinkirjoitettuja termejä, esim. intubaatio, pre-eklampsia, laryngiitti.. mutta varsinaiset kirjoitusvirheet tai huonosti muotoillut lauseet eivät jää aina tarkistuksissa kiinni.

Ensihoidon kysymysten päivittäminen

Oikolukemisen jälkeen muokkasin kysymykset sellaiseen tekniseen muotoon, että myös oppimisympäristö ymmärtää kysymyksen rakenteen ja oikean vastauksen – ja että se osaa antaa tenttijälle palautteen tämän valitsemaan vastausvaihtoehtoon liittyen. Kysymykset asettuivat kummassakin tentissä 20 eri kategoriaan. Tein Moodleen uudet tenttityötilat, laadin tentit ja todistukset, tarkistin monenmonta asetusta ja perustin asiakkuuksittain koulutukset Mediecon järjestelmiin. Uudistuneen kysymyspankin myötä olen lisäksi tehnyt OYS-ervan ensihoitajien käyttöön myös uudet harjoitustentit.

Kysyin Juholta tarinaan liitettäväksi palautetta projektista ja yhteistyöstä Mediecon kanssa. Hän kommentoi seuraavasti:

“OYS-ervalla työskentelee noin 1100 ensihoitajaa, joiden yhtenevä tasotestaus on monen vuoden kehitystyön ja laajan yhteistyön tulos, niin ensihoidon toimijoiden kuin Mediecon kesken. Erityisvastuualuetasoinen yhtenevä tasotestaus ei ole Suomessa itsestäänselvyys. Pohjois-Suomen ensihoitajat ja ensihoito-organisaatiot hyötyvät yhtenevästä tasotestauksesta siten, että yhdessä OYS-ervan ensihoito-organisaatiossa suoritettu tasotestaus käy osaamisen osoittamiseen kaikissa OYS-ervan ensihoito-organisaatioissa.

OYS-erva ensihoitokeskus koordinoi ja vastaa ensihoidon tasotenttien kysymysten ajantasaisuudesta ja kehittää tasotestausta kokonaisuutena. Yhteistyö Mediecon kanssa on ollut säännöllistä, helppoa ja edellytys tenttikysymysten päivitysprosessien onnistumisessa. Saamamme ohjaus uusien kysymysten teknisestä kirjaamisesta taulukko-ohjelmistoon oli edellytys sille, että 20:n ensihoitajan muodostama työryhmä onnistui laatimaan yhtenevällä tavalla tenttikysymyksiä, joiden siirtäminen lopullisen tentin kysymyspankkiin oli sujuvaa.

– Juho Siltala, ensihoidon asiantuntija, OYS-erva ensihoitokeskus”

Tämä ensihoidon kysymysten ja tenttien päivittäminen oli minunkin mielestä oikein sujuva projekti. Kiitos kuuluu kaikille projektiin osallistuneille ensihoidon ammattilaisille!

Päivittelemisiin,

Mari

ps. Kirjoitin viimeksi palautteista. Tässä tarinassa on siis myös lyhyt vastaus kirjoitusvirheitä koskeneeseen palautteeseen, jossa aivan aiheellisesti ja asiallisesti ihmeteltiin, että “eikö näitä kysymyksiä kukaan oikolue?” 😊 Uudet kysymykset sisältävät tentit otetaan käyttöön 1.9. eli mikäli ilmoittautuminen tehdään 31.8., avautuu ensihoitajalle vielä ns. vanha tentti. Palautteenne ovat tervetulleita jatkossakin!

Verkoston voimaa – verkkokurssi verkkokurssin tekemisestä

Jossain on joku, joka painii saman haasteen parissa kuin sinäkin. Kannattaako pyörää keksiä uudelleen jokaisessa Suomen kolkassa vai pitäisikö yhdistää voimat ja keksiä jotain parempaa yhdessä. Jakaa omaa osaamista muille ja oppia toisilta. Näistä ajatuksista on saanut alkunsa yliopistosairaaloiden verkkokoulutusverkoston toiminta.

Meitä on viisi tiimiä ympäri Suomen, joista Medieco edustaa pohjoisinta yliopistosairaalaa. Olemme joukko erikokoisia työyhteisöjä. Meillä on laaja verkosto yhteistyökumppaneita ja lukemattoman paljon koulutustarpeita ja -toiveita. Kaikki käyttävät Moodle-oppimisympäristössä ja laativat koulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon osaajille. Kuitenkin jokaisella tiimillä on oma erityisosaamisensa ja asemansa, vaikka paljon on yhteistäkin.

Yhteistyö sai alkunsa virallisesti Tampereella 4 vuotta sitten. Merkittävin yhteistyön saavutus on yhteisen koulutuksen laatiminen: verkkokoulutus, joka käsittelee verkkokoulutuksen tekemistä.

Mihin tarvitaan koulutusta verkkokurssin tekemisestä?  Mehän olemme aiheen asiantuntijoita ja osaamme tehdä verkkokurssit. Kuitenkin yhteistyön muotoja on yhtä monta kuin on verkkokurssiprojektia.

Meidän luo tullaan idean kanssa:

 • Minä haluan tehdä verkkokoulutuksen vuoteen petaamisesta. Koko meidän klinikan henkilöstön pitää käydä se.
 • Minä teen videon, jossa näytetään vuoteen petaaminen alusta loppuun. Sen jälkeen kaikki osaavat tehdä sen.
 • Laitetaan se video sekä ohje-pdf sinne teidän alustalle.

Tässä kohtaa on kuitenkin herännyt jo monta kysymystä.

