Tarinat

Medieco, verkko-oppimisen asiantuntija

Sinun Osaamisesi Turvaa Elämää

Terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisena olet valinnut ihmisläheisen työn, jossa autetaan ja tuetaan ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Toisten ihmisten terveyden tai hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen kuuluu työhösi. Teet tärkeää työtä! Ammatillinen osaamisesi turvaa ihmisten elämää monin tavoin; voit osaamisellasi ohjata hyvinvoinnin kannalta parempiin valintoihin, ehkäistä ja hoitaa sairauksia,  lievittää kärsimystä. On siis tärkeää, että oma ammatillinen osaamisesi pysyy ajan tasalla. Täydennyskoulutus ja osaamisen varmistaminen (esim. lääkehoidossa) ovat keinoja ylläpitää ammattitaitoa ja myös osoittaa sitä.

Sinun Osaajasi Turvaavat Elämää

Terveyden- ja sosiaalihuollon työnantajana henkilökuntasi koostuu ihmisläheistä työtä tekevistä ammattilaisista. Työnantajana luot edellytykset tarvittavaan täydennyskoulutukseen ja vastaat siitä, että työntekijöilläsi on tarvittava osaaminen tehtäviensä suorittamiseen. Täydennyskoulutusta voidaan järjestää monin eri tavoin; verkkokoulutus on yksi monipuolinen ja joustava tapa kehittää henkilöstön osaamista.

Medieco – osaavien ammattilaisten tukena

Medieco on terveyden- ja sosiaalihuollon verkko-oppimisen asiantuntija. Meidän tehtävämme on tukea oppimista ja osaamisen varmistamista verkon välityksellä. Toiminnassamme korostuu erityisesti asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus, pitkä kokemus alalta sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Mediecon omistaa viisi pohjoissuomalaista sairaanhoitopiiriä. Tuotamme verkkokoulutuksia yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Lähtökohtaisesti vastaamme omistajiemme tarpeisiin, mutta tarjoamme palveluitamme myös kuntasektorille sekä yksityisille yrityksille. Verkkokoulutus soveltuu erityisen hyvin toistuviin koulutuksiin sekä osaamisen varmistamiseen. Verkko tuo usein joustavuutta täydennyskoulutukseen unohtamatta kustannussäästöjä.

Tavataan verkossa!

Tervetuloa Mediecon tarinoiden pariin

Luet juuri ensimmäistä Mediecon tarinaa. Tulemme jatkossa kertomaan teille kuulumisiamme myös näiden tarinoiden muodossa. Mukava juttu, kun pistäydyit lukemaan!

Lääkehoidon koulutuksemme päivitetään säännöllisesti. Meillä on huippuluokan asiantuntijaverkosto, jonka käsiala näkyy kurssiemme sisällössä. Lääkehoidon perusteet ja Psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoidon verkkokoulutukset ovat kokeneet suurimman muodonmuutoksen edellisellä päivityskierroksella. Ulkoasu on nyt moderni, sisältöä on jaoteltu selkeämmiksi kokonaisuuksiksi ja koemme, että käytettävyys on parantunut, kun otimme käyttöön diaesitysmallin oppimateriaalin esittämiseen.

Asiakkaitamme on puhuttanut PKV-lääkeosaaminen. Viimeisimmällä päivityskierroksellamme peilasimme PKV-lääkehoidon sisältöjämme erityisen tarkasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemaan Turvallinen lääkehoito-oppaan linjaukseen. Voimme ylpeinä kertoa, että kurssiemme sisältö on vastannut ja vastaa edelleen erittäin hyvin niihin vaatimuksiin, joita  Turvallinen lääkehoito -opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa edellyttää.

Uudistettua oppimateriaalia värittävät potilastapaukset sekä osaamista testaavat kysymykset ja pohdintatehtävät. Lisäksi vanhusten lääkehoitoa käsittelevää osiota laajennettiin, jotta pystytään vastaamaan paremmin asiakkaidemme esittämiin osaamisen haasteisiin. Vanhusten lääkehoito -osiossa seurataan Reinon ja Mairen tarinaa. Reino on muistisairaan vaimonsa omaishoitaja. Hän kaatuu postinhakureissulla ja joutuu lonkkaleikkaukseen. Tämän seurauksena Reino ja Maire muuttavat tehostetun palveluasumisen yksikköön. Monisairailla ikäihmisillä on monenmoista haastetta lääkehoidossa. Osaisitkohan sinä ratkaista heidän lääkehoidossa ilmenevät pulmatilanteet?