KOULUTUSTEN PERUUTUSEHDOT JA TIETOA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Peruutusehdot ja tietoa henkilötietojen käsittelystä

Peruutusehdot

Ilmoittautumiset ovat sitovia. Tehdyt ja toimitetut käyttäjätunnukset laskutetaan aina. Käyttäjätunnus laskutetaan myös silloin, kun henkilö on ilmoittautunut tai hänet on ilmoitettu väärään koulutukseen Medieco Oy:stä riippumattomista syistä.

Kurssikohtaisen käyttöoikeuden voimassaoloaika

Osallistujakohtaisen käyttöoikeuden voimassaoloaika on koulutuskohtainen. Tarkemmat käyttöoikeuksien voimassaoloajat löytyvät kunkin koulutuksen lisätiedoista.

Henkilötietojen käsittelystä

Ilmoittautujan tiedot tallennetaan Medieco Oy:n asiakasrekisteriin. Medieco Oy kerää henkilöistä vain tarpeellisia tietoja, joita käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietoja käytetään henkilön tunnistamiseen ja asiakassuhteen ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, todistuksen kirjoittamiseen sekä tilastointiin ja analysointiin (henkilötiedot eivät siirry yksilöityinä tilastoihin).

Henkilötietoja ei sellaisenaan luovuteta ulkopuoliselle, mutta henkilön työnantajalle voidaan luovuttaa tietoa henkilön koulutussuorituksista. Henkilöllä on oikeus tarkistaa omat tietonsa.

Henkilöille tehtävät käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä

Mikäli esimies (tai muu yhteyshenkilö) ilmoittaa henkilön koulutukseen, on esimiehellä/ilmoittajalla oltava henkilön suostumus siitä, että hänen henkilötietojaan käsitellään Medieco Oy:ssä.

Koulutukseen ilmoittautuvan henkilön työsuhteeseen liittyvien tietojen osalta Medieco Oy toimii Henkilötietojen käsittelijänä. Kyseisen henkilön työnantaja toimii Rekisterinpitäjänä.