 • Ratkaiseeko verkkokurssi tätä ongelmaa?
 • Mitä tällä verkkokurssilla tavoitellaan?
 • Onko tämä ongelma vain sinun klinikassa?
 • Mikä on budjetti ja aikataulu?
 • Tekeekö innokas tekijä kurssin itsenäisesti?
 • Miten oppijat saadaan oppimaan?

Tarkoitus ei ole tappaa innokkuutta vaan lyödä vähän lisää löylyä tekijän ideakiukaaseen. Hän pääsee jalostamaan ideaansa osallistumalla Verkkokurssin ABC -verkkokurssille, jossa opastetaan verkkokurssin laatiminen ideasta viimeistelyyn saakka.

Kaikki alkaa ideasta, niin myös meidän verkkokurssimme. Aivan aluksi mietitään rahaa ja aikaa: mitä maksaa ja kauanko kuluu aikaa. Videon tuottaminen on kalliimpaa ja enemmän aikaa vievää kuin tekstisisällöntuottaminen, mutta lyhytkin video on usein havainnollisempi kuin luettu teksti. Kuitenkin videon päivittäminen ja ylläpitäminen on haaste – se siis soveltuu vain tiettyihin aiheisiin. Aluksi on syytä myös määritellä, mitä verkkokurssilla tavoitellaan ja kenelle opetetaan. ”Kaikkea kaikille” on huonoin mahdollinen lähtökohta!

Seuraavaksi kääritään hihat eli aloitetaan varsinaisen verkkokurssin suunnittelu: mitä ja miten verkkokurssilla opitaan? Miten kurssi etenee ja mitä kurssilla suoritetaan? Eli pohditaan, miten kurssille asetettuihin oppimisen tavoitteisiin päästään. Oppiiko aikuinen oppija uuden kädentaidon lukemalla ohjeen ja katsomalla videon? Kenties, jos hän samalla toistaa asian käytännössä. Olisiko vuoteen petaamisen koulutus kuitenkin monimuotokoulutus,  jossa verkko-opinnot yhdistettäisiin lähikoulutukseen tai vaikka työpajaan, jossa käsitellään vuodepotilaan hoitamista laajemminkin. Yksi Verkkokurssin ABC:n tärkeimmistä viesteistä onkin koulutuksen suunnittelun merkityksen korostaminen! Kuten jo tässä esimerkissä huomataan, suunnitteluvaiheessa nousee esiin paljon kysymyksiä, joihin pitää löytää vastaukset ennen kuin meillä on toteutusta vaille valmis ja oppijoiden toimintaan toivotulla tavalla vaikuttava verkkokoulutus.

Lopuksi on jo melkein valmista eli luodaan silmäys pilotointiin ja kurssin käyttöönottoon ja julkaisuun. Myös kurssin ylläpitäminen ja päivittäminen huomioidaan eli kurkistetaan myös kurssin tulevaisuuteen.

Lyhykäisyydessään, tästä on kyse Verkkokurssin ABC:ssä. Tarkoitus on, että sinä innokas verkkokurssin suunnittelija, tiedät miten verkkokurssin suunnittelussa kannattaa edetä, jotta välttäisit verkkokurssin laatimisen pahimmat sudenkuopat.

 

Yhteistyössä Suomen yliopistosairaaloiden verkkokoulutusverkoston kanssa – Osaavien ammattilaisten tukena.

 

ps: Miten pääset osallistumaan kurssille? Tule meille ideasi kanssa…

Yhdessä osaavien opiskelijaohjaajien tukena

Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristössä on monia omistajiemme täsmätarpeisiin tehtyjä verkkokoulutuksia. Näissä verkkokoulutuksissa sisällön asiantuntemus tulee omistajan puolelta ja me mediecolaiset tuomme koulutukseen verkkopedagogisen ja teknisen tietotaitomme. Tässä tarinassa esittelen yhden onnistuneen verkkokoulutusprojektin, jonka tuloksena syntyi Opiskelijaohjauskoulutus – Ohjausosaamisen perusteet.

Miksi päädyttiin verkossa tarjottavaan koulutukseen?

Oulun yliopistollisessa sairaalassa eli OYS:ssa toteutetaan vuosittain noin 2800 sosiaali- ja terveysalan opiskelijan harjoittelujaksoa ja noin 10000 harjoitteluviikkoa. Useissa tutkimuksissa on todettu, että henkilökunnan ohjausosaaminen tukee laadukkaan ohjauksen toteutumista ja opiskelijan oppimista.

OYS:n opiskelijaohjaajia on koulutettu ja koulutusta kehitetty yhteistyössä Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön kanssa. Koulutukselle on ollut suuri tarve. Lähiopetuksena järjestettyjen ohjauskoulutusten rajallinen osallistujamäärä on vaikuttanut siihen, että kaikki halukkaat eivät ole päässeet mukaan koulutukseen.

Osapuolilla heräsi ajatus verkkomuotoisesta koulutuksesta, joka tavoittaisi aiempaa laajemman osallistujamäärän. Yhteisenä toiveena oli saada opiskelijaohjauksen perusosaamisen verkkokoulutus, jota voitaisiin tarvittaessa vahvistaa syventävillä lähiopinnoilla.

Miten projekti eteni?

Verkkokoulutuksen suunnittelu ja toteutus aloitettiin Oulun yliopiston Qualment-hankkeessa. Hankkeesta saadut hyvät kokemukset kannustivat jatkamaan verkkokoulutuksen tarjoamista OYS:n henkilökunnalle. Yhteistyö Mediecon kanssa oli luonteva aloittaa, koska Mediecon verkko-oppimisympäristö oli jo kattavasti käytössä OYS:n henkilöstön täydennyskoulutuksissa.

