POTILASTURVALLISUUTTA TAIDOLLA

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen toimijoilla on Mediecon kautta käytössään Qreformin ylläpitämä Potilasturvaportti -verkkopalvelu, joka on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallista potilasturvallisuusohjelmaa. Palvelun kautta sairaanhoitopiirien ja alueen perusterveydenhuollon sekä sosiaalitoimen henkilöstöllä on mahdollisuus suorittaa Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus.

Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus tarjoaa ainutlaatuisen tietopaketin potilasturvallisuuden keskeisistä teemoista. Koulutus koostuu kymmenestä noin puolen tunnin pituisesta verkkokurssista, jotka perustuvat WHO:n määrittelemiin osaamisvaatimuksiin. Kurssit sisältävät runsaasti käytännön esimerkkejä, joiden kautta oppija voi helposti yhdistää käsitellyt asiat omaan työhönsä.