MEDIECO

VERKKO-OPPIMISEN
ASIANTUNTIJA

SINUN OSAAMISESI
TURVAA ELÄMÄÄ

SINUN OSAAJASI
TURVAAVAT ELÄMÄÄ

MEDIECO

OSAAVIEN
AMMATTILAISTEN
TUKENA

MEDIECO LYHYESTI

Medieco Oy on verkko-oppimisen asiantuntija. Tuotamme ja hankimme laadukkaita verkkokoulutuksia terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille. Toiminnassamme korostuu erityisesti asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus, pitkä kokemus alalta sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken.

KOULUTUKSET

Lääkehoidon perusosaamisen verkkokoulutukset ovat suosituimpia verkkokoulutuksiamme. Niiden lisäksi tarjolla on myös mm. ensihoidon tenttejä ja räätälöityjä koulutuksia.