Opiskelijaohjauskoulutuksen tavoitteeksi määriteltiin opiskelijaohjaajien ohjausvalmiuksien vahvistaminen ja käytännön oppimisympäristöissä tapahtuvan opiskelijaohjauksen laadun kehittäminen.

Opiskelijaohjauskoulutuksen tekeminen oli moniammatillinen projekti. Oulun yliopisto vastasi siitä, että oppimateriaalin pedagoginen sisältö oli näyttöön perustuvaa. Myös yliopisto-opiskelijat pääsivät tuottamaan koulutukseen materiaalia yhteistyössä muiden kanssa.  OYS:n opetustoimijat vastasivat siitä, että oppimateriaali soveltuu työelämän toimintatapoihin ja käytäntöihin. Osapuolet määrittelivät yhteistyössä koulutuksen sisällöt ja menetelmät. Mediecon tehtävänä oli tarjota koulutukselle tekninen alusta, etsiä toimivimmat tekniset ja verkkopedagogiset ratkaisut sekä toteuttaa koulutus verkkoon henkilökunnan saataville.

Millainen verkkokoulutus yhteistyöstä syntyi?

Opiskelijaohjauskoulutus – Ohjausosaamisen perusteet otettiin käyttöön syyskuussa 2021. Kurssin suunnittelusta käyttöönottoon meni aikaa noin 10 kuukautta.

Lopputuloksena syntyi itseopiskeltava verkkokoulutus, jonka kohderyhmänä on OYS:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ohjaava henkilöstö. Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa opiskelijan ohjaaminen laadukkaasti, opiskelijan oppimisen tukeminen sekä opiskelijaohjaajan ominaisuudet.

Millaista palautetta olemme saaneet?

Koulutukseen on tähän mennessä ilmoittautunut jo noin 120 osallistujaa ja siitä on saatu hyvää palautetta. Ohjaajien mielestä koulutus on helppo suorittaa. Koulutuksen avulla ohjausosaamisen perusosaamisen taso on mahdollista saavuttaa nopealla aikataululla. Myös tarve oman osaamisen tason syventämiselle on; syventäville lähiopinnoille on siis selvä tilaus.

Yhteistyö OYS:n, Oulun yliopiston ja Mediecon välillä sujui hyvin ja tavoitteellisesti. OYS:n ja Oulun yliopiston työryhmä toteaa: ”Hyvä moniammatillinen yhteistyö. Asiantuntijoiden yhteissuunnittelu oli vaivatonta, yhteinen päämäärä selkeä. Mediecon suunnittelijan asiantuntijuus ja kokemus verkkokoulutuksen lopputulokseen oli suuri, erityisesti koulutuksen sisällön muokkaaminen pedagogisesti toimivaan ja mielenkiintoiseen muotoon vaihtoehtoja tarjoten ja hyödyntäen alustan mahdollisuuksia.”

Mediecon Mari Hosionaho puolestaan arvioi yhteistyötä näin: ”Projekti eteni sujuvasti ja työryhmän välinen viestintä toimi aivan erityisen hyvin. Avoimiin kysymyksiin saatiin puolin ja toisin nopeasti vastauksia. Työskentely oli mutkatonta, kun roolit ja vastuut olivat selkeät. Alkuvaiheessa tehty huolellinen suunnittelu kantoi koko projektin ajan.”

Tällaisia yhteistyöprojekteja on ilo tehdä jatkossakin!

Terveisin,
Paula, verkkokoulutuspäällikkö

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena!

*******************************

Tarinaa varten haastateltiin professori (TtT, SH) Kristina Mikkosta ja väitöskirjatutkija (TtM, SH) Veera Kaarlelaa (Oulun yliopisto) sekä opetuskoordinaattori Tanja Tähtistä ja opetusylihoitaja Taina Kärsämänojaa (OYS).

 Projektissa olivat mukana myös tutkija (TtM, SH) Ashlee Oikarainen (Oulun yliopisto) sekä  opetuskoordinaattorit Pirkko Sivonen, Arja Laitinen, Tiina Takku, Anne Lukkari ja Päivi Kaski (OYS).

 

Säkerställ din kompetens på svenska

Finland är ett tvåspråkigt land. Därför har vi översatt våra populäraste skolningar i läkemedelsbehandling till svenska.

Till vårt svenska skolningsurval kommer du här: https://medieco.fi/sv/traningar/

Som närvårdare, medikalvaktmästare eller primärskötare studerar du nätskolningen Grundkunskaper i läkemedelsbehandling som är en grundskolning i läkemedelsbehandling. Ifall du dessutom vårdar patienter som får intravenös vätskebehandling och epidural smärtbehandling kan det vara skäl att genomföra skolningen: Observation vid krävande vätske- och läkemedelsbehandling. Om du på motsvarande sätt vårdar patienter med psykiatriska sjukdomar eller berusningssjukdomar kan du studera skolningen: Läkemedelsbehandling av psykiatriska patienter och berusningspatienter.

Skolningen: Genomförandet av krävande vätske- och läkemedelsbehandling är avsett för dig sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska eller första vårdare. Denna skolning är en grundskolning i läkemedelsbehandling och innefattar också materialet i skolningen: Grundkunskaper i läkemedelsbehandling. Dessutom beroende på vilka dina arbetsuppgifter är kan du behöva kompletterande skolning i Epidural smärtbehandling eller Vaccinering.

Skolningar som är riktade för vårdpersonal på röntgenvårdsavdelningar och i munvården har dessutom sina egna svenskspråkiga grundskolningar i läkemedelsbehandling.

