Tarinat

Palautetta palautteista

Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen on toisinaan aika haastavaakin. ”Ihan hyvä” on kiva kommentti, mutta  ei välttämättä anna kehittämiseen kovin paljoa eväitä. ”Interaktiivisuuden lisääminen entisestään ei olisi pahasta” kertoo meille selkeän vinkin siitä, mitä oppija on kaivannut verkkokoulutusta suorittaessaan. Tässä tarinassa nostan esille muutamia Mediecon viime vuoden aikana saamia palautteita.

Pelkästään lääkehoidon koulutusten palautelomakkeita on täytetty vuonna 2021 noin 350 kpl. Lääkehoidon kurssimateriaali – ja tenttipalautteiden lisäksi olemme saaneet palautteita myös sähköpostilla, chatilla ja puhelimitse. Mahdollisuus anonyymin palautteen antamiseen tekee napakankin palautteen jättämisestä helpompaa. Usein olisi kuitenkin mukava saada henkilökohtaisesti vastata palautteeseen, perustella tarkemmin miksi jokin asia on niin tai näin tai ihmetellä aihetta yhdessä palautteen antajan kanssa.

”Hyvän ja erinomaisen välillä!”

Näinkin on arvioitu Medieco eLearnia Lääkehoidon perusteet -kurssin suorittaneen terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. Materiaalia kiitellään monipuolisuudesta, selkeydestä ja ennen kaikkea hyvistä harjoitustehtävistä. Muutaman viime vuoden aikana erilaisia tehtäviä ja esimerkkejä on lisätty kaikkiin lääkehoidon koulutuksiin. Oppiminen tehostuu, kun siellä täällä materiaalissa on eri tavalla toteutettuja tehtäviä tai käsiteltävää asiaa havainnollistavia elementtejä. Esimerkit jäävät mieleen ja auttavat oppijaa yhdistämään aiemmin oppimaansa ja kokemaansa teoriaan – ja myös toisinpäin. Päivitämme koulutusmateriaaleja vuosittain, painopisteen vaihdellessa muun muassa sisällön, oppimistehtävien, tenttikysymysten ja koulutusten käytettävyyden välillä.

”En osaa enkä halua käyttää, en tykkää yhtään!”

Yksi oppija toivoo enemmän kuunneltavaa materiaalia, toisella ei kaiuttimet toimi. Kolmas kysyy miten materiaalin voi tulostaa, neljäs kaipaa mobiilisovellusta. Viides ihmettelee järjestelmän kankeutta, kuudes kehuu miellyttävää ja helppoa käyttöliittymää… Kun asiakkaita on tuhansia, joukossa on luonnollisesti myös monta erilaista verkko-oppijaa, mielipidettä ja motivaation tasoa. Voi, kunpa voisimme hetkessä vastata kaikkien erilaisten verkko-oppijoiden toiveisiin ja ajatuksiin! Verkko-oppimisympäristöä ja toimintaprosesseja tullaan kehittämään tämänkin vuoden aikana yhteistyökumppanin kanssa. Voin näin anonyymisti meidän kesken sanoa, että monta koukeroa on vielä selvitettävänä ja kysymystä ratkaistavana. Taustatekijöitä, toimijoita ja kehitystoiveita on paljon sekä omistajilla että muilla asiakkaillamme – ja myös meillä mediecolaisilla.

”Asiakastuki toimii ja apua saa :)”

Tyypillinen asiakastukeemme tuleva yhteydenotto koskee kurssin voimassaolon tiedustelua tai kurssisuoritusta, tehdyn ilmoittautumisen tarkastamista tai unohtunutta käyttäjätunnusta. Asiakastuen toimivuus on meille tärkeä asia ja on mukava kuulla, että olette saaneet nopeaa ja ystävällistä palvelua. Täällä me olemme – Osaavien ammattilaisten tukena. Kerrothan jatkossakin millaisia kokemuksia sinulla on koulutuksistamme tai yleensä verkossa opiskelemisesta?

Terveisin,
Anonyymi mediecolainen (Mari)

Ps. Viime vuoden keskiarvo lääkehoidon kurssien kurssiarvosanaksi oli palautteiden mukaan 8,4.

Lasten suojelua vai lastensuojelua?

Suomen ensimmäisen lastensuojelulain (1936) mukaan lapsista tuli pitää erityistä huolta. Sittemmin lakia on laajennettu ja viime vuosina siellä puhutaan lapsen edusta. Mikä on lapsen edun mukaista toimintaa?

Viime keväänä kyselin terveydenhuollossa työskentelevältä verkostoltani lastensuojelun osaamisesta. Eräs heistä ihmetteli aiheen valintaa, koska Medieco tunnetaan lääkehoidon koulutuksista. Lastensuojelun kurssi onkin kolmas Mediecon oma tuote, joka ei käsittele lääkehoitoa. Hyppääminen oman osaamisalueen ulkopuolelle on ollut kannattava myös minulle, lääkehoidon ammattilaiselle.

Sisällön asiantuntijana minulla on ollut Marjut Jokela, joka työskentelee omistamassaan perhekodissa ja tekee parhaillaan väitöskirjaa lastensuojelunuorten somevideoista. Keskustelut Marjutin kanssa vahvistivat käsityksiäni lastensuojelusta ja kumosivat myyttejä. Nämä olen pusertanut kurssin muotoon asiakkaidemme iloksi ja opiksi.

Kurssin suunnittelu lähti alun perin liikkeelle toimeksiannosta, jonka mukaan lastensuojelun tarvetta ei tunnisteta riittävästi, eikä lastensuojeluilmoitusta siten osata tehdä, vaikka tilanne sitä vaatisi. Kyselyssäni kysyttiin, osaatko tehdä lastensuojeluilmoituksen, johon kaikki vastasivat osaavansa. Jokainen osannee siis täyttää valmiin lomakkeen. Mutta kuinka moni tietää, milloin ilmoitus tehdään? Johtaako ilmoitus tai x määrä ilmoituksia aina huostaanottoon? Ja voiko ilmoituksen tehdä nimettömänä? Näihin kysymyksiin kurssilla vastataan.

Lastensuojelu sisältää kaksi maailman kauneinta sanaa –
lapsi ja suojelu.

Kurssilla seurataan lastensuojelun asiakkaaksi päätyvän pienen Mimmi-tytön tarinaa. Mitkä seikat johtavat ensimmäisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä lopulta huostaanottoon saakka. Mimmi kasvaa kurssin edetessä lapsesta koululaiseksi, sijoitusnuoreksi ja nuoreksi aikuiseksi, joka lopulta asuu itsenäisesti omassa kodissaan. Ilman lastensuojelua näin tuskin olisi käynyt.

Kaikki, jotka ovat kurssin tähän mennessä suorittaneet, suosittelisivat sitä myös työkaverilleen. Kurssia on kuvailtu selkeäksi ja tarpeelliseksi.  Kurssi on antanut uudenlaisia näkökulmia lastensuojeluun ja saanut oivaltamaan. Aikaa oppimiseen kuluu pari tuntia! Kurssin laatijana voin olla enemmän kuin tyytyväinen palautteeseen.

Kun sisältöä käsikirjoitettiin ja myöhemmin valmista kurssia oikoluettiin, mietittiin, puhutaanko lasten suojelusta vai lastensuojelusta. Meidän aikuisten tehtävä on suojella lapsia. Ammattilaisten velvollisuus on suojella lapsia. Lastensuojelu on järjestelmä, joka suojelee lapsia. Tilanteesta riippuen, molemmat ovat siis oikein: lastensuojelu ja lasten suojelu. Me kaikki olemme osa moniammatillista lastensuojelun ketjua.

Terveisin,

Tanja, sairaanhoitaja, farmaseutti ja Mediecon verkkokoulutusasiantuntija

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena!

Ps: Marjutin osaamisesta voit kuulla lisää Sotelinjalla-podcasteista, joissa hän toimii sosiaalialan asiantuntijana. Podcasteissa käsitellään ajankohtaisia aiheita mm. groomingia, joka koskettaa lastensuojelunuorten lisäksi kasvavaa joukkoa nuoria tyttöjä ja poikia.

Kuuluuko lääkehoidon osaaminen vain terveydenhuollon ammattilaisille?

Potilaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden parissa työskentelee runsaslukuinen joukko erilaisia ammattilaisia. Laillistetut ja nimikesuojatut ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat ja lähihoitajat, ovat saaneet laadukkaan koulutuksen lääkehoitoon. Heidän lääkehoidon osaaminen myös varmistetaan säännöllisesti. Entä ne ammattilaiset, joita ei ole koulutettu lääkehoitoon? He, jotka työskentelevät mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä vanhusten, vammaisten tai lasten parissa: varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja lastensuojelussa.

