OFTA STÄLLDA FRÅGOR

Denna sida uppdateras med nya Medieco eLearn-instruktioner under resten av året.

Efter att du skickat anmälningsblanketten kommer det fram ett meddelande som syns på bilden. Studeranden får i sitt e-post en eller flera anmälningsbekräftelser. Ifall kontaktpersonen har ifyllt sin e-postadress på anmälningsblanketten, får hen också ett skilt meddelande.

För att användarnamnet skall bildas, den tidigare användarnamnet uppdateras och de nya skolningarna öppnas i inlärningsomgivningen krävs en manuell behandling av Medieco kundbetjäning.

Anmälningar behandlas vardagar. Ifall användarnamnet inte har skickats till din e-post inom två dagar – en vecka fr.o.m. anmälningsdagen, bör du kontakta vår kundbetjäning tuki@medieco.fi . Man kan ta kontakt som kontaktperson, förman eller helst kontaktar arbetaren själv. Det är ofta frågan om ett problem med e-postadressen eller e-postfunktionen. Man skall inte göra en ny anmälan. Alla anmälningar faktureras.

OBS! Det lönar sig alltid att kontrollera skräppost. Vissa e-postprogram kan styra posten direkt dit (t.ex. gmail.com, hotmail.com, outlook.com)

En ny anmälan skall inte göras. Borttappade eller glömda användarnamn kan förfrågas från Medieco kundbetjäning tuki@medieco.fi .

Användarnamnet är i huvudsak den e-postadressen, som man meddelat vid senaste anmälan – undantag kan dock finnas. Ifall man känner till användarnamnet, kan man skapa ett nytt lösenord via Unohditko salasanasi? -länken.

OBS! Det lönar sig alltid att kontrollera skräppost – mappen. Vissa e-postprogram kan styra posten direkt dit (t.ex. gmail.com, hotmail.com, outlook.com)

Se först till att du har valt rätt inloggningsknapp. De som har PPSHP som arbetsgivare (och en ppshp-e-postadress) väljer den första knappen, ”Anställd vid Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, logga in här”. Alla andra loggar in från knappen nedan. Anställda i kommunerna i PPSHP-området loggar in via den nedre knappen.

Kontrollera först, att du använder dig av rätt e-postadress / Medieco eLearn -användarnamn. Kontrollera att du skrivit utan skrivfel din e-postadress och ditt lösenord. Ifall du känner till användarnamnet, men har glömt lösenordet, kan du skapa ett nytt via Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord? -länken.

Vid problem med inloggning är det enklast, ifall deltagaren själv kontaktar Medieco kundbetjäning. På så sätt klarar man bäst utmaningarna gällande användarnamnet och lösenordet.

Medieco kundbetjäning: tuki@medieco.fi .

Ifall du har glömt lösenordet, kan du skapa ett nytt via: https://elearn.medieco.fi/login/forgot_password.php . Till den egna e-posten skickas en länk, genom vilket man skapar lösenordet. Bör komma inom några minuter.

Om inget meddelande kommer till e-posten, kontrollera att du skrivit din e-postadress/användarnamn som du har i Medieco eLearn endast i det ena fältet. Användarnamnet är i huvudsak den e-postadressen, som man meddelat vid senaste anmälan – undantag kan dock finnas.

OBS! Det lönar sig alltid att kontrollera skräppost. Vissa e-postprogram kan styra posten direkt dit (t.ex. gmail.com, hotmail.com, outlook.com)

Vid behov hjälper Medieco kundbetjäning med att skapa ett nytt lösenord.

1. Om du inte ser några skolningar eller en specifik skolning fattas, följ dessa steg (Språkinställning: Finlandssvenska/Svenska):

  • Gå till inlärningsomgivningens hemsida och välj ”Omat koulutukseni”.
  • Klicka på ”Show settings” och ”Number of courses to display”,
  • välj ”Always show all”.

Om anmälan är gjord och tillgång till kursen är giltig är detta ofta en tillräcklig åtgärd.

2. Alla kurser har en giltighetstid. När tiden går ut, försvinner kurserna från inlärningsomgivningen (t.ex. giltighetstiden för läkemedelsbehandling -kurserna är 12 månader). Om kursen har gått ut kommer du inte längre att se den i din inlärningsomgivning. Användarnamnet i och för sig slutar inte att fungera.

3. Det kan också hända att anmälningen inte har gjorts, det har uppstått problem med anmälningen eller användarnamnet. Kontakta vår kundbetjäning.

Vid ändring av e-postadress eller namn skall man inte anmäla sig på nytt, ifall kurserna är fortfarande i kraft. I detta fall lönar det sig framförallt att kontakta Medieco kundbetjäning: tuki@medieco.fi .

Allt material finns elektroniskt i nätinlärningsomgivningen. Det är inte i princip möjligt att printa ut materialet och materialet kan inte skickas per e-post. Materialet uppdateras regelbundet och i materialet finns bilder, videon och t.ex. interaktiva patientexempel samt övningsuppgifter, som förbättrar inlärningserfarenheten och klargör saker. Dessa kan naturligtvis inte printas ut med materialet.