Om du inte fått skolning i läkemedelsbehandling inom yrkesutbildningen, men behöver t.ex. dela ut läkemedel för dina kunder kan du gå vår svenskspråkiga skolning: Läkemedelsbehandlingens ABC. Denna skolning ger dig baskunskaper i läkemedelsbehandling på ett lättbegripligt sätt.

För att materialet skall vara ”up to date”, uppdaterar vi våra grundskolningar varje år och de nya svenskspråkiga uppdateringarna öppnas i början av juni eller vid årsskiftet. Materialet för speciella yrkesgrupper och kompletterande skolningar uppdateras vid behov.

Alla våra svenskspråkiga skolningar kan du anmäla dig till oberoende om du jobbar inom den offentliga eller den privata sektorn. Om någon av skolningarna intresserar dig, men finns inte på anmälningsblanketten för din arbetsplats, så kontakta vår kundbetjäning via e-postadressen tuki@medieco.fi.

Viktigt att komma ihåg när du läser det svenska materialet eller gör tentamen är att du ändrar på användarspråket i nätinlärningsomgivningen. Detta gör att inställningarna omställs till svenska.

 

Mediecos hemsida kan också läsas på svenska. Då kan du trycka på svenska flaggan i rubriksraden eller via denna länk: https://medieco.fi/sv/

 

Hälsningar,

 

Thomas, Service specialist

 

Medieco – Stöd för kunniga experter

 

Palautetta palautteista

 

Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen on toisinaan aika haastavaakin. ”Ihan hyvä” on kiva kommentti, mutta  ei välttämättä anna kehittämiseen kovin paljoa eväitä. ”Interaktiivisuuden lisääminen entisestään ei olisi pahasta” kertoo meille selkeän vinkin siitä, mitä oppija on kaivannut verkkokoulutusta suorittaessaan. Tässä tarinassa nostan esille muutamia Mediecon viime vuoden aikana saamia palautteita.

Pelkästään lääkehoidon koulutusten palautelomakkeita on täytetty vuonna 2021 noin 350 kpl. Lääkehoidon kurssimateriaali – ja tenttipalautteiden lisäksi olemme saaneet palautteita myös sähköpostilla, chatilla ja puhelimitse. Mahdollisuus anonyymin palautteen antamiseen tekee napakankin palautteen jättämisestä helpompaa. Usein olisi kuitenkin mukava saada henkilökohtaisesti vastata palautteeseen, perustella tarkemmin miksi jokin asia on niin tai näin tai ihmetellä aihetta yhdessä palautteen antajan kanssa.

 

”Hyvän ja erinomaisen välillä!”

Näinkin on arvioitu Medieco eLearnia Lääkehoidon perusteet -kurssin suorittaneen terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. Materiaalia kiitellään monipuolisuudesta, selkeydestä ja ennen kaikkea hyvistä harjoitustehtävistä. Muutaman viime vuoden aikana erilaisia tehtäviä ja esimerkkejä on lisätty kaikkiin lääkehoidon koulutuksiin. Oppiminen tehostuu, kun siellä täällä materiaalissa on eri tavalla toteutettuja tehtäviä tai käsiteltävää asiaa havainnollistavia elementtejä. Esimerkit jäävät mieleen ja auttavat oppijaa yhdistämään aiemmin oppimaansa ja kokemaansa teoriaan – ja myös toisinpäin. Päivitämme koulutusmateriaaleja vuosittain, painopisteen vaihdellessa muun muassa sisällön, oppimistehtävien, tenttikysymysten ja koulutusten käytettävyyden välillä.

 

”En osaa enkä halua käyttää, en tykkää yhtään!”

Yksi oppija toivoo enemmän kuunneltavaa materiaalia, toisella ei kaiuttimet toimi. Kolmas kysyy miten materiaalin voi tulostaa, neljäs kaipaa mobiilisovellusta. Viides ihmettelee järjestelmän kankeutta, kuudes kehuu miellyttävää ja helppoa käyttöliittymää… Kun asiakkaita on tuhansia, joukossa on luonnollisesti myös monta erilaista verkko-oppijaa, mielipidettä ja motivaation tasoa. Voi, kunpa voisimme hetkessä vastata kaikkien erilaisten verkko-oppijoiden toiveisiin ja ajatuksiin! Verkko-oppimisympäristöä ja toimintaprosesseja tullaan kehittämään tämänkin vuoden aikana yhteistyökumppanin kanssa. Voin näin anonyymisti meidän kesken sanoa, että monta koukeroa on vielä selvitettävänä ja kysymystä ratkaistavana. Taustatekijöitä, toimijoita ja kehitystoiveita on paljon sekä omistajilla että muilla asiakkaillamme – ja myös meillä mediecolaisilla.

 

”Asiakastuki toimii ja apua saa :)”

Tyypillinen asiakastukeemme tuleva yhteydenotto koskee kurssin voimassaolon tiedustelua tai kurssisuoritusta, tehdyn ilmoittautumisen tarkastamista tai unohtunutta käyttäjätunnusta. Asiakastuen toimivuus on meille tärkeä asia ja on mukava kuulla, että olette saaneet nopeaa ja ystävällistä palvelua. Täällä me olemme – Osaavien ammattilaisten tukena. Kerrothan jatkossakin millaisia kokemuksia sinulla on koulutuksistamme tai yleensä verkossa opiskelemisesta?

Terveisin,
Anonyymi mediecolainen (Mari)

Ps. Viime vuoden keskiarvo lääkehoidon kurssien kurssiarvosanaksi oli palautteiden mukaan 8,4.

Lasten suojelua vai lastensuojelua?

