Sosiaalihuollon koulutukset tutuiksi: Esittelyssä Kirjaaminen sosiaalialalla -kurssi

Maaliskuussa suuntaamme katseet Mediecon sosiaalihuollon kursseihin. Olemme jälleen saaneet yhden päivityskierroksen valmiiksi ja siksi esittelemme nyt uudistunutta Kirjaaminen sosiaalialalla -kurssia. Millainen kurssi on kyseessä ja kenelle se on suunnattu? Mediecolle on tärkeää olla osaavien ammattilaisten tukena – koko ajan myös kasvavissa määrin sosiaalihuollon ammattilaisille.

Aika ajoin meiltä kysytään, millaisia sosiaalialan koulutuksia Medieco tarjoaa ja mistä ne löytyvät? Jokainen Medieco eLearniin saapuva käyttäjä pääsee tutustumaan kattavaan kurssitarjontaamme oppimisympäristön Etusivulla. Ensin Etusivulla esitellään lääkehoidon ja ensihoidon koulutukset ja sen perään sosiaalialan koulutukset. Hakukenttäkin auttaa löytämään näppärästi haluamansa.

 

Kuva: Näkymä Medieco eLearnin Etusivulta, kohdasta Sosiaalialan kurssit

 

Sosiaalialan kursseja on tällä hetkellä tarjolla kolme; Kirjaaminen sosiaalialalla, Sosiaalialan lainsäädännön perusteet ja Terveyssosiaalityön kirjaamisen ABC. Tässä tarinassa kurkistetaan tarkemmin Kirjaaminen sosiaalialalla -kurssiin.

Kirjaaminen sosiaalialalla -kurssi on päivittynyt

Maaliskuussa julkaisimme päivitetyn version Kirjaaminen sosiaalialalla -kurssista. Aiemmin tämä kurssi tunnettiin nimellä Määrämuotoisen kirjaamisen ABC sosiaalialalla, mutta kirjaamisen muututtua rakenteiseksi kirjaamiseksi, päädyimme uuteen nimeen. Päivityksen yhteydessä olemme tuoneet kurssille uuden visuaalisen ilmeen, sekä päivittäneet useita videoita ja tekstisisältöjä vastaamaan alalla tapahtuneisiin muutoksiin.

Tämä kurssi on laadittu kaikille sosiaalihuollon ammattilaisille ja muille sosiaalihuollon asiakastyötä tekeville henkilöille, jotka kirjaavat osana työtään. Kurssilla esitellään yleiskuva siitä, millaisista erilaisista tekijöistä sosiaalihuollon kirjaaminen koostuu.

Kurssin oppimistavoitteita ovat esimerkiksi:

 • Perehdyt ja palautat mieleesi kirjaamisen hyviä peruskäytäntöjä
 • Ymmärrät, mistä eri näkökulmista kirjaaminen sosiaalialalla muodostuu
 • Ymmärrät, mitkä ovat sosiaalialan kirjaamisen viitekehykset lainsäädännön ja vaatimuksien osalta
 • Ymmärrät mistä tekijöistä rakenteisuus muodostuu sosiaalialan kirjaamisessa

Kurssin materiaalien opiskeluun ohjeistetaan varaamaan aikaa noin neljä tuntia. Lisäksi kurssin päätyttyä on osaamista varmistava tentti ja halutessaan suorituksesta saa todistuksen.

Monipuolisuudella tuetaan oppimista

Olemme työstäneet kurssia yhdessä Salus Qualitas Consultingin Heidi Ilmosen kanssa ja näin verkkokoulutusasiantuntijan näkökulmasta voin todeta tämän kurssin olevan sisällöltään monipuolinen kokonaisuus. Oppimateriaalissa vuorottelevat videot, podcastit ja kattavat tekstisisällöt. Autenttisuus eli aitojen työelämän tilanteiden tuominen opiskeluun näkyy havainnollistavina asiakastapauksina ja myös siten, että opiskelijaa kannustetaan miettimään opittavia asioita välillä oman organisaation kontekstissa. Kurssille on tuotu myös valinnanmahdollisuuksia – jos et halua katsella videoita tai kuunnella audioita, voit aina lukea saman sisällön tekstimuodossa. Pienet lähtötason testit auttavat orientoitumaan aiheeseen ja lisäävät myös oppijan aktiivisuutta verkko-opiskelussa.

Näitä keinoja yhdistelemällä tuemme oppijan motivaatiota, lisäämme saavutettavuutta ja mahdollistamme oppimista kullekin sopivalla oppimistyylillä. Nyt toivotammekin kaikki aiheesta kiinnostuneet ammattilaiset tervetulleeksi uudistuneelle Kirjaamisen kurssille! Ja erityisesti kuulisimme mielellään myös palautetta kurssin suorittaneilta opiskelijoita.

Täällä me olemme – osaavien ammattilaisten tukena

Jos sinulle heräsi kysyttävää kursseista tai mietit sopivaa täydennyskoulutusta oman organisaatiosi ammattilaisille, otathan yhteyttä!

