SÄTEILYSUOJELU

Säteilysuojelun verkkokoulutus on tarkoitettu säteilyä työssään käyttävälle terveydenhuollon henkilöstölle ja potilaita säteilytutkimuksiin lähettäville lääkäreille. Koulutus on Pohjois-Suomen yhteistyöalueen julkisille toimijoilla käytössä Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristön kautta.

Säteilysuojelun verkkokoulutuskokonaisuus (SÄVe) koostuu neljästä oppimateriaalipaketista. Verkkokoulutuksen avulla voidaan suorittaa enintään 20 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta. Koulutuksen sisältö vastaa säteilysuojelun täydennyskoulutuksen vaatimuksia, jotka on esitetty STM:n asetuksen (1044/2018) liitteessä 5.

Materiaalit: 

  • SÄVe 1: Säteilysuojelun yleiset perusteet -materiaali ja tentti
  • SÄVe 2: Säteilyn käyttö kuvantamistutkimuksissa -materiaali ja tentti
  • SÄVe 3: Säteilyn käyttö isotooppilääketieteessä -materiaali ja tentti
  • SÄVe 4: Säteilyn käyttö sädehoidossa -materiaali ja tentti

Kurssit 1. ja 2. on suunnattu kaikille säteilyä työssään käyttäville työntekijöille sekä lähettäville lääkäreille. Kurssit 3. ja 4. ovat suositeltavia kaikille säteilyä työssään käyttäville työntekijöille sekä lähettäville lääkäreille ammatin tai työtehtävän vaatimusten mukaisesti. Jokaisesta verkkokurssista hyväksytään viisi (5) tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutukseksi. Verkkokurssit on tarkoitettu säteilysuojelun perusasioiden oppimiseen ja ylläpitämiseen.

Awanic Oy:n toteuttaman päivityksen myötä myös kurssien visuaalinen ilme on uudistunut ja jokaiselta kurssilta löytyy vain yksi tentti, jonka läpäisyraja on kerrottu oppimisympäristössä tentin yhteydessä. Tenttejä ei enää ole jaoteltu eritasoisiksi ammattiryhmän mukaan.

Oppimateriaalin ja tentit tuottaa Awanic Oy. Mikäli sinulla on kommentoitavaa tai kysyttävää kurssien sisällöistä, otathan yhteyttä osoitteeseen: savesisalto@awanic.fi. SÄVe -verkkokurssien materiaalien kaikki oikeudet omistaa Keski-Suomen hyvinvointialue. Sisällöntuotannosta vastaa Keski-Suomen hyvinvointialueen fyysikot yhteistyössä osaamisen ja kehittämisen palveluiden kanssa.