SÄTEILYSUOJELU

Säteilysuojelun verkkokoulutus on tarkoitettu säteilyä työssään käyttävälle terveydenhuollon henkilöstölle ja potilaita säteilytutkimuksiin lähettäville lääkäreille. Koulutus on OYS erityisvastuualueen julkisille toimijoilla käytössä Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristön kautta. Oppimateriaalin tuottaa Awanic Oy ja sisällöstä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Säteilysuojelun verkkokoulutuskokonaisuus (SÄVe) koostuu neljästä oppimateriaalipaketista sekä kohderyhmän ja vaatimustason mukaisista testeistä. Verkkokoulutuksen avulla voidaan suorittaa enintään 20 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta. Koulutuksen sisältö vastaa säteilysuojelun täydennyskoulutuksen vaatimuksia, jotka on esitetty STM:n asetuksen (1044/2018) liitteessä 5.

Oppimateriaalit: 

  • SÄVe 1: Säteilysuojelun yleiset perusteet
  • SÄVe 2: Säteilyn käyttö kuvantamistutkimuksissa
  • SÄVe 3: Säteilyn käyttö isotooppilääketieteessä
  • SÄVe 4: Säteilyn käyttö sädehoidossa

Testit:

  • Testi 1: Säteilysuojelun yleiset perusteet perustaso tai vaativa taso
  • Testi 2: Säteilyn käyttö kuvantamistutkimuksissa perustaso tai vaativa taso
  • Testi 3: Säteilyn käyttö isotooppilääketieteessä perustaso tai vaativa taso
  • Testi 4: Säteilyn käyttö sädehoidossa perustaso tai vaativa taso
  • Testi: Lähettävät lääkärit 1 (SÄVe 1)
  • Testi: Lähettävät lääkärit 2 (SÄVe 2, SÄVe 3, SÄVe 4)

Alla olevasta taulukosta löytyy tasovaatimukset ammattiryhmittäin (PPSHP)

tasovaatimukset-kesa%cc%88kuu-2016