Pauliina Halla
pauliina.halla@medieco.fi

Kirjoittaja on Mediecon verkkokoulutusasiantuntija, joka osallistuu parhaillaan useiden kurssien päivityskierroksiin, tuoden omaa verkkopedagogista asiantuntemusta Mediecon asiakkaiden opiskelua värittämään. Hän on tuttu ääni myös Mediecon ohjevideoiden takaa ja kurssityötila-asiakkaiden verkkokurssilta.

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena

Hii-ohoi! Lääkehoidon päivä tulee taas!

Valtakunnallista Lääkehoidon päivää vietetään aina maaliskuussa ja tänä vuonna se järjestetään 14.3. Teemana on ”Lääkehoidon päivä on joka päivä” ja sen sanoman me Mediecolaisetkin allekirjoitamme erityisen osuvana omassa työarjessamme.

Mistä lääkehoidon päivässä on kyse?

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä. Tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään ja omasta lääkehoidostaan. Ammattilaisia kannustetaan puolestaan kysymään lääkkeiden käytöstä sekä neuvomaan lääkkeiden käyttäjiä ja osallistamaan heidät omaan lääkehoitoonsa.

Valtakunnallisena päätapahtumana järjestetään webinaari 14.3. klo 13.00–15.15 teemalla ”Lääkehoidon päivä on joka päivä” ja sen toteuttamisesta vastaa Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto. Merkaathan päivän jo nyt kalenteriisi! Lisätietoja löytyy Fimean ylläpitämiltä Lääkehoidon päivän verkkosivuilta. Webinaarin lisäksi viikolla 11 järjestetään myös eri toimijoiden omia tapahtumia ympäri Suomea.

Medieco on lääkehoidon asialla joka päivä

Koska päätuotteitamme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lääkehoidon verkkokoulutukset, toimimme itsekin lääkehoidon parissa jollain tapaa päivittäin. Siksi tämän vuoden Lääkehoidon päivän teema ”Lääkehoidon päivä on joka päivä” resonoi meissä erityisen hyvin.

Jotta koulutukset pysyisivät laadukkaina ja ajantasaisina on niitä päivitettävä säännöllisesti. Etenkin nyt alkuvuodesta työpöytämme ovat täyttyneet, kun päivityksen alla ovat perusosaamisen kursseista Vaativa neste- ja lääkehoito sekä Lääkehoito suun terveydenhuollossa. Näillä kursseilla teemme pienet päivitykset sekä sisältöön että ulkoasuun.

Lääkehoidon perusosaamista täydentävistä kursseista päivityksen alla ovat parhaillaan Rokottaminen sekä Lasten-, nuorten- ja raskaana olevan lääkehoito. Näistä Rokottamisen kurssi kokee tällä kertaa hieman isomman muutoksen, sillä jatkossa tulemme tarjoamaan tentin rinnalla uuden oppimateriaalin, joka innostaa ja kannustaa oppimaan. Asiat pohjaavat edelleen THL:n määrittelemiin rokottamisen osaamisvaatimuksiin. Myöhemmin keväällä päivitysvuoroon pääsevät vielä Epiduraalinen kivunhoito, Psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoito, sekä Neste ja lääkehoidon tarkkailu lähihoitajille.

Pullaa ja kahvia etänäkin

Mutta palataan vielä Lääkehoidon päivään – kuinka itse aiomme viettää sitä? Tänä vuonna päivä sattuu torstaille, joka on meillä etätyöpäivä. Osuvasti tuolle ajankohdalle on merkitty kalentereihimme maaliskuun lääkehoidon kuukausipalaveri, joten ajattelimme sen perään viettää virtuaalista kahvituntia kukin lempipullansa kera. Ja varmasti meiltä osallistutaan myös tuohon yhteiseen webinaariin – haluammehan olla osa tätä verkostoa ja päästä kuulemaan ajankohtaisista lääkehoidon asioista. Kenties tapaamme linjoilla!

 

Työn touhuisin terveisin,

Mediecolaiset

 

Lähteet:

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/laakehoidon-paiva
https://fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laakehoidon-paiva

 

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena

Kurssityötila-palvelu ja sisällöntuottajien kouluttaminen uudistuvat

Tammikuussa kurssityötila-palvelumme uudistuu ja avaamme täysin uuden verkkokurssin sisällöntuottaja-asiakkaillemme. Uusi koulutusmalli korvaa jatkossa usean tunnin livekoulutukset. Taustalla on Mediecon halu tarjota asiakkaille enemmän aikaan ja paikkaan sitomatonta laadukasta tukea. Myös videokirjasto tulee täydentämään palvelukokonaisuutta jatkossa.

Palvelumallin uudistus päätökseen

On tammikuu ja viisi lasia kuohuvaa kippistää toimiston neukkarissa. On aika hieman juhlia, sillä Mediecolla on saatettu maaliin pitkään valmistelun alla ollut palvelu-uudistus ja siihen liittyvä videopainotteinen verkkokurssi. Olemme iloisia ja vähän jännittyneinäkin, sillä ensimmäiset asiakkaat ovat nyt aloittaneet uudella mallilla kouluttautumisen. Kyse on kurssityötila-asiakkaista, jotka hyödyntävät Medieco eLearnia oppimisalustana omiin tarpeisiinsa ja tuottavat itse myös kurssisisältönsä.