 

Suomen ensimmäisen lastensuojelulain (1936) mukaan lapsista tuli pitää erityistä huolta. Sittemmin lakia on laajennettu ja viime vuosina siellä puhutaan lapsen edusta. Mikä on lapsen edun mukaista toimintaa?

 

Viime keväänä kyselin terveydenhuollossa työskentelevältä verkostoltani lastensuojelun osaamisesta. Eräs heistä ihmetteli aiheen valintaa, koska Medieco tunnetaan lääkehoidon koulutuksista. Lastensuojelun kurssi onkin kolmas Mediecon oma tuote, joka ei käsittele lääkehoitoa. Hyppääminen oman osaamisalueen ulkopuolelle on ollut kannattava myös minulle, lääkehoidon ammattilaiselle.

Sisällön asiantuntijana minulla on ollut Marjut Jokela, joka työskentelee omistamassaan perhekodissa ja tekee parhaillaan väitöskirjaa lastensuojelunuorten somevideoista. Keskustelut Marjutin kanssa vahvistivat käsityksiäni lastensuojelusta ja kumosivat myyttejä. Nämä olen pusertanut kurssin muotoon asiakkaidemme iloksi ja opiksi.

Kurssin suunnittelu lähti alun perin liikkeelle toimeksiannosta, jonka mukaan lastensuojelun tarvetta ei tunnisteta riittävästi, eikä lastensuojeluilmoitusta siten osata tehdä, vaikka tilanne sitä vaatisi. Kyselyssäni kysyttiin, osaatko tehdä lastensuojeluilmoituksen, johon kaikki vastasivat osaavansa. Jokainen osannee siis täyttää valmiin lomakkeen. Mutta kuinka moni tietää, milloin ilmoitus tehdään? Johtaako ilmoitus tai x määrä ilmoituksia aina huostaanottoon? Ja voiko ilmoituksen tehdä nimettömänä? Näihin kysymyksiin kurssilla vastataan.

Lastensuojelu sisältää kaksi maailman kauneinta sanaa –
lapsi ja suojelu.

Kurssilla seurataan lastensuojelun asiakkaaksi päätyvän pienen Mimmi-tytön tarinaa. Mitkä seikat johtavat ensimmäisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä lopulta huostaanottoon saakka. Mimmi kasvaa kurssin edetessä lapsesta koululaiseksi, sijoitusnuoreksi ja nuoreksi aikuiseksi, joka lopulta asuu itsenäisesti omassa kodissaan. Ilman lastensuojelua näin tuskin olisi käynyt.

Kaikki, jotka ovat kurssin tähän mennessä suorittaneet, suosittelisivat sitä myös työkaverilleen. Kurssia on kuvailtu selkeäksi ja tarpeelliseksi.  Kurssi on antanut uudenlaisia näkökulmia lastensuojeluun ja saanut oivaltamaan. Aikaa oppimiseen kuluu pari tuntia! Kurssin laatijana voin olla enemmän kuin tyytyväinen palautteeseen.

Kun sisältöä käsikirjoitettiin ja myöhemmin valmista kurssia oikoluettiin, mietittiin, puhutaanko lasten suojelusta vai lastensuojelusta. Meidän aikuisten tehtävä on suojella lapsia. Ammattilaisten velvollisuus on suojella lapsia. Lastensuojelu on järjestelmä, joka suojelee lapsia. Tilanteesta riippuen, molemmat ovat siis oikein: lastensuojelu ja lasten suojelu. Me kaikki olemme osa moniammatillista lastensuojelun ketjua.

Terveisin,

Tanja, sairaanhoitaja, farmaseutti ja Mediecon verkkokoulutusasiantuntija

 

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena!

 

Ps: Marjutin osaamisesta voit kuulla lisää Sotelinjalla-podcasteista, joissa hän toimii sosiaalialan asiantuntijana. Podcasteissa käsitellään ajankohtaisia aiheita mm. groomingia, joka koskettaa lastensuojelunuorten lisäksi kasvavaa joukkoa nuoria tyttöjä ja poikia.

Kuuluuko lääkehoidon osaaminen vain terveydenhuollon ammattilaisille?

Potilaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden parissa työskentelee runsaslukuinen joukko erilaisia ammattilaisia. Laillistetut ja nimikesuojatut ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat ja lähihoitajat, ovat saaneet laadukkaan koulutuksen lääkehoitoon. Heidän lääkehoidon osaaminen myös varmistetaan säännöllisesti. Entä ne ammattilaiset, joita ei ole koulutettu lääkehoitoon? He, jotka työskentelevät mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä vanhusten, vammaisten tai lasten parissa: varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja lastensuojelussa.

Kutsun tässä kohtaa potilaaksi sellaista henkilöä, joka saa lääkehoitoa. Toiselle potilaalle lääkehoito on elämää ylläpitävää, toisella se lievittää ikävää oiretta, joka vaikeuttaa jokapäiväistä elämää ja kolmannella se voi estää vakavan sairastumisen. Lääkehoidon jatkuvuus on toiselle elinehto ja toiselle elämänlaadun ylläpitäjä. Jollekin se mahdollistaa itsenäisen tai tuetun itsenäisen elämän elämisen.  Näiden seikkojen vuoksi lääkehoidon toteutuminen ei saa katketa. Lääkehoidon jatkuvuuden turvaaminen koulupäivän tai päiväkotipäivän aikana on esimerkiksi diabeetikkolapselle elinehto. ADHD-lapsen koulunkäynti voi olla mahdollista vain lääkehoidon turvin. Lääkehoitoa ei siten toteuteta pelkästään lääkehoitoon koulutettujen ammattilaisten tai kotona omaisten voimin.

