Entries by Mari Hosionaho

Ensihoidon tasotenttien uudet versiot on julkaistu

Ensihoidosta avataan uudet tenttiversiot Medieco eLearn -oppimisympäristöön kahden vuoden välein. Monena vuonna uudet tentit on otettu käyttöön syksyllä, mutta tänä vuonna päivitys on saatu valmiiksi jo toukokuun alussa. Tänä vuonna etenkin perustason kysymyksiä päivitettiin lähdekirjallisuuden uudistumisen vuoksi. Päivitys tapahtuu yhteistyössä Medieco tarjoaa oppimisympäristössään ensihoidon henkilöstön osaamisen varmistamiseksi tasotenttejä. Perustason ja hoitotason tentit päivitetään aina kahden […]

Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain Mediecon sinistä

Muutos lähtee itsestä. Muutoksen tuulet puhaltavat. Mikään ei muutu, jos mitään ei muutu. Kyllähän näitä vastaavia lausahduksia riittäisi. Muutosta voi lähestyä monesta näkökulmasta. Osa saattaa kokea muutoksen uhkana, osa mahdollisuutena. Muutosta seuraava lopputulema voi olla hyvin positiivinen, hyvin negatiivinen tai mitä tahansa ääripäiden väliltä. Mitkä tekijät vaikuttavat suhtautumiseemme ja kunkin omaan lähestymiskulmaan? Vaikutuksensa on varmasti […]

Takkuaako verkko-opiskelu?

Verkko-opiskelu ei taatusti ole aina pelkkää ihanuutta sille innokkaimmallekaan oppijalle. Vaikka oma motivaatio olisi vahva, saattaa opiskelulle ja oppimiselle olla muunlaisia haasteita tai jopa esteitä. Mediecossa tehdään tiiviisti töitä verkkokoulutusten ja -perehdytysten ja verkossa tapahtuvan täydennyskoulutuksen parissa. Projektit toteutuvat usein yhteistyössä asiakkaan kanssa. Esimerkiksi aikaresurssien puute kohdataan usein jo koulutusten suunnittelussa ja sisällöntuotannossa. Ei siis […]