Uudistuksen myötä olemme nyt siirtymässä pois useiden tuntien livekoulutuksista. Haluamme jatkossa panostaa sisällöntuottajien kouluttamiseen niin, että materiaali ja apu olisivat aina saatavilla. Livetilanteissa on ollut toki oma hohdokkuutensa, mutta kertaalleen kerrottu ja näytetty asia ei välttämättä muistukaan asiakkaan mieleen silloin, kun omaa kurssia on tarkoitus alkaa rakentamaan. Verkkoon tehty uusi oppimateriaali opastaa opetusvideoiden avulla sisällöntuottajaa vaihe vaiheelta ja on myös saatavilla ajantasaisena aina tarvittaessa.

Kurssilla ei ole tenttejä eikä siitä jaeta todistusta, sen sijaan toivomme, että kurssille jopa palattaisiin oppimaan asioita aina tarpeen tullen ja saisimme siitä palautetta.

Millainen kurssi?

Tämä juuri julkaistu kurssi kantaa nimeä ”Opi rakentamaan verkkokurssi: perusteet ja vinkit sisällöntuottajille”. Se etenee vaihe vaiheelta videoiden avulla ja niin, että asiakas rakentaa samalla omaa tyhjää kurssityötilaansa kohta kerrallaan.

Kurssin oppimistavoitteet keskittyvät muun muassa koulutustarpeen, kohderyhmän ja oppimistavoitteiden määrittelyyn, sekä kurssirungon laatimiseen. Opetamme myös Moodlen aktiviteettien ja H5P-aktiviteettien käyttämisen sisällöntuottamisessa. Lisäksi annamme vinkkejä itseopiskelukurssien verkkopedagogiikkaan, saavutettavuuden ja tekijänoikeuksien huomiointiin sekä visuaalisten elementtien valintaan oppimisalustalla.

Kaiken tämän tarjoilemme konkreettisessa ja käyttäjäystävällisessä muodossa – ohjaamme opiskelijaa kädestä pitäen, emmekä suinkaan tyydy pelkkään teoriatiedon esittelemiseen.

Henkilökohtaisempaa tukea ja syvempää oppimista

Kun perusteet opiskellaan näppärästi verkkokurssilla, avautuu mahdollisuus opittujen tietojen ja taitojen syventämiseen Mediecon ammattilaisen kanssa.

Käytännössä tarjoamme mahdollisuuden verkkotapaamisiin (yht. 3h/kurssityötila), joissa keskitytään asiakkaan kysymyksiin. Kokemuksemme mukaan tällaiset sparraushetket koetaan toimiviksi ja tehokkaiksi tavoiksi ratkoa asiakkaan ongelmia – siispä autamme teitä linjoilla jatkossakin!

Nyt emme suinkaan huokaise kuohuvan äärelle tämän pidemmäksi aikaa, vaan työ jatkuu. Keräämme aktiivisesti palautetta ensikokemuksista ja tuotamme kevään aikana kurssille lisää videomateriaalia. Julkaisemme pian myös videokirjaston niin nykyisiä kuin uusiakin asiakkaita tukemaan, joten pysythän kuulolla.

 

PS. Jos toimit jo sisällöntuottajana ja haluat päästä opiskelemaan kurssille – otathan yhteyttä!
Tämä palvelu ja koulutus on laadittu omistajaorganisaatioidemme käyttöön.

 

Iloa alkuvuoteen toivottaa kurssin videoillakin puhuva,

Pauliina

 

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena

Tietosuojavastaavan ensiaskeleet ja tulevaisuuden visiot

Muutama viikko sitten aloitin uudessa roolissa yrityksen tietosuojavastaavana. Vaikka tietosuoja on ollutkin yrityksessämme hyvällä mallilla, niin ajattelin silti tarttua toimeen täysillä ja tehdä siitä vielä vahvemman osan yrityksemme toimintakulttuuria.

Päätin nähdä tämän haasteena oppia ja kehittyä, joten ensimmäiset viikkoni kuluivat tiiviissä perehtymisessä tietosuojakäytäntöihin ja -säädöksiin.

Kouluttauduin ahkerasti, etsin tietoa internetistä ja loin kontakteja muiden alan verkostojen kanssa. Tässä roolissa on myös jatkossa painotettava jatkuvan osaamisen kehittämisen merkitystä. Tietosuojamaailma muuttuu jatkuvasti, ja siten myös oppimisen on oltava jatkuvaa.

Vaikka olen vasta alkutaipaleella, olen jo ryhtynyt suunnittelemaan tulevaa vuotta 2024. Olen asettanut selkeät tavoitteet tietosuojan parantamiseksi ja siihen liittyvien prosessien tehostamiseksi. Olen läpikäynyt yrityksen dokumentaatiota ja suunnitellut niiden päivittämistä ensi vuodelle. Työni on ollut kuin palapelin kokoamista, jossa etsin ja sovitan yhteen eri osa-alueita varmistaen, että kaikki palaset täyttävät tietosuojakäytäntöjen vaatimukset.

