LÄÄKEHOIDON PERUSOSAAMISTA TÄYDENTÄVÄT KURSSIT

Vaativan neste- ja lääkehoidon tarkkailu

Tällä verkkokurssilla nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilöstö (lähihoitajat) voivat kerrata vaativaan neste- ja lääkehoitoon liittyvän tarkkailun perusperiaatteet. (Vaativan neste- ja lääkehoidon toteuttaminen on laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävä). Vaativan neste- ja lääkehoidon tarkkailun teoriatentissä on yhteensä 10 monivalintakysymystä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 7/10 pistettä.

Epiduraalisen kivunhoidon verkkokurssi

Epiduraalinen kivunhoito on osoittautunut tehokkaaksi kivunhoidon menetelmäksi, mutta hoidon turvallinen toteutuminen vaatii hoitajalta perehtyneisyyttä hoidon toteuttamiseen. Epiduraalisen kivunhoidon verkkokurssilla kerrataan epiduraalisen kivunhoidon periaatteita, hoidon toteutusta ja tarkkailua. Epiduraalisen kivunhoidon tentti sisältää 8 monivalintakysymysta, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 6 oikeaa vastausta.

Rokottamisen verkkokurssi

Rokottamisen verkkokurssilla tavoitteena on kerrata rokotuksiin liittyvät yleisimmät asiat. Kurssi sisältää perustietoa rokottamisesta ja kurssin lähteinä on käytetty pääosin THL:n Rokottajan käsikirjaa. Rokottamisen tentti sisältää 10 monivalintakysymystä, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 8 oikeaa vastausta.

Psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoidon verkkokurssi

Psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoidon verkkokurssi on suunnattu syventäväksi koulutukseksi mielenterveyspalvelujen alueelle, mutta myös muille alueille sellaisille työntekijöille, jotka työskentelevät kyseisen asiakasryhmän kanssa. Psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoidon teoriatentissä on yhteensä 20 kysymystä, joista puolet ovat monivalintakysymyksiä ja puolet tosi-epätosi -kysymyksiä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 14 oikeaa vastausta.

Lasten ja nuorten lääkehoidon sekä raskauden ajan lääkehoidon erityiskysymyksiä

Verkkokurssin tavoitteena on varmistaa ja ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöstön valmiuksia toteuttaa asianmukaista ja laadukasta lasten ja raskaana olevien ja imettävien naisten turvallista lääkehoitoa. Kurssilla käsitellään lasten ja nuorten lääkehoitoa lähinnä perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja lapsen arkielämän näkökulmasta. Kurssilla kuvataan lasten lääkkeenannon erityispiirteitä sekä Suomessa yleisimpien lasten ja nuorten sairauksien lääkehoitoa. Joidenkin lääkkeiden kohdalla lapsi käsitetään alle 12-vuotiaana, toisinaan alle 15-vuotiaana ja joskus alle 18-vuotiaana. Vastasyntyneiden lasten lääkehoitoa ei käsitellä tällä kurssilla. Lasten, nuorten ja raskaudenajan lääkehoidon teoriatentissä on yhteensä 15 kysymystä, joista osa on monivalintakysymyksiä ja osa tosi-epätosi -kysymyksiä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 12 oikeaa vastausta.

Perustietoa syöpälääkkeistä ja syöpäpotilaan hoidosta (Uusi 2018)

Koulutuksen kohderyhmä on syöpäpotilaiden jatkohoitoon perusterveydenhuollossa osallistuva hoitohenkilökunta ja lääkärit. Kurssin tarkoituksena on lisätä perusosaamista syövän hoitoon käytettävistä lääkkeistä, niihin liittyvistä haittavaikutuksista, syöpälääkkeiden käsittelystä sekä syöpäpotilaan hoitamisesta. Kurssiin kuuluvassa tentissä on 20 monivalintakysymystä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 14 oikeaa vastausta.

Lääkelaskennan itseopiskelupaketti

Lääkelaskennan itseopiskelupaketti on tarkoitettu lääkelaskennan opiskeluun ja kertaukseen. Kurssilla käydään läpi mm. lääkelaskennan taustoja ja niitä matemaattisia laskutoimituksia, joita lääkelaskennassa tarvitaan. Kurssilla kerrataan myös yksikönmuutoksia ja prosenttilaskuja sekä harjoitellaan lääkeannosten laskemista. Kurssilla käsitellään myös liuosten valmistamista ja laimentamista sekä tiputusnopeuksia. Tämä kurssi tulee automaattisesti kaikille lääkehoidon perusosaamisen kursseille ilmoittautuneille. Kurssin suorittaminen on vapaaehtoista.

ESITE: Lääkehoidon perusosaamista täydentävät kurssit