ENSIHOITO

Ensihoidon tentit

Terveydenhuollon alalla ammattitaitoisella ja osaavalla henkilökunnalla on keskeinen rooli potilasturvallisuuden takaamisessa. Sen lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Ensihoidossa tähän haasteeseen vastataan mm. ensihoidon tasotestauksilla.

Pohjois-Suomen YTA:lla työskentelevä ensihoidon henkilöstö suorittaa ensihoidon perus- ja hoitotason tasotestit Mediecon oppimisympäristössä. Tasotestaus on tentti, jossa on 100 oikein/väärin-väittämää ensihoidon osaamisalaan liittyen. Tenttikysymysten sisällöllisestä ylläpidosta vastaa OYS ensihoitokeskuksen ammattilaisista koostuva työryhmä yhteistyössä Mediecon kanssa. Perus- että hoitotasolla on omat tentit, joilla varmistetaan ensihoidon henkilöstön osaaminen.