Viranomaisen viesti on selvä: jos et ole opiskellut lääkehoitoa perusopinnoissasi, et voi osallistua asiakkaan tai potilaan lääkehoitoon. Tämän vuoksi Mediecon tuotevalikoimassa on Lääkehoidon ABC.

Lääkehoidon ABC -verkkokoulutusta on päivitetty tämän vuoden aikana ”isolla kädellä”. Se vastaa uudistetun Turvallinen lääkehoito – opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen suosituksiin. Koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö on huomioitu koulutuksen kohderyhmässä entistä paremmin. Lääkehoidon osaaminen on sidottu kurssin oppijoiden arkeen esimerkkien avulla.

Koulutuksessa käydään läpi lääkehoidon alkeet: Mikä on lääke? Miten lääkettä annostellaan suun kautta tai muita ”luonnollisia antoreittejä” pitkin? Mitkä on ihonalaisen antotavan perusperiaatteet? Miten lääkkeillä hoidetaan erilaisia sairauksia? Mikä on lääkehoitoon kouluttamattoman ammattilaisen rooli lääkehoidossa? Verkkokoulutuksesta lääkehoitoon kouluttamaton henkilö saa valmiuksia toteuttaa lääkehoitoa työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa kuvatulla tavalla, kunhan on osoittanut käytännön osaamisensa.

Lääkehoidon osaamisessa kyse ei ole pelkästään siitä, kuka saa antaa lääkettä potilaalle. Kyse on myös siitä, kuka on lääkettä käyttävän ihmisen lähellä, näkemässä, kuulemassa ja koskemassa, havainnoimassa vointia eli lääkkeen vaikutusta. Pelkkä havainnointi ei kuitenkaan riitä, vaan havainnot tulee myös kirjata tai raportoida*. Jos koulusta ei saada palautetta siitä, miten lapsen ADHD lääke vaikuttaa työskentelyyn, ei lääkehoidosta päättävällä lääkärillä ole riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi. Lääkehoitoon kouluttamattomalla ammattilaisella on siten tärkeä rooli lääkehoidossa, vaikka hän ei annostelisikaan lääkettä potilaalle. Jo senkin vuoksi osallistuminen lääkehoitoa käsittelevään keskusteluun ja tieto sekä ymmärrys potilaan lääkehoidon tilanteesta on tärkeä lääkehoidon turvallisuuteen vaikuttava seikka.

Hänellä, joka on lähellä, joka näkee ja kuulee, joka elää mukana. Hänellä on rooli asiakkaan, potilaan, lapsen, vanhuksen tai omaisen lääkehoidossa. Sen vuoksi lääkehoidon osaaminen on tärkeää myös lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilölle.

 

Iloa ja valoa harmaaseen marraskuuhun toivottelee Tanja, verkkokoulutusasiantuntija

 

*Ps: Kirjaaminen sosiaalialan yksiköissä on murroksessa juuri voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä. Onko yksikkösi kirjaamisosaaminen ajantasalla? Mediecon valikoimassa on myös kirjaamiskoulutusta sosiaalialalle: Määrämuotoisen kirjaamisen ABC sosiaalialalla, joka  on otettu käyttöön tukemaan esimerkiksi Kansakouluhankkeessa koulutettujen kirjaamisvalmentajien työtä.

 

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena. 

Visuaalisuuden voimaa verkkokoulutuksiin

Olen Virpi Lehtonen, Oululaistunut Sotkamolainen, Kainuun korvessa kasvanut taiteen maisteri ja kuvataiteilija. Luonnossa liikkuminen ja eläimet ovat lähellä sydäntäni ja ratsastus on rakkain harrastukseni. Aloitin syyskuun alussa työskentelyn Mediecon digisisällöntuottajana. Verkkokoulutusprojekteihin tulen osallistumaan teknisenä toteuttajana ja visuaalisena osaajana: Jatkossa pyrin tuomaan helpotusta koulutusasiantuntijoiden ja sisällöntuottajien töihin toteuttamalla kurssien tarpeita vastaavia kuvitusmateriaaleja.

Media-alan ammattiopettajana sekä graafikkona vuosia toimineena minulla on laaja-alaista osaamista viestinnän saralta ja erilaisten digitaalisten materiaalien toteuttamisesta. Terveydenhuollon alalta minulla ei ole aiempaa kokemusta, mutta opettajana työskennelleenä minulla on pedagogista näkemystä kurssimateriaalien toteuttamiseen. Tästä uskonkin olevan apua koulutusmateriaalien kuvittamisessa ja toteuttamisessa. Verkkokurssin suunnittelussa mietin, miten tietoa kannattaisi esittää visuaalisesti ja miten kurssin suorittajaa voisi auttaa hahmottamaan tärkeitä asioita.

Verkkokurssien materiaalien tuottamisessa pyrin lähtemään liikkeelle toiminnallisuus –> käytettävyys –> esteettisyys näkökulmasta. Tiedon visuaalinen esitystapa vaikuttaa käyttäjäkokemukseen ja verkkokursseilla parhaan käyttäjäkokemuksen saa yleensä aikaiseksi monipuolisella, mutta selkeällä sisällöllä. Visuaalisuus on tärkeä osa verkkokoulutuksen kokemusta ja parhaimmillaan visuaalisuus tukee oppimista myös tunnetasolla. Tärkeintä lienee pitää mielessä mitä kurssilla on tarkoitus oppia ja miten visuaalinen sisältö parhaiten tukee oppimista. Hyvin jäsennelty aineisto ja sitä tukeva visuaalinen toteutus helpottavat asioiden sisäistämistä. Kuvituksen tärkein tehtävä onkin havainnollistaa ja konkretisoida tietoa. Paras lopputulos saadaan varmasti aikaan tekemällä yhdessä tiivistä yhteistyötä alan osaajien kanssa.

