Tietosuojavastaavan ensiaskeleet ja tulevaisuuden visiot

Muutama viikko sitten aloitin uudessa roolissa yrityksen tietosuojavastaavana. Vaikka tietosuoja on ollutkin yrityksessämme hyvällä mallilla, niin ajattelin silti tarttua toimeen täysillä ja tehdä siitä vielä vahvemman osan yrityksemme toimintakulttuuria.

Päätin nähdä tämän haasteena oppia ja kehittyä, joten ensimmäiset viikkoni kuluivat tiiviissä perehtymisessä tietosuojakäytäntöihin ja -säädöksiin.

Kouluttauduin ahkerasti, etsin tietoa internetistä ja loin kontakteja muiden alan verkostojen kanssa. Tässä roolissa on myös jatkossa painotettava jatkuvan osaamisen kehittämisen merkitystä. Tietosuojamaailma muuttuu jatkuvasti, ja siten myös oppimisen on oltava jatkuvaa.

Vaikka olen vasta alkutaipaleella, olen jo ryhtynyt suunnittelemaan tulevaa vuotta 2024. Olen asettanut selkeät tavoitteet tietosuojan parantamiseksi ja siihen liittyvien prosessien tehostamiseksi. Olen läpikäynyt yrityksen dokumentaatiota ja suunnitellut niiden päivittämistä ensi vuodelle. Työni on ollut kuin palapelin kokoamista, jossa etsin ja sovitan yhteen eri osa-alueita varmistaen, että kaikki palaset täyttävät tietosuojakäytäntöjen vaatimukset.

Suunnittelen myös jo aikaisemman käytäntömme mukaan ensi vuoden tietosuojan vuosikelloa, joka sisältää säännölliset yhteiset palaverit työntekijöille ja tietosuojan tarkistuspisteet eri osa-alueilla. Tavoitteenani on varmistaa, että tietosuoja on integroitu osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa ja että kaikki työntekijät ovat tietoisia sen tärkeydestä.

Olen innostunut mahdollisuudesta vaikuttaa yrityksen tietosuojakulttuuriin. Uutena asiana tuon ensi vuoden palavereihin erilaisia tietosuojan teemoja. Syvennymme muun muassa huijauksiin ja haittaohjelmiin sekä arvioimme käyttämiämme työvälineitä. Tulemme myös harjoittelemaan toimintaa poikkeustilanteissa osallistumalla TAISTO-harjoitukseen.

Tietosuojavastaavan tehtävä on haasteellinen, mutta samalla äärimmäisen palkitseva. Tietosuojatyö on kuin juoksuharjoittelua – se vaatii sinnikkyyttä, päättäväisyyttä ja ennen kaikkea yhteistyötä työkavereiden kanssa.

Innostuneena ja motivoituneena jatkan eteenpäin tällä matkalla.

Thomas, Palveluasiantuntija

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena