MEDIECO OY

Medieco Oy är expert i nätinlärning. Vi producerar och anskaffar högklassiga nätskolningar för yrkespersoner vid social- och hälsovården. Vi betonar i vår verksamhet kundorienterad service, expertis, lång erfarenhet på branschen samt samarbete mellan olika aktörer.

Tillsammans med våra kunder utformar vi skolningar som passar deras behov. De kan vara kurser som utförs enbart i nätet eller flerformsstudier vars delar utförs i nätet. Vi använder Medieco eLearn – nätinlärningsomgivningen i våra skolningar.

Våra huvudsakliga kunder är våra ägareorganisationer, d.v.s. Norra Österbottens sjukvårdsdistrikts samkommun, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, Västerbottens sjukvårdsdistrikts samkommun, Ka­ja­na­lands sam­kom­mun för so­cial- och häl­so­vård samt Lapplands sjukvårdsdistrikts samkommun. Vi erbjuder våra tjänster också för kommuner, samkommuner och privata organisationer.

MEDIECO ELEARN KUNDBETJÄNING

Ifall du har frågor gällande användning av nätinlärningsomgivningen, anmälningarna eller annat som angår nätkurserna, så kontakta vår kundbetjäning. Innan du kontaktar kundbetjäningen kan du kontrollera om svaret på din fråga finns i Ofta ställda frågor-avsnittet på vår webbsida.

Vi ber dig skicka meddelanden som innehåller personuppgifter via skyddad epost (länken nedanför)

Epost: tuki@medieco.fi

Skyddad epost skickas via denna länk

Tel. 040 173 4587 (må-fre 9-15)

PERSONAL