Suunnittelen myös jo aikaisemman käytäntömme mukaan ensi vuoden tietosuojan vuosikelloa, joka sisältää säännölliset yhteiset palaverit työntekijöille ja tietosuojan tarkistuspisteet eri osa-alueilla. Tavoitteenani on varmistaa, että tietosuoja on integroitu osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa ja että kaikki työntekijät ovat tietoisia sen tärkeydestä.

Olen innostunut mahdollisuudesta vaikuttaa yrityksen tietosuojakulttuuriin. Uutena asiana tuon ensi vuoden palavereihin erilaisia tietosuojan teemoja. Syvennymme muun muassa huijauksiin ja haittaohjelmiin sekä arvioimme käyttämiämme työvälineitä. Tulemme myös harjoittelemaan toimintaa poikkeustilanteissa osallistumalla TAISTO-harjoitukseen.

Tietosuojavastaavan tehtävä on haasteellinen, mutta samalla äärimmäisen palkitseva. Tietosuojatyö on kuin juoksuharjoittelua – se vaatii sinnikkyyttä, päättäväisyyttä ja ennen kaikkea yhteistyötä työkavereiden kanssa.

Innostuneena ja motivoituneena jatkan eteenpäin tällä matkalla.

Thomas, Palveluasiantuntija

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena

Yhteistyötapaamiset – vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamista

Tapasimme vastikään Oulussa

Järjestämme säännöllisesti yhteistyötapaamisia omistajahyvinvointialueidemme osaamisen tiimien eli keskeisten asiakkaidemme kanssa. Tapasimme tiimien kanssa vastikään nyt marraskuussa Oulussa, edellisen kerran kokoonnuimme toukokuussa. Tapaamisessa vaihdoimme tiimien kuulumiset, kävimme läpi työn alla olevat kurssit ja työtilat sekä keskustelimme integraatioon liittyvän ennakkotehtävän vastauksista. Lisäksi keräsimme digitaalisilla muistilapuilla asiakkaiden ideoita nykyisen yhteistyön parantamiseksi.

Tapaamisesta jäi käteen konkreettisia tapoja viestiä palveluistamme hyvinvointialueille; erityisesti niille, joille Medieco ei ole vielä kovin tuttu. Saimme myös vinkkejä siihen, mitä yhteisissä tapaamisissa olisi hyvä kertoa tai esitellä, sekä toiveita kurssien sisällöntuotantoa ajatellen. Muistilappujen sisällöistä saamme konkreettista suuntaa yhteistyön kehittämiseksi. Tätä tärkeää tietoa olemme jo hyödyntäneet toimintamme kehittämisessä ja tulemme ottamaan ne huomioon myös ensi vuoden toiminnassa.

 

Hyvinvointialueuudistus tuo tarpeita kokoontumisille

Pyrimme kokoontumaan kasvotusten osaamisen tiimien kesken 1–2 kertaa vuodessa. Tilaisuudet eivät ole vain tiedonjakoa varten, vaan ne ovat tärkeä vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen hetki kaikille osapuolille. Tapaamiset ovat olleet tänä vuonna erityisen tärkeässä roolissa, koska hyvinvointialueuudistus on tuonut uusia tuulia osaamisen tiimeihin ja toimintaprosesseihin. Tutustumalla toisiimme madaltuu myös kynnys jatkaa keskusteluja puhelimen, sähköpostin ja etäyhteyksien välityksellä.

Yhteistyötapaamiset ovat toisaalta myös meille tilaisuus jakaa tietoa Mediecon toiminnasta. Kerromme tapaamisissa ajankohtaisista asioista, työn alla olevista verkkokoulutusprojekteista, koulutusten suoritusmääristä sekä tulevaisuuden näkymistä. Usein tapaamiseen liittyy myös ennakkotehtävä, jonka antia käsitellään tapaamisessa. Tänä vuonna se liittyi järjestelmäintegraatioihin ja vastausten pohjalta lähdemmekin edistämään tätä toivottua ominaisuutta.

Yhteistyötapaamiset tarjoavat erinomaisen tilaisuuden kuulla asiakkaiden tarpeita ja odotuksia, mikä auttaa meitä kehittämään ja tuottamaan heille parempia palveluja. Rakennetaan jatkossakin luottamusta kasvokkain – yhdessä.

 

Seuraavia yhteistyökohtaamisia odotellessa,
Paula, verkkokoulutuspäällikkö

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena!

 

Uusia tuulia tiimissä!

Hei kaikille! Olen Pauliina Halla ja aloitin syyskuussa Mediecolla verkkokoulutusasiantuntijana. Kirjoittelen tässä tarinassa hieman itsestäni ja ajatuksistani verkkokouluttamiseen liittyen.

