SKOLNINGAR

I Medieco eLearn nätinlärningsomgivningen erbjuder vi kvalitativa nätskolningar för social- och hälsovårdsbranschen. Det är lätt att studera i nätinlärningsomgivningen oberoende av tid och rum.

Vår huvudprodukt är skolningshelheten i läkemedelsbehandling, som används i hög grad i norra Finland. Det är ett centralt arbetsverktyg för säkerställande av personalens kunnande i läkemedelsbehandling. Nätskolningarna i läkemedelsbehandling är planerade i samarbete med ett mångprofessionellt nät av specialister. I vårt urval finns kurser i läkemedelsbehandling enligt behov för olika yrkesgrupper såsom sjukskötare, röntgenskötare, närvårdare samt personer som inte har utbildning inom läkemedelsbehandling (publiceras år 2021). Nätskolningarna i läkemedelsbehandling innehåller diverse tentamen som utförs i huvudsak på arbetsplatsen under övervakning av förman eller annan person som man kommit överens med.

Medieco skaffar för sina ägarkunder (Sjukvårdsdistrikt inom OYS Specialansvarsområde) skolningar som är producerade av utomstående aktörer. Till exempel Duodecims oppiportti (på finska), potilasturvallisuutta taidolla (på finska) och arbetshälsoinstitutets Potilassiirtojen Ergonimiakortti® -skolningshelhet är till förfogande för OYS specialansvarsområdet via Medieco.

Till Medieco eLearn -nätinlärningsomgivningen

Anmäl dig till skolning