SÄTEILYSUOJELU

Säteilysuojelun verkkokoulutus (SÄVe) on tarkoitettu säteilyä työssään käyttävälle terveydenhuollon henkilöstölle ja potilaita säteilytutkimuksiin lähettäville lääkäreille. Koulutus on tarjolla OYS erityisvastuualueen julkisille toimijoille Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristön kautta.

Verkkokoulutuskokonaisuus koostuu neljästä oppimateriaalipaketista (oppimateriaalit on tuottanut Keski-Suomen sairaanhoitopiiri) sekä kohderyhmän ja vaatimustason mukaisista testeistä (10 eri testiä). Verkkokoulutuksen avulla voidaan suorittaa enintään 20 säteilysuojelun täydennyskoulutustuntia. Koulutuksen sisältö vastaa säteilysuojelun täydennyskoulutuksen vaatimuksia, jotka on esitetty Säteilyturvakeskuksen ST 1.7. -ohjeessa.

Oppimateriaalit: 

  • SÄVe 1: Säteilysuojelun yleiset perusteet
  • SÄVe 2: Säteilyn käyttö kuvantamistutkimuksissa
  • SÄVe 3: Säteilyn käyttö isotooppilääketieteessä
  • SÄVe 4: Säteilyn käyttö sädehoidossa

Testit:

  • Testi 1: Säteilysuojelun yleiset perusteet perustaso tai vaativa taso
  • Testi 2: Säteilyn käyttö kuvantamistutkimuksissa perustaso tai vaativa taso
  • Testi 3: Säteilyn käyttö isotooppilääketieteessä perustaso tai vaativa taso
  • Testi 4: Säteilyn käyttö sädehoidossa perustaso tai vaativa taso
  • Testi: Lähettävät lääkärit 1 (SÄVe 1)
  • Testi: Lähettävät lääkärit 2 (SÄVe 2, SÄVe 3, SÄVe 4)

Alla olevasta taulukosta löytyy tasovaatimukset ammattiryhmittäin (PPSHP)

tasovaatimukset-kesa%cc%88kuu-2016

Lisätietoja: tuki(a)medieco.fi