SKOLNINGAR

I Medieco eLearn nätinlärningsomgivningen erbjuder vi kvalitativa nätskolningar för social- och hälsovårdsbranschen. Det är lätt att studera i nätinlärningsomgivningen oberoende av tid och rum.

Vår huvudprodukt är skolningshelheten i läkemedelsbehandling, som används i hög grad i norra Finland. Det är ett centralt arbetsverktyg för säkerställande av personalens kunnande i läkemedelsbehandling. Nätskolningarna i läkemedelsbehandling är planerade i samarbete med ett mångprofessionellt team av specialister. I vårt urval finns kurser i läkemedelsbehandling enligt behov för olika yrkesgrupper såsom sjukskötare, röntgenskötare, närvårdare samt personer utan tidigare utbildning inom läkemedelsbehandling (publiceras år 2021). Nätskolningarna i läkemedelsbehandling innehåller diverse tentamen som utförs i huvudsak på arbetsplatsen under övervakning av förman eller annan person som man kommit överens med.

Medieco skaffar också skolningar som producerats av externa aktörer för sina ägare (Norra Finlands samarbetsområden). Till exempel Duodecims oppiportti (på finska), potilasturvallisuutta taidolla (på finska) och arbetshälsoinstitutets Potilassiirtojen Ergonimiakortti® -skolningshelheten finns tillgängliga för Norra Finlands samarbetsområden via Medieco.

Till Medieco eLearn -nätinlärningsomgivningen