MEDIECO OY

Medieco Oy är expert i nätinlärning. Vi producerar och anskaffar högklassiga nätskolningar för yrkespersoner vid social- och hälsovården. Vi betonar i vår verksamhet kundorienterad service, expertis, lång erfarenhet på branschen samt samarbete mellan olika aktörer.

Vi planerar skolningar i samarbete med kunderna som motsvarar deras behov. De kan vara kurser som utförs enbart i nätet eller delar av flerformsstudier i nätet. Vi använder Medieco eLearn – nätinlärningsomgivning i våra skolningar.

Våra huvudsakliga kunder är våra ägareorganisationer, d.v.s. Norra Österbottens sjukvårdsdistrikts samkommun, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, Västerbottens sjukvårdsdistrikts samkommun, Ka­ja­na­lands sam­kom­mun för so­cial- och häl­so­vård samt Lapplands sjukvårdsdistrikts samkommun. Vi erbjuder våra tjänster också för kommuner, samkommuner och privata organisationer.

MEDIECO ELEARN KUNDBETJÄNING

Ifall du har frågor gällande användning av nätinlärningsomgivningen, anmälningarna eller annat som angår nätkurserna, så kontakta vår kundbetjäning. Vi ber dig skicka meddelanden som innehåller personuppgifter via skyddad epost (länken nedanför)

Epost: tuki@medieco.fi

Skyddad epost skickas via denna länk

Tel. 040 173 4587

Du kan lämna ett meddelande via nätsidornas Lämna meddelande -blankett eller via WhatsApp. Vi kontaktar dig så snabbt som möjligt. Skicka inte personuppgifter via Lämna meddelande -blanketten eller WhatsApp.

PERSONAL