Katselen alaa sekä oppimisen että palvelukehityksen silmälaseilla. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja tehnyt molemmat lopputyöni verkkopedagogiikasta. Työtaustaa minulla on verkkokoulutusten uudistamisesta, digitaalisten palveluiden ja järjestelmien kehittämisestä sekä tuotteistamisesta. Olen tuottanut aiemmin verkkokursseja hyvinvointialan ammattilaisille kansainvälisesti ja toiminut myös koulutusalustan pääkäyttäjänä.

Aiempi tutkintoni on liikunta-alalta ja hyvinvointialalla pitkään työskennelleenä pyrin itsekin ”elämään niin kuin opetan”. Ei siis ole yhtään tavatonta, että palaveriputken lomassa astelen Medipoliksen portaita kuudenteen kerrokseen katkaistakseni istumista tai että urheilen keskellä työpäivää huolehtiakseni illan ja yön palautumisesta.

Verkkokurssien monipuolisuus on kiehtovaa

Verkkokursseissa minua kiehtoo niiden lukuisat mahdollisuudet. Koulutuksen siirtäminen verkkoon tuo usein järkevyyttä henkilöresurssien käyttöön, kun aikaa vapautuu toistuvalta kouluttamiselta muuhun työhön. Ajasta ja paikasta riippumattomuus tuo joustavuutta opiskeluun eikä edes maapallon toisella puolella oleskelu tule osallistumisen esteeksi. Kustannustehokkuus korostuu isojen massojen kouluttamisessa. Mediecolla pääsen sekä polkaisemaan käyntiin uusia kursseja, että jatkokehittämään olemassa olevaa tarjontaa.

On hyvin hyödyllistä miettiä, miten itse opit parhaiten uusia tietoja ja taitoja

Ajattelen, että tärkeintä kursseilla on kuitenkin oppiminen. Parhaimmillaan kurssit palvelevat eri oppimistyylejä ja -tapoja, kun materiaalit on suunniteltu monipuolisiksi oppimista tukemaan.

Myös osallistujat voivat optimoida omaa opiskeluaan verkkokursseilla suuntaan, jossa he parhaiten uutta tietoa omaksuvat. Yksinkertaisimmillaan kyse on olosuhteista – esimerkiksi mukava asento nojatuolissa ja kuppi kuumaa voivat edistää uuden asian omaksumista joillakin ihmisillä. Toisaalta kyse on aistikanavista, joilla vastaanotamme tietoa ja asioista, jotka auttavat meitä keskittymään. Toiset oppivat parhaiten kuuntelemalla podcastia makoillen, kun taas toiset katsovat mielummin videota samalla käsityötä neuloen. Osa ihmisistä tarvitsee useita kanavia tiedon omaksumiseen. Tällainen monikanavaisuus ja omaan tahtiin rauhassa eteneminen onnistuvat esimerkiksi luentovideoita katsomalla, niitä pysäyttämällä ja omia muistiinpanoja kirjoittamalla. Itsensä tunteminen edistää näin verkossa oppimista. On hyvin hyödyllistä miettiä, miten itse opit parhaiten uusia tietoja ja taitoja.

Huomiota käyttäjäkokemukseen

Kuten tiedetään, verkossa opiskelu vaatii osallistujalta myös itseohjautuvuutta, jotta kurssi tulisi suoritettua. Tähän emme voi Mediecolla täysin vaikuttaa, mutta voimme parantaa jatkuvasti kursseille pääsyn ja opiskelun teknistä sujuvuutta. Haluan omalta osaltani tukea käyttäjäkokemusta kaikin keinoin, jotta sinun opiskeluvauhtia ei pysäyttäisi mikään, kun inspiraatio iskee!

Mediecolla on hieno tekemisen meininki ja pienestä tiimistä huolimatta asioita saadaan paljon aikaan. Tästä pidän erityisen paljon ja olenkin innolla hyppäämässä sosiaali- ja terveysalan koulutustarpeiden pariin. Ehkä siis tapaamme linjoilla.

Sitä odotellessa, oikein innostavaa ja aurinkoista syksyä sinulle toivotellen,

Pauliina

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena

Tarvitseeko pyörä keksiä aina uudelleen?

Mediecon tehtävä on tuottaa ja hankkia sosiaali- ja terveydenhuollon verkkokoulutuksia osaaville ammattilaisille. Saamme koulutustoiveita omistajiltamme eli hyvinvointialueilta. Näiden toiveiden ja tiedustelujen jälkeen selvitämme, millaisesta täydennyskoulutustarpeesta on kyse ja pystyisimmekö vastaamaan tähän tarpeeseen verkkokoulutuksella.

Mikäli verkkokoulutus on oikea vaihtoehto, aloitamme varsinaisen koulutuksen suunnittelun. Aina ei kuitenkaan ole järkevää tai mahdollista tehdä omaa verkkokurssia alusta alkaen. Joskus selviää, että toisella palveluntarjoajalla on täsmälleen tarvetta vastaava kurssi tai koulutuskokonaisuus.

Tarvitseeko pyörä keksiä aina uudelleen? Ei välttämättä. Yhteistyökumppaneiltamme voimme hankkia laadukkaita ja kustannustehokkaita koulutuksia, jotka vastaavat omistajiemme täydennyskoulutustarpeisiin.

