SÄTEILYSUOJELU

Säteilysuojelun verkkokoulutus on tarkoitettu säteilyä työssään käyttävälle terveydenhuollon henkilöstölle ja potilaita säteilytutkimuksiin lähettäville lääkäreille. Koulutus on Pohjois-Suomen yhteistyöalueen julkisille toimijoilla käytössä Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristön kautta. Oppimateriaalin tuottaa Awanic Oy. Sisällöstä vastaa ja materiaalin oikeudet omistaa Keski-Suomen hyvinvointialue.

Säteilysuojelun verkkokoulutuskokonaisuus (SÄVe) koostuu neljästä oppimateriaalipaketista. Verkkokoulutuksen avulla voidaan suorittaa enintään 20 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta. Koulutuksen sisältö vastaa säteilysuojelun täydennyskoulutuksen vaatimuksia, jotka on esitetty STM:n asetuksen (1044/2018) liitteessä 5.

Materiaalit: 

  • SÄVe 1: Säteilysuojelun yleiset perusteet -materiaali ja tentti
  • SÄVe 2: Säteilyn käyttö kuvantamistutkimuksissa -materiaali ja tentti
  • SÄVe 3: Säteilyn käyttö isotooppilääketieteessä -materiaali ja tentti
  • SÄVe 4: Säteilyn käyttö sädehoidossa -materiaali ja tentti

Huom! Alla olevasta taulukosta löytyy vuoden 2023 loppuun käytössä olevien tenttien tasovaatimukset ammattiryhmittäin (Pohde)

tasovaatimukset-kesa%cc%88kuu-2016