Väitöstutkimus lääkehoidon osaamisen varmistamisesta

Mediecon lääkehoidon verkkokoulutusten sisällöntuottajanakin toimiva sh, TtT Sami Sneck on väitellyt sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen varmistamisesta.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin sairaanhoitajien lääkehoidon osaamista ja heidän käsityksiään viiden vuoden välein toistuvasta lääkehoidon osaamisen varmistamisesta. Tutkimuksen perusteella sairaanhoitajien osaamista ja potilasturvallisuutta lisää säännöllinen osaamisen varmistaminen.

Tutkimuksen määrällinen aineisto koostui 692 sairaanhoitajan lääkehoidon osaamisen itsearvioinnista ja 2 479 sairaanhoitajan teoria- ja lääkelaskutentin tuloksista. Laadullinen aineisto perustui 342 sairaanhoitajan käsityksiin lääkehoidon osaamisen varmistamisesta ja verkko-oppimisesta. Tutkimuksen aineisto on kerätty Mediecon lääkehoidon verkkokoulutuksiin osallistuneiden sairaanhoitajien tuloksista.

Tutustu tutkimukseen tarkemmin: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/3795

Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ja osaamisen varmistamisen käytännöt ovat tieteellisen tutkimuksenkin perusteella osoitettu toimiviksi ja tutkimuksen pohjalta mallia voidaan edelleen kehittää.

Onnittelut ja kiitokset Samille!