 

Yhteistyökumppaneidemme rooli

Yhteistyö Qreform Oy:n, Kustannus Oy Duodecimin ja Työterveyslaitoksen kanssa on ollut olennainen osa toimintaamme jo useiden vuosien ajan. Yhteistyö on mahdollistanut koulutusten tarjoamisen omistajillemme ilman tarvetta keksiä pyörää uudelleen. Ovatko nämä palvelut ja koulutukset jo tuttuja sinulle?

 • Potilasturvaportti (Qreform Oy)
  • Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus sisältää useita potilas- ja asiakasturvalllisuuden verkkokursseja
  • Laajasti käytössä Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueilla
 • Oppiportti (Kustannus Oy Duodecim)
  • Terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuspalvelu sisältää mm. verkkokursseja, oppikirjoja, laitekoulutuksia, webinaareja
  • Laajasti käytössä Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueilla
 • Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutukset (Työterveyslaitos)
  • Sote-alan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille suunnattu koulutus, jonka tarkoituksena on lisätä työ- ja potilasturvallisuutta
  • Käytössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Miksi yhteistyö on tärkeää?

Yhteistyö on mahdollistanut kattavien koulutuskokonaisuuksien tarjoamisen omistajillemme. Yhteistyö säästää aikaa ja resursseja, kun voimme hyödyntää muiden asiantuntemusta ja valmiita koulutusratkaisuja.

Lue lisää yhteistyöstämme Qreformin kanssa asiakastarinasta.

 

Yhteistyöajatuksin
Paula, verkkokoulutuspäällikkö

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena!

 

Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain Mediecon sinistä

Muutos lähtee itsestä. Muutoksen tuulet puhaltavat. Mikään ei muutu, jos mitään ei muutu. Kyllähän näitä vastaavia lausahduksia riittäisi.

Muutosta voi lähestyä monesta näkökulmasta. Osa saattaa kokea muutoksen uhkana, osa mahdollisuutena. Muutosta seuraava lopputulema voi olla hyvin positiivinen, hyvin negatiivinen tai mitä tahansa ääripäiden väliltä. Mitkä tekijät vaikuttavat suhtautumiseemme ja kunkin omaan lähestymiskulmaan? Vaikutuksensa on varmasti muutoksen kohteena olevan asian läheisyydellä ja tärkeydellä, sitoutumisen ja tunneyhteyden asteella ja myös muutosta seuraavilla konkreettisilla, henkilökohtaisilla vaikutuksilla. Muutoksessa jokin asia muuttuu ja kun jokin asia muuttuu, liittyy tilanteeseen usein luopumista tutusta ja turvallisesta. Ajatus muutoksesta saattaa tuntua jopa pelottavalta. Yksi saattaa olla ahdistunut muutokseen liittyvästä epätietoisuudesta, toisen kaivatessa kipeästi jatkuvasta muutoksesta aiheutuvaa jännityksen tunnetta. Lähestymiskulmaan vaikuttaa ehdottomasti siis myös persoonamme ja luonteenpiirteemme. Oletko sinä uudistuja ja uudistaja, nautitko muutoksen tuulista – lempeistä tai enemmänkin pyörteisistä?

Aina ei ole mahdollista vaikuttaa muutokseen. Harvoin muutosta voi tai kannattaa vastustaa, ainakaan vain pelkän vastustamisen vuoksi. Muutokset tapahtuvat usein pyytämättä eikä tarve muutokselle lähde aina sisältäpäin, vaan toimintaympäristöstämme. Erityisesti silloin, kun muutos tulee ulkopuolelta ja niin sanotusti kutsumatta, on tärkeä yrittää ymmärtää muutokseen johtaneita tekijöitä. Muutoksen toteuttaminen ja muutosten tuulten mukana oleminen voi olla mielekkäämpää, jos ja kun muutoksen pystyy kohtaamaan.

Muutokseen verrattuna sana uudistuminen huokuu mielestäni hieman enemmän positiivisuutta, toivetta uudesta ja ehkä jostain aiempaa paremmasta. Muutos saattaa tapahtua väistämättä, nopeasti, helposti ja kyselemättä. Uudistumiseen tarvitaan aina tarve ja tavoite, ihmiset ja heidän välistään vuorovaikutusta, sitoutumista ja aikaa ja muita resursseja tai voimavaroja. Henkilökohtaista uudistumista (elämäntapamuutos, uusi elämä, uusi minä…) koskevat samat lainalaisuudet kuin mitä tahansa uudistumista. Uutta kohti ponnistelu on taatusti antoisampaa ja tukevammalla pohjalla, kun tiedät mitä tavoittelet ja sitoudut siihen. Mikään ei tosin takaa sitä, että uudistumisenkaan lopputuloksena olisi pelkkiä onnistumisia ja riemunkiljahduksia. Lopputuleman tarkastelu ja arviointi onnistuu usein myöhemmin – sitten, kun on jotain mitä verrata aiempaan, aikaan ennen uudistumista.

