TYÖTILAT SEKÄ MONIMUOTO- JA TILAUSKOULUTUKSET

Työtilat koulutukseen, tiedotukseen sekä työryhmä- ja projektityöskentelyyn

Projektityöskentelyssä ja erilaisten työryhmien käytössä Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristöä voidaan käyttää mm. tiedostojen ja koulutusmateriaalin jakamiseen sekä vuorovaikutteiseen toimintaan (keskustelualueet). Organisaatioiden ja yksiköiden hankkimissa työtiloissa voidaan järjestää esim. koulutusta henkilöstölle/projektiin osallistuville ja jakaa helposti informaatiota työtilan jäsenille. Työtilaa hankittaessa Medieco kouluttaa työtilan vastuuhenkilöt sisällön toteuttamiseen ja sisällön ylläpidosta vastaa työtilan hankkija.

Esimerkkejä työtilojen hyödyntämisestä:

LSHP: Hukkahaavi

PPSHP: Tulevaisuuden sairaalan suunnittelu

ENSIHOITO: Alueelliset työtilat informaation jakamiseen

Monimuotokoulutukset

Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristöä voidaan hyödyntää myös monimuotokoulutuksissa. Monimuotoisesti opiskellessa koulutus koostuu konkreettisista kasvokkain tapahtuvista koulutuspäivistä ja koulutuspäivien välissä verkossa tapahtuvasta työskentelystä. Monimuotokoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Esimerkkejä monimuotokoulutuksista:

PPSHP: Opiskelijaohjauksen peruskoulutus

Asiakkaan toiveiden mukaan toteutetut verkkokoulutukset ja tentit

Voimme suunnitella ja toteuttaa asiakkaan kanssa heidän tarpeisiinsa räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristöön.

Esimerkkejä yhteistyössä toteutetuista verkkokoulutuksista:

PPSHP: Meijän Eve -esimieskoulutus verkossa

Lisätietoja: tuki@medieco.fi