Tällä hetkellä perehdyn ja syvennyn Mediecon koulutuksiin ja olen innolla hypännyt mukaan Mediecon huipputiimiin. Pääsinkin jo ensimmäisellä työviikollani osallistumaan virkistysiltapäivään, jossa teemana oli “sekopäinen seitsenottelu”, mikä olikin oivallinen tapa tutustua Mediecon iloiseen ja kannustavaan työporukkaan.

Iloista syksyä toivottaen,

Virpi, digisisällöntuottaja

Keppiä vai porkkanaa: mistä on verkko-oppimisen motivaatio tehty?

Minä aloitin verkkokoulutuksen. Ammattilaisten laatiman koulutuksen, jonka aihe kiinnostaa minua. Koulutus on jäänyt kesken. Ei ole ”motia”, niin kuin nuorisolaiset sanoisivat.

Verkkokoulutus on helppo keskeyttää. Se ei siis kouluttajan ja koulutuksen tilaajan, oppijan työnantajan kannalta ole avain onneen. Verkossa tavoitetaan suuri määrä henkilöitä. Se on ajankäytöllisesti tehokasta ja siten oppijalle ja työnantajalle myös kustannustehokas tapa täyttää täydennyskoulutusvelvollisuus. Mutta meidän verkkokoulutusten laatijoiden ja kouluttajien näkökulmasta on haasteellista saada oppija pysymään koulutuksessa loppuun saakka.

Verkosta puuttuu usein kontakti toiseen ihmiseen. Kiinnekohta, joku jonka kanssa vaihtaa ajatuksia. Sieltä puuttuu kahvitteluseura, kaveri vierestä, jolle voi supattaa kesken luennon, vertaistuki. Jos verkkokoulutukseen ei kuulu lähiopetusta, miten kommunikaatio muiden oppijoiden kanssa mahdollistetaan? Keskustelualueelle kirjoittamisen kynnys on korkea, niin kuin tämän tekstinkin kirjoittamiseen. Minun ajatuksesta ja kysymyksestä tulee julkinen, kun kirjoitan sen verkkoon. Lieneekö kurssilla edes opettaja? Kysynkö neuvoa persoonattomalta avattarelta vai oikealta ihmiseltä?

Minun verkkokoulutukseni loppui, kun käsiteltiin aihetta, josta en saanut otetta. Olisin halunnut vaihtaa ajatuksia jonkun kanssa: miten sinä tämän asian ymmärsit? Oppijoita on erilaisia. Everyone’s a visual learner – sanotaan, mutta myös vuorovaikutus oppimisessa on tärkeä elementti monenlaisten oppijoiden keskuudessa.

Motivaatio syntyy myös muista seikoista. Verkko-oppimisessa oppijalla on mahdollisuus valita, koska hänellä on sopiva aika opiskella. Tämä luonnollisesti lisää oppimisen joustavuutta ja motivaatiota, varsinkin työn ohella opiskellessa. Toisaalta, samalla puuttuu kontrolli ajankäytöstä. Kun aihe on oppijalle mieluinen ja hän kokee ymmärtävänsä asian, löytää yhtymäkohtia omaan arki- tai työelämään, oppiminen on mielekkäämpää ja asioiden mieleen painaminen on helpompaa.  Kohderyhmän tunteminen ja aiheen avaaminen esimerkkien avulla on siten yksi avain kohti motivoivaa verkko-oppimista.

Motivaatiota parantaa myös, jos opiskelija voi seurata opintojensa etenemistä. Edistymistä kuvaava palkki muuttuu vihreäksi sitä mukaa, kun opinnot etenevät tai kun ruksit tehtäviä tehdyksi. Maali ja siellä odottava palkkio lähestyy. Opettaja kommentoi tehtäviin kannustavasti tai saat mallivastaukset automaattipalautteina itseopiskelutehtäviin. Hyvinhän tämä sujuu  – ajattelet. Ja etenet seuraavaan aiheeseen. Koet, että aihe jota opiskelet on sinulle tärkeä ja edistyt opinnoissa. Näitä tunnetiloja tukemalla oppijan motivaatiota ylläpidetään verkko-oppimisessa. Samat lainalaisuudet kuin perinteisessä oppimisessa, mutta verkko-oppimisen muoto haastaa toteutuksen.

Esimerkiksi lääkehoidon verkkokursseille on pakko osallistua 5 vuoden välein, jos haluaa pitää lääkeluvan voimassa. Pakko herättää vain negatiivisen tunteen opittavaa aihetta, oppimista ja koulutuksen järjestäjää kohtaan. Porkkana eli koulutuksesta saatava todistus, lupa tai sertifikaatti tekee  oppimisesta motivoivamman, mutta sekään ei ole avain oppimisen motivaatioon. Tavoitteemme on tarjota oppijoille mielekäs oppimiskokemus pakollisen aiheen parissa.  Yksi kehittämiskohteemme on verkko-oppimisen motivaation lisääminen. Pienin askelin olemme menossa kohti maalia. Kun löydän oman sisäisen motivaattorini ja jatkan kesken jääneen verkkokurssini loppuun, voinen kutsua itseäni kokemusasiantuntijaksi kadonneen motivaation löytämisessä. Jatkan puurtamista tämän aiheen parissa.

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena!

Ps: Ensi vuonna lääkehoidon kursseilta löydät keskustelualueen kysymyksiä ja vastauksia varten. Avattarena linjan toisessa päässä on lääkehoidon ammattilainen.