Järjestelmän uudistumisen vaikutus meidän organisaatioomme on ollut positiivinen. Emme haluaisi enää palata vanhaan!

Mediecolla on takanaan iso projekti, järjestelmäuudistus, joka toteutettiin yhteistyössä Mediamaisteri Oy:n kanssa. Koko projektiryhmä on ollut tyytyväinen uudistuneeseen Medieco eLearniin. Taustalla eli siellä kuuluisan konepellin alla on uudistuneita prosesseja, ja moottori hyrrää tasaisesti. Myös asiakkaamme ovat olleet monessa asiassa uuden äärellä, kun tietyt pitkään käytössä olleet toimintatavat ovat vaihtuneet, muuttuneet tai uudistuneet – miten kukin asiaa lähestyykään. Uudistuksista saamamme palaute on ollut pääasiassa positiivista, vaikkakin alkuvuonna oli erityisesti viestinnällisiä haasteita ja niiden seurauksena epätietoisuutta. Oppimisympäristömme pohjana on Moodle, jonka avointa lähdekoodia kehitetään maailmanlaajuisesti. Mediamaisteri tulee kesän jälkeen päivittämään Medieco eLearniin Moodle 4.1 -version. Siispä vielä myöhemmin tänä vuonna on tiedossa pieniä oppimisympäristön uudistuksia, joita jäämme odottelemaan avoimin mielin.

Muutos on siis pysyvää ja tuo aina mukanaan mahdollisuuden uudistua. Mediecon tiimikin on menossa uutta kohti. Ehkäpä joku teistä tämän tekstin lukijoista on jatkossa mukana meidän seuraavassa uudistuksessa? 😉

Muutosta ja uudistumista mietiskeli Mari,
mediecolainen

Asiakaskokemus keskiössä / Kundupplevelsen i centrum

Asiakaspalvelu on tärkeä osa Mediecon toimintaa. Asiakaspalvelu ei pelkästään ratkaise ongelmia tai vastaa kysymyksiin, vaan se on myös tapa luoda ja ylläpitää suhteita käyttäjiin.

Mediecon asiakaspalvelun yksi keskeisistä tekijöistä on nopea vastausaika. Kun asiakas ottaa yhteyttä, hän odottaa saavansa ratkaisun ongelmaansa tai vastauksen kysymykseensä mahdollisimman pian. Nopea vastausaika lisää asiakkaan tyytyväisyyttä ja luottamusta. Tämä on erittäin tärkeää, varsinkin kun järjestelmämme on kokenut suuria muutoksia ja asiat ovat uusia kaikille käyttäjillemme.

Toinen merkittävä asia on, että Mediecon asiakaspalvelussa saa palvelua pääsääntöisesti sekä suomeksi että ruotsiksi.  Se lisää asiakaspalvelun saavutettavuutta, vaikuttaa palvelun onnistumiseen ja laatuun sekä helpottaa asioiden ymmärtämistä.

Mediecon asiakaspalvelua kehitetään jatkuvasti, sillä asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat ajan myötä. Esimerkiksi päivitämme jatkuvasti nettisivujen Ohjeet-osiota tarpeen mukaan. Olemme lisäksi ottaneet käyttöömme Telia Touchpoint -mobiilivaihteen, jotta puhelut ohjautuvat aina vapaana olevalle mediecolaiselle.

Asiakaspalvelu on siis tarpeellinen yritykselle monella tavalla. Se auttaa luomaan lojaaleja ja tyytyväisiä asiakkaita, jotka ovat menestyksen avain. Se myös mm. erottaa meidät muista kilpailijoista ja luo positiivista mielikuvaa yrityksestä. Asiakaspalvelu on investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Toivon, että annat palautetta asiakaspalvelusta, jotta voimme jatkossakin parantaa asiakaskokemusta. Palautetta voit lähettää esimerkiksi sähköpostilla.

Aurinkoisia kevätpäiviä!

Thomas, Palveluasiantuntija

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena

Kundbetjäning är en viktig del av Mediecos verksamhet. Kundbetjäning löser inte bara problem eller svarar på frågor, det är också ett sätt att skapa och underhålla relationer med våra användare.

En av nyckelfaktorerna för Mediecos kundbetjäning är snabb responstid. När en kund hör av sig förväntar han sig att få en lösning på sitt problem eller svar på sin fråga så snart som möjligt. Snabb svarstid ökar kundnöjdheten och förtroendet. Detta är mycket viktigt, speciellt när vårt system har genomgått stora förändringar och saker är nya för alla våra användare.

En annan viktig sak är att du kan få kundbetjäning på både finska och svenska. Det ökar tillgängligheten, påverkar framgången och kvaliteten på kundbetjäningen samt gör saker lättare att förstå.

Mediecos kundbetjäning utvecklas ständigt, eftersom kundernas behov och förväntningar förändras hela tiden. Som ett exempel uppdaterar vi ständigt instruktionerna på vår webbsida när nya problem uppstår. Vi har även tagit i bruk mobilväxeln Telia Touchpoint så att samtal alltid återstyrs till en tillgänglig Medieco-arbetare.

