SOSIAALIALAN KOULUTUKSET

Medieco tuottaa koulutuksia sekä sosiaali- että terveydenhuollon aloille.

Sosiaalialalle suunnatut koulutuksemme ovat Lääkehoidon ABC koulutuksen (lääkehoidon koulutus lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilöstölle) lisäksi kirjaamista, lastensuojelua ja sosiaalialan lainsäädäntöä käsittelevät koulutukset. Kehitämme jatkuvasti sosiaalialan koulutusvalikoimaamme.

Määrämuotoisen kirjaamisen ABC

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat sosiaalialan ammattilaiset, jotka kirjaavat asiakastietoja erilaisiin asiakastietojärjestelmiin määrämuotoisesti.

Kirjaamisen tärkein tavoite on asiakastyön sujuvoittaminen, joten koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on kirkastaa kirjaamisen merkitystä asiakastyössä. Tämän lisäksi luodaan katsaus Kanta-arkistoon sekä lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin sosiaalialan kirjaamiselle.  Koulutus sisältää myös osion lääkehoidon kirjaamisesta. Saat koulutuksessa myös vinkkejä hyviin kirjaamisen käytäntöihin.

Terveyssosiaalityön kirjaamisen ABC

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat terveyssosiaalityöntekijät, jotka kirjaavat potilastietoja rakenteisesti potilastietojärjestelmiin.

Koulutuksessa käsitellään rakenteisen kirjaamisen perusasioita: Miksi kirjataan ja miten kirjataan? Kurssin keskeisin tavoite on omaksua hyviä ja yhtenäisiä kirjaamisen tapoja. Tavoitteena on myös oppia käyttämään RS-koodeja ja kansallisia otsikointeja.

Lastensuojelun ABC

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat kaikki terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Koulutuksessa luodaan katsaus lastensuojelulainsäädäntöön, lastensuojeluilmoituksen syihin ja ilmoituksen tekemiseen sekä siihen, mitä ilmoituksen jälkeen tapahtuu. Koulutuksen keskeisin tavoite on oppia tunnistamaan tilanteita, joissa lastensuojeluilmoitus tehdään, sekä oppia tekemään lastensuojeluilmoitus.

Sosiaalialan lainsäädännön perusteet

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat sosiaalihuollossa työskentelevät ammattilaiset.

Kurssin näkökulma on vahvasti sosiaalihuollon päätöksenteossa ja päätöksen laatimisessa. Koulutuksen tavoitteena on osata hahmottaa sosiaalihuollon päätöksen tekoa määrittelevän lainsäädännön kokonaisuus ja osata laatia laadukas viranhaltijapäätös, joka perustuu palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan.

Mediecon sosiaalialan koulutukset -esite