Tentamen i läkemedelsbehandling utförs under övervakning på arbetsplatsen. Tentamenövervakaren känner till lösenordet till tentamen.

I början av varje tentamen i läkemedelsberäkning står det alltid skrivet vilken är den rätta decimalavskiljaren, d.v.s. läs noggrant instruktionerna och tentamenfrågan.

  • Före eller efter talet får man inte lägga mellanslag eller andra överlopps bokstäver/tecken.
  • Ifall svaret innehåller andra tecken än siffror eller fel decimalavskiljare, ger programmet en felanmälan eller en röd triangel, som markerar för ett ofullkomligt svar.

Ifall tentamen är underkänd på grund av fel decimalavskiljare, kontakta Medieco kundbetjäning.

Du kan öppna materialet under tentamen på tre sätt:

1. Öppna en ny sida i samma webbläsare och skriv https://elearn.medieco.fi/

  • Om det kommer fram en not enligt bilden
  • Tryck på PERUUTA/AVBRYT för att öppna en annan inlärningsomgivning
  • Sök efter material i avsnittet Minun koulutukseni

2. Flytta markören till toppen av webbläsarfönstret, på Internet-webbläsaren. Högerklicka på Monista/Dublicera.

  • Sök efter material i avsnittet Min utbildning

3. Använd en annan webbläsare (t.ex. Firefox, Edge eller Google Chrome)

Det kommer fram ett betyg efter godkänt genomförda tentamen. Ifall giltighetstiden fortfarande är i kraft, får du betyget genom att logga in dig i nät-inlärningsomgivningen. Instruktionerna för hur betyget printas ut, kan du hitta i inlärningsomgivningen.

Huvudsakligen printar studeranden själv sina betyg genast efter utförandet. Ifall det inte är möjligt att printa ut betyget, bör den alltid öppnas och kontrolleras. Betyget kan också sparas, printas ut och laddas upp senare ur inlärningsomgivningen. Det är viktigt att öppna betyget vid tentamen tillfället, för att en del kurser skickar automatiskt betyget till deltagarens e-post.

Ifall det är fråga om en arkiverad kurs och betyget inte har öppnats, kräver det att deltagaren loggar in i inlärningsomgivningen enligt Mediecos instruktioner. Vid behov kan man begära ut betyget från Medieco kundbetjäning tuki@medieco.fi . I meddelandet är det bra att nämna arbetarens namn, födelsedatum samt arbetsgivare. Huvudsakligen begär studeranden själv sina betyg, till vilka de sedan skickas åt.

Meddelanden som innehåller personuppgifter ber vi skicka via skyddad e-post i adressen https://medieco.magiccloud.fi eller annan skyddad e-post som kunden använder sig av.

OBS! De öppnade betygen sparas också in i personens egna profil. Fastän giltighetstiden för kursen redan gått ut, är betyget tillgängligt från inlärningsomgivningens Minun todistukseni (My certificates) – del. Denna nyhet tas i bruk stegvis; nya läkemedelsbehandling -kurser år 2020 och också andra kurser i framtiden. Förutsättningen för att betyget skall sparas är att man öppnar och kontrollerar betyget efter godkänt utförande av tentamen.

Ifall kontaktpersonen har fyllt i sitt namn och e-postadress på anmälningsblanketten, kan vi kontrollera individuella anmälningar som den ifrågavarande kontaktpersonen gjort. Dessutom snabbar kontaktinformationen bekräftandet av anmälningen vid eventuella problem. Det lönar sig alltid att fylla i kontaktpersonens egen information (namn och e-postadress).

Anmälningsinformationen sparas i systemet, men den kan inte kontrolleras av utomstående. Du kan fråga om individuella anmälningar och deras status / giltighet från kundbetjäningen på tuki@medieco.fi eller per telefon. Vi skickar i princip inga listor över anmälningar. Upprätthållandet av anmälningsuppgifterna åligger i första hand arbetsgivarens representant (förman eller annan kontaktperson)

Giltighetstiden för läkemedelsbehandling -kurserna är 12 månader från en dag anmälningen bekräftats. Användarnamnet i och för sig slutar inte att fungera, kurserna försvinner från inlärningsomgivningen efter att giltighetstiden gått ut.

Vi rekommenderar att man aktiverar användarnamnet och skapar ett lösenord genast efter att man fått meddelandet om användarnamn per e-post.

Anmälningsblanketten är tillgänglig för aktörer som har bildat ett kundförhållande med Medieco t.ex. kommuner eller företag. Kundförhållandet är ett sk. Företagskundförhållande, d.v.s. att du inte har möjlighet att delta i skolningarna på egen bekostnad. Medieco arrangerar inte tillfällen för tentamen eller praktiska kompetenstest, vilka hör till tillståndet och ansvaret för beviljandet av tillståndet är alltid arbetsgivarens.