Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain Mediecon sinistä

Muutos lähtee itsestä. Muutoksen tuulet puhaltavat. Mikään ei muutu, jos mitään ei muutu. Kyllähän näitä vastaavia lausahduksia riittäisi.

Muutosta voi lähestyä monesta näkökulmasta. Osa saattaa kokea muutoksen uhkana, osa mahdollisuutena. Muutosta seuraava lopputulema voi olla hyvin positiivinen, hyvin negatiivinen tai mitä tahansa ääripäiden väliltä. Mitkä tekijät vaikuttavat suhtautumiseemme ja kunkin omaan lähestymiskulmaan? Vaikutuksensa on varmasti muutoksen kohteena olevan asian läheisyydellä ja tärkeydellä, sitoutumisen ja tunneyhteyden asteella ja myös muutosta seuraavilla konkreettisilla, henkilökohtaisilla vaikutuksilla. Muutoksessa jokin asia muuttuu ja kun jokin asia muuttuu, liittyy tilanteeseen usein luopumista tutusta ja turvallisesta. Ajatus muutoksesta saattaa tuntua jopa pelottavalta. Yksi saattaa olla ahdistunut muutokseen liittyvästä epätietoisuudesta, toisen kaivatessa kipeästi jatkuvasta muutoksesta aiheutuvaa jännityksen tunnetta. Lähestymiskulmaan vaikuttaa ehdottomasti siis myös persoonamme ja luonteenpiirteemme. Oletko sinä uudistuja ja uudistaja, nautitko muutoksen tuulista – lempeistä tai enemmänkin pyörteisistä?

Aina ei ole mahdollista vaikuttaa muutokseen. Harvoin muutosta voi tai kannattaa vastustaa, ainakaan vain pelkän vastustamisen vuoksi. Muutokset tapahtuvat usein pyytämättä eikä tarve muutokselle lähde aina sisältäpäin, vaan toimintaympäristöstämme. Erityisesti silloin, kun muutos tulee ulkopuolelta ja niin sanotusti kutsumatta, on tärkeä yrittää ymmärtää muutokseen johtaneita tekijöitä. Muutoksen toteuttaminen ja muutosten tuulten mukana oleminen voi olla mielekkäämpää, jos ja kun muutoksen pystyy kohtaamaan.

Muutokseen verrattuna sana uudistuminen huokuu mielestäni hieman enemmän positiivisuutta, toivetta uudesta ja ehkä jostain aiempaa paremmasta. Muutos saattaa tapahtua väistämättä, nopeasti, helposti ja kyselemättä. Uudistumiseen tarvitaan aina tarve ja tavoite, ihmiset ja heidän välistään vuorovaikutusta, sitoutumista ja aikaa ja muita resursseja tai voimavaroja. Henkilökohtaista uudistumista (elämäntapamuutos, uusi elämä, uusi minä…) koskevat samat lainalaisuudet kuin mitä tahansa uudistumista. Uutta kohti ponnistelu on taatusti antoisampaa ja tukevammalla pohjalla, kun tiedät mitä tavoittelet ja sitoudut siihen. Mikään ei tosin takaa sitä, että uudistumisenkaan lopputuloksena olisi pelkkiä onnistumisia ja riemunkiljahduksia. Lopputuleman tarkastelu ja arviointi onnistuu usein myöhemmin – sitten, kun on jotain mitä verrata aiempaan, aikaan ennen uudistumista.

Järjestelmän uudistumisen vaikutus meidän organisaatioomme on ollut positiivinen. Emme haluaisi enää palata vanhaan!

Mediecolla on takanaan iso projekti, järjestelmäuudistus, joka toteutettiin yhteistyössä Mediamaisteri Oy:n kanssa. Koko projektiryhmä on ollut tyytyväinen uudistuneeseen Medieco eLearniin. Taustalla eli siellä kuuluisan konepellin alla on uudistuneita prosesseja, ja moottori hyrrää tasaisesti. Myös asiakkaamme ovat olleet monessa asiassa uuden äärellä, kun tietyt pitkään käytössä olleet toimintatavat ovat vaihtuneet, muuttuneet tai uudistuneet – miten kukin asiaa lähestyykään. Uudistuksista saamamme palaute on ollut pääasiassa positiivista, vaikkakin alkuvuonna oli erityisesti viestinnällisiä haasteita ja niiden seurauksena epätietoisuutta. Oppimisympäristömme pohjana on Moodle, jonka avointa lähdekoodia kehitetään maailmanlaajuisesti. Mediamaisteri tulee kesän jälkeen päivittämään Medieco eLearniin Moodle 4.1 -version. Siispä vielä myöhemmin tänä vuonna on tiedossa pieniä oppimisympäristön uudistuksia, joita jäämme odottelemaan avoimin mielin.

Muutos on siis pysyvää ja tuo aina mukanaan mahdollisuuden uudistua. Mediecon tiimikin on menossa uutta kohti. Ehkäpä joku teistä tämän tekstin lukijoista on jatkossa mukana meidän seuraavassa uudistuksessa? 😉

Muutosta ja uudistumista mietiskeli Mari,
mediecolainen