ENSIHOITO

Ensihoidon tentit

Terveydenhuollon alalla ammattitaitoisella ja osaavalla henkilökunnalla on keskeinen rooli potilasturvallisuuden takaamisessa. Sen lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Ensihoidossa tähän haasteeseen vastataan mm. ensihoidon tasotestauksilla.

OYS erityisvastuualueella työskentelevä ensihoidon henkilöstö suorittaa ensihoidon perus- ja hoitotason tasotestit Mediecon oppimisympäristössä. Tasotestaus on tentti, jossa on 100 oikein/väärin-väittämää ensihoidon osaamisalaan liittyen. Tenttien ylläpidosta vastaa OYS erityisvastuualueen ensihoidon ammattilaisista koostuva työryhmä yhteistyössä Mediecon kanssa. Sekä perus- että hoitotasolla on omat tentit, joilla varmistetaan ensihoidon henkilöstön osaaminen.