KOULUTUSTEN PERUUTUSEHDOT JA TIETOA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Peruutusehdot ja tietoa henkilötietojen käsittelystä

Peruutusehdot

Ilmoittautumiset ovat sitovia. Tehdyt ja toimitetut käyttäjätunnukset laskutetaan aina. Käyttäjätunnus laskutetaan myös silloin, kun henkilö on ilmoittautunut tai hänet on ilmoitettu väärään koulutukseen Medieco Oy:stä riippumattomista syistä.

Kurssikohtaisen käyttöoikeuden voimassaoloaika

Osallistujakohtaisen käyttöoikeuden voimassaoloaika on koulutuskohtainen. Tarkemmat käyttöoikeuksien voimassaoloajat löytyvät kunkin koulutuksen lisätiedoista.

Henkilötietojen käsittelystä

Ilmoittautumalla koulutukseen henkilö hyväksyy, että hänen henkilötietojaan kerätään Medieco Oy:n toimintaa varten. Medieco Oy kerää henkilöistä vain tarpeellisia tietoja, joita käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietoja käytetään henkilön tunnistamiseen ja asiakassuhteen ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, todistuksen kirjoittamiseen sekä tilastointiin ja analysointiin (henkilötiedot eivät siirry yksilöityinä tilastoihin). Henkilötietoja ei sellaisenaan luovuteta ulkopuoliselle, mutta henkilön työnantajalle voidaan luovuttaa tietoa henkilön koulutussuorituksista. Henkilöllä on oikeus tarkistaa omat tietonsa.

Mikäli esimies (tai muu yhteyshenkilö) ilmoittaa henkilön koulutukseen, on esimiehellä/ilmoittajalla oltava henkilön suostumus siitä, että hänen henkilötietojaan käsitellään Medieco Oy:ssä.

Henkilöille tehtävät käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia.