TYÖTILAT JA MONIMUOTOKOULUTUKSET

Työtilat koulutukseen, tiedotukseen sekä työryhmä- ja projektityöskentelyyn

Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristöä voidaan käyttää projektityöskentelyssä ja erilaisten työryhmien käytössä mm. tiedostojen ja koulutusmateriaalin jakamiseen sekä vuorovaikutteiseen toimintaan (keskustelualueet). Työyksiköiden omissa työtiloissa voidaan järjestää koulutusta henkilöstölle/projektiin osallistuville ja jakaa informaatiota työtilan jäsenille. Työtilaa hankittaessa Medieco kouluttaa vastuuhenkilöt sisällön toteuttamiseen. Sisällön ylläpidosta vastaa työtilan hankkija.

Monimuotokoulutukset

Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristöä voidaan hyödyntää myös monimuotokoulutuksissa. Monimuotoisesti opiskellessa koulutus koostuu sekä lähiopetuspäivistä että koulutuspäivien lisäksi verkossa tapahtuvasta työskentelystä. Monimuotokoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.