LÄÄKEHOITO

Medieco tarjoaa lääkehoidon verkkokoulutuksia terveydenhuoltoalan eri ammattiryhmien tarpeisiin, mm. sairaanhoitajille, röntgenhoitajille, lähihoitajille sekä lääkehoitoon kouluttamattomille. Lääkehoidon verkkokoulutusten sisällöt ovat asiantuntijoiden laatimia ja tarkastamia.

Lääkehoidon koulutuksia on tarjolla kolmessa eri tasossa: Perusosaaminen (lääkelupakoulutukset), perusosaamista täydentävät (esim. epiduraalinen kivunhoito) ja erityisosaamista vaativat (esim. tehohoito).

Terveydenhuollon ammattihenkilön lääkehoidon perusosaamisen lupaan vaaditaan hyväksytty suoritus sekä monivalintatentistä että lääkelaskennan tentistä. Lisäksi hoitajan tulee antaa käytännön näytöt erillisen (organisaatiokohtaisen) ohjeen mukaisesti. Mediecon lääkehoidon perusosaamisen verkkokoulutuksiin sisältyy tarvittavat oppimateriaalit ja tentit, joilla varmistetaan hoitohenkilökunnan lääkehoidon teoriatiedon osaaminen. Vastuu käytännön näyttökokeiden järjestämisestä ja virallisen lääkeluvan myöntämisestä on työnantajalla.

Lääkehoidon perusosaamisen kurssit

Lääkehoidon perusosaamisen kurssit on tarkoitettu lääkelupia varten tarvittavan teoriaosaamisen ja lääkelaskuosaamisen varmistamiseen.

Lue lisää…

Lääkehoidon perusosaamista täydentävät kurssit

Lääkehoidon perusosaamista täydentävinä kurssit:

  • Epiduraalinen kivunhoito
  • Rokottaminen
  • Psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoito
  • Lasten, nuorten ja raskaudenajan lääkehoito
  • Neste- ja lääkehoidon tarkkailu lähihoitajille
  • Perustietoa syöpälääkkeistä ja syöpäpotilaan hoidosta
  • Lääkelaskennan itseopiskelupaketti (sisältyy kaikkiin lääkehoidon perusosaamisen kursseihin)

Lue lisää…

Lääkehoidon erityisosaamista vaativat kurssit

Lääkehoidon erityisosaamista vaativat kurssit:

  • Tehohoito
  • Solunsalpaajahoito

Lue lisää…