Kundbetjäning är därför nödvändigt för ett företag på många sätt. Det hjälper till att skapa lojala och nöjda kunder, som är nyckeln till framgång. Det också t.ex. skiljer oss från andra konkurrenter och skapar en positiv bild av företaget. Kundbetjäning är en investering som betalar sig många gånger om.

Ge gärna feedback om kundbetjäningen så att vi kan fortsätta att förbättra kundupplevelsen. Du kan till exempel skicka feedback via e-post.

Soliga vårdagar!

Thomas, Service Specialist

Medieco – Stöd för kunniga experter

 

 

 

 

 

 

 

Lääkehoidon osaaminen on yksi avain lääkehoidon onnistumisen polulla

Valtakunnallista Lääkehoidon päivää vietettiin 16.3. Tapahtumalla on pitkät perinteet, sillä sitä on järjestetty jo vuodesta 2012 lähtien. Päivän teemasta ja suunnittelusta vastaa Kansallinen lääkeinformaatioverkosto. Tänä vuonna teemana oli ”Lääkehoidon avaimet – sujuvuutta lääkehoitopolullesi”.  Päivän päätapahtumassa pohdittiinkin, mitä ovat lääkehoidon onnistumisen avaimet ja todettiin, että ne löytyvät asiakkaan lääkehoidon palvelupolun varrella olevista kohtaamisista. Mielestäni ammattilaisen ja asiakkaan kohtaaminen onkin näyttötilanne, jossa ammattilaisen osaaminen punnitaan.

Mitä tarkoittaa lääkehoidon onnistuminen? Mediecon Lääkehoidon perusteet -verkkokurssilla käsitellään lääkehoitoon sitoutumista, joka on edellytys onnistuneelle lääkehoidolle. Potilaan sitoutumisen tasoon vaikuttavat monet tekijät: lievittääkö lääke sairauden oiretta ja parantaa potilaan oloa? Tuleeko lääkehoidosta ikäviä haittavaikutuksia? Millaisia kokemuksia naapurin Ritvalla on ollut lääkkeestä? Millaista lääkehoidon ohjausta potilas on saanut?

Merkittäviä lääkehoitoon sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat ammattilaisen antama lääkehoidon ohjaus sekä lääkehoidon vaikutuksien seuranta, mikä nousi esille myös Lääkehoidon päivän päätapahtumassa käydyssä keskustelussa. Millaisia taitoja ammattilainen tarvitsee laadukkaaseen lääkehoidon ohjaamiseen? Näitä ovat esimerkiksi ohjausosaamisen taidot, pitkäjänteisyys, ihmissuhdetaidot ja ongelmanratkaisutaidot.

Lisäksi tarvitaan lääkehoidon osaamista, tietoa lääkehoidosta, lääkkeistä ja lääkkeiden annostelusta. Lääkehoidon osaaminen alkaa rakentumaan ammattilaisen perusopinnoissa. Osaaminen karttuu kokemuksen ja työelämässä karttuvan toiston myötä. Siihen liittyvät omat, läheisten ja työkavereiden kokemukset ja näkemyksen lääkehoidon toteuttamisesta. Lääkehoidon osaamista kehitetään tietysti myös täydennyskoulutuksella.

Hoitajan lääkehoidon osaaminen varmistetaan säännöllisesti. Viranomainen velvoittaa osaamisen varmistamiseen, koska onhan lääkehoidon turvallisuus suoraan riippuvainen sitä toteuttavien ammattilaisten osaamisesta. Vaikka osaamisen varmistaminen on pakollista, se on samalla oiva tilaisuus päivittää tietoja ja taitoja. Mediecossa lääkehoidon osaamisen varmistavat tentit ovat ydintoimintaa. Mutta suurempana arvona käyttäjälle ovat tentteihin liittyvät kattavat verkkokoulutukset ja lääkelaskennan itseopiskelupaketti.  Sillä sinun osaaminen turvaa elämää!

Lääkehoidon päivään osallistui Tanja,
verkkokoulutusasiantuntija/sairaanhoitaja/farmaseutti

 

Lääkehoidon päivässä tuotiin esille myös asiakkaan lääkehoitopolun kehittämisen haasteet. Usein lääkkeen käyttäjän oma näkemys lääkehoitopolustaan ja siihen liittyvistä haasteista jää kehittämistyössä huomiotta. Suurin haaste lääkehoidon onnistumiselle voikin olla se, että potilas ei saa avattua lääkepurkkia tai tabletin ottaminen läpipainopakkauksesta on haasteellista. Potilaan lääkehoidon haasteiden tunnistamisen avuksi on kehitetty Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA. Kun haaste tunnistetaan, siihen voidaan löytää ratkaisu yhdessä ammattilaisten kanssa. LOTTA -lista on lääkkeenkäyttäjän ja ammattilaisen apuväline ongelmien tunnistamiseen ja lääkehoidon ammattilaiset – hoitajat, farmasistit ja lääkärit, ovat tunnettuja hyvistä ongelmanratkaisutaidoistaan!