Läkemedelsbehandling av psykiatriska patienter och berusningspatienter

Läkemedelsbehandling av psykiatriska patienter och berusningspatienter 