Mikä pitää yllä tarmoamme ja sinnikkyyttämme? / Vad upprätthåller vår energi och uthållighet?

Mediecolla on jatkettu etätyöskentelyä vuoden 2020 maaliskuusta lähtien ja työtovereiden kohtaaminen on jäänyt vähäiseksi. Kotiolosuhteissa myös työergonomian toteuttaminen on välillä osoittautunut haasteelliseksi. Näin ollen olemme syksyllä 2020 lanseeranneet kuukausittaisen virkistysiltapäivän, jossa voimme kohdata terveysturvallisesti toisemme.

Sovimme, että virkistysiltapäivän suunnittelu ja toteutus ovat vastuullani. Lähtökohtana oli keksiä monipuolista, mielekästä ja hauskaa ohjelmaa, toiveita unohtamatta. Välillä liikuntaa ja toisinaan rauhallisempaa yhdessäoloa.

Yhteisten hetkien ideana on pitää pari tuntia taukoa istumisesta ja virkistää mieltä sekä tavata toisiamme. Olen ajatellut, että olisi kiva tutustua juttuihin, joita kaikki eivät ole ennen kokeneet. Tässä olen onnistunut mielestäni hyvin, vaikka tuttujakin lajeja, kuten luistelu ja sauvakävely, on valikoitunut mukaan.

Virkistymisiltapäivien ohjelmana on ollut:

 • Kiipeilyä Oulun kiipeilykeskuksessa. Selvitimme, löytyykö meidän joukosta korkeanpaikankammoisia. Kaikki uskalsivat kiivetä korkeuksiin ja mikä jännittävintä, päästää irti ja laskeutua alas jarrutusautomaatin varassa.
 • Marraskuussa 2020 kävimme pelaamassa lumihanki-mölkkyä Hiirosessa. Mölkyn pelaaminen hangessa sujui oikein hyvin. Tässä lajissa ei ollut kuin voittajia.
 • Tammikuussa luistelimme Lintulan luistelukentällä. Samalla keskustelimme päivän polttavat työasiat ja vähän sen vierestä.
 • Helmikuussa oli vuorossa luminen polkusauvakävely.
 • Maaliskuussa päätimme tehdä hyvää ja pelastaa henkiä, joten luovutimme verta Oulun SPR:n tiloissa. Tämä olikin ensikertalaisille jännittävä paikka, mutta kaikki suoriutuivat siitä mallikkaasti.
 • Huhtikuussa kun lumet olivat jo suurelta osin sulaneet, hikoilimme Kaakkurin liikuntamaan rappusilla.
 • Toukokuussa vuorossa oli koko päivän virkistyminen, joka sisälsi runsaan ja maittavan aamupalan Kahvila Makiassa. Tämän jälkeen suuntasimme pelaamaan Pakopeli ”Murhamysteeriä” Exit Oulussa. Se ratkaistiinkin viimeisellä mahdollisella hetkellä.

Kesän tulemme pitämään taukoa virkistäytyen jokainen kesälomallaan ja elokuun lopussa starttaamme jälleen uusien virkistävien iltapäivien merkeissä.

Medieco har fortsatt att arbeta på distans sedan mars 2020 och mötet med kollegor har varit begränsat. Hemma har implementeringen av arbetsergonomi ibland visat sig vara utmanande. Därför har vi på hösten 2020 lanserat varje månad en rekreationseftermiddag där vi kan möta varandra på ett säkert sätt.

Tillsammans kom vi överens om att planering och genomförande av rekreationseftermiddagen är mitt ansvar. Utgångspunkten var att hitta på varierande, meningsfullt och roligt program utan att glömma var och ens önskemål. Mellanåt motionerade vi och ibland ägnade vi åt lugnare samhörighet.

Idén med rekreationseftermiddagen är att ta en paus från sittande och pigga upp humöret samt träffas tillsammans. Jag har tänkt att det skulle vara trevligt att erfara saker som inte alla har upplevt tidigare. Enligt min åsikt har jag lyckats ganska bra här, även om bekanta aktiviteter såsom skridskoåkning och stavgång också har valts ut.

Programmen för fritidseftermiddagarna har varit:

 • Klättring vid Uleåborgs klättringscenter. Vi tog reda på om det fanns några som lider av höjdskräck bland oss. Alla vågade klättra upp i höjder och vad som var mest spännande, att släppa taget och låta automatbromsen hjälpa ner.
 • I november 2020 gick vi för att spela mölkky i snön i Hiiroinen. Vi kom underfund med att Mölkky-spelet i snön lyckas mycket bra. I spelet hade vi bara vinnare.
 • I januari åkte vi skridsko på Lintula skridskobana. Samtidigt diskuterade vi dagens brinnande arbetsfrågor och också lite bredvid det.
 • I februari var det dags för en snöig stavgångspromenad på stigar.
 • I mars beslöt vi att göra gott och rädda liv, så vi donerade blod i Uleåborgs SPR-lokaler. Detta var en spännande plats för de som donerade för första gången, men allt gick bra.
 • I april, när snön redan till stor del hade smultit, svettades vi i Kaakkuri konditionstrappa.
 • I maj var det dags att friska upp hela dagen. Då gick vi först på Café Makia för en riklig och smaklig frukost. Efter det gick vi för att spela Escape-spelet “Murhamysteeri” i Exit Oulu. Det löstes i sista möjliga ögonblick.

På sommaren tar vi en paus, för då uppfriskar vi alla under sommarlovet och i slutet av augusti börjar vi igen med nya uppfriskande eftermiddagar.

 

Thomas, Asiakastukihenkilö/Kundsupport

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena

Medieco – Stöd för kunniga experter