Kutsun tässä kohtaa potilaaksi sellaista henkilöä, joka saa lääkehoitoa. Toiselle potilaalle lääkehoito on elämää ylläpitävää, toisella se lievittää ikävää oiretta, joka vaikeuttaa jokapäiväistä elämää ja kolmannella se voi estää vakavan sairastumisen. Lääkehoidon jatkuvuus on toiselle elinehto ja toiselle elämänlaadun ylläpitäjä. Jollekin se mahdollistaa itsenäisen tai tuetun itsenäisen elämän elämisen.  Näiden seikkojen vuoksi lääkehoidon toteutuminen ei saa katketa. Lääkehoidon jatkuvuuden turvaaminen koulupäivän tai päiväkotipäivän aikana on esimerkiksi diabeetikkolapselle elinehto. ADHD-lapsen koulunkäynti voi olla mahdollista vain lääkehoidon turvin. Lääkehoitoa ei siten toteuteta pelkästään lääkehoitoon koulutettujen ammattilaisten tai kotona omaisten voimin.

Viranomaisen viesti on selvä: jos et ole opiskellut lääkehoitoa perusopinnoissasi, et voi osallistua asiakkaan tai potilaan lääkehoitoon. Tämän vuoksi Mediecon tuotevalikoimassa on Lääkehoidon ABC.

Lääkehoidon ABC -verkkokoulutusta on päivitetty tämän vuoden aikana ”isolla kädellä”. Se vastaa uudistetun Turvallinen lääkehoito – opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen suosituksiin. Koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö on huomioitu koulutuksen kohderyhmässä entistä paremmin. Lääkehoidon osaaminen on sidottu kurssin oppijoiden arkeen esimerkkien avulla.

Koulutuksessa käydään läpi lääkehoidon alkeet: Mikä on lääke? Miten lääkettä annostellaan suun kautta tai muita ”luonnollisia antoreittejä” pitkin? Mitkä on ihonalaisen antotavan perusperiaatteet? Miten lääkkeillä hoidetaan erilaisia sairauksia? Mikä on lääkehoitoon kouluttamattoman ammattilaisen rooli lääkehoidossa? Verkkokoulutuksesta lääkehoitoon kouluttamaton henkilö saa valmiuksia toteuttaa lääkehoitoa työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa kuvatulla tavalla, kunhan on osoittanut käytännön osaamisensa.

Lääkehoidon osaamisessa kyse ei ole pelkästään siitä, kuka saa antaa lääkettä potilaalle. Kyse on myös siitä, kuka on lääkettä käyttävän ihmisen lähellä, näkemässä, kuulemassa ja koskemassa, havainnoimassa vointia eli lääkkeen vaikutusta. Pelkkä havainnointi ei kuitenkaan riitä, vaan havainnot tulee myös kirjata tai raportoida*. Jos koulusta ei saada palautetta siitä, miten lapsen ADHD lääke vaikuttaa työskentelyyn, ei lääkehoidosta päättävällä lääkärillä ole riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi. Lääkehoitoon kouluttamattomalla ammattilaisella on siten tärkeä rooli lääkehoidossa, vaikka hän ei annostelisikaan lääkettä potilaalle. Jo senkin vuoksi osallistuminen lääkehoitoa käsittelevään keskusteluun ja tieto sekä ymmärrys potilaan lääkehoidon tilanteesta on tärkeä lääkehoidon turvallisuuteen vaikuttava seikka.

Hänellä, joka on lähellä, joka näkee ja kuulee, joka elää mukana. Hänellä on rooli asiakkaan, potilaan, lapsen, vanhuksen tai omaisen lääkehoidossa. Sen vuoksi lääkehoidon osaaminen on tärkeää myös lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilölle.

Iloa ja valoa harmaaseen marraskuuhun toivottelee Tanja, verkkokoulutusasiantuntija

*Ps: Kirjaaminen sosiaalialan yksiköissä on murroksessa juuri voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä. Onko yksikkösi kirjaamisosaaminen ajantasalla? Mediecon valikoimassa on myös kirjaamiskoulutusta sosiaalialalle: Määrämuotoisen kirjaamisen ABC sosiaalialalla, joka  on otettu käyttöön tukemaan esimerkiksi Kansakouluhankkeessa koulutettujen kirjaamisvalmentajien työtä.

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena.