Creamailer-palvelulla hallinnoitujen uutiskirjeiden ja lomakkeiden tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Medieco Oy
Kiviharjuntie 11
90220 Oulu
p. 040 173 4587
tuki@medieco.fi
www.medieco.fi

2. Tietosuojavastaava

Thomas Wihlman
thomas.wihlman@medieco.fi

3. Rekisterin nimi

Mediecon uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Medieco Oy:n sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden välittämiseen sekä Creamailer -palvelulla hallinnoitujen lomakkeiden, kuten kyselyiden, asiakaspalautteiden ja tapahtumakutsujen lähettämiseen ja käsittelyyn. Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.

Tietojen käsittely perustuu tilaajan antamaan suostumukseen. Ilman lupaa uutiskirjeitä voidaan lähettää asiakassuhteeseen perustuen olemassa oleville yritysasiakkaille, jos Mediecon koulutuksilla tai palveluilla on liityntä henkilöön.

5. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Medieco Oy käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Uutiskirjeiden osalta rekisteriin tallennetaan tilaajan nimi, sähköpostiosoite ja postituslistalle liittymisaika.

Lomakkeiden osalta rekisteriin kerättäviä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, nimike, organisaatio, ruokavalio.

6. Henkilötietojen lähde

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään ja heidän taustaorganisaatioilta, sekä kerätään itse organisaatioiden verkkosivuilta.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Pääsy rekisterin tietoihin on niillä Mediecon työntekijöillä, joiden työtehtäviin Creamailerpalvelun käyttö kuuluu.

Medieco Oy:n rekisterissä olevia tietoja käytetään vain Mediecon asiakasviestintää, markkinointia ja viestintää varten. Henkilötietoja ei luovuteta Mediecon ulkopuolelle.

Palveluntarjoaja Creamailer Oy käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

Mediecon ja Creamailer Oy:n verkkosivustot ovat SSL-suojattuja. SSL-sertifikaatti salaa tietokoneen ja internet-sivun palvelimen välisen liikenteen.

8. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Creamailerin tietoturvaan liittyvät toiminnot noudattavat Suomen ja EU:n lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä. Creamailerin palvelun tiedot sijaitsevat EU:n sisäisillä turvallisilla palvelimilla. Palvelinkeskuksen tilat täyttävät Traficomin määräyksen viestintäverkkojen ja palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista (TRAFICOM/54045/03.04.05.00/2020).

9. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö poistuu sähköpostilistalta. Tapahtumia varten kerätyt henkilötiedot poistetaan kolme kuukautta tilaisuuden järjestämisen jälkeen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus:

• tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
• saada virheellinen henkilötieto korjattua
• saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
• rajoittaa tietojen käsittelyä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse tuki@medieco.fi

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.