LÄÄKEHOIDON ERITYISOSAAMISTA VAATIVAT KURSSIT

Tehohoito

Tehohoidon verkkokurssi on laadittu opiskelumateriaaliksi teho-osastolla työskenteleville sairaanhoitajille. Kurssi on osa teho-osastolla työskentelevän sairaanhoitajan perehdytysohjelmaa. Materiaali soveltuu myös kriittisesti sairaan potilaan lääkehoidon kertaamiseen kokeneemmalle sairaanhoitajalle.

Kurssin tavoitteena on varmistaa teho-osaston sairaanhoitajan erikoisosaamista kriittisesti sairaan potilaan lääkehoidon suunnittelemissa, toteuttamisessa ja vaikutusten arvioimisessa. Kurssin tarkoituksena on parantaa lääkehoidon turvallisuutta, sekä lisätä tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteutumista.

Kurssin lopuksi suoritetaan kaksiosainen lääkehoidon erikoisosaamisen tentti, jonka jälkeen sairaanhoitaja saa luvan suorittaa kriittisesti sairaan potilaan lääkehoitoa työyksikössään. Tentissä testataan tiedon soveltamista käytäntöön, joten oppimateriaalin lisäksi testataan myös perehdytysaikana saatua oppia kriittisesti sairaan potilaan lääke- ja nestehoidosta.

Tehohoidon verkkokurssi on käytössä OYS erityisvastuualueen tehohoitoyksiköissä.

Solunsalpaajahoito

Solunsalpaajahoidon tentti on käytössä PPSHP:ssa solunsalpaajahoitoa toteuttavilla osastoilla. Tenttiin osallistuminen ja sen suorittaminen vaatii erityistä osaamista solunsalpaajahoidoista. Solunsalpaajahoidon tentissä on 30 kysymystä, jotka voivat olla monivalinta- ja yhdistämistehtäviä. Monivalintatehtävissä vastausvaihtoehdoista voi olla oikein yksi tai useampi vaihtoehto. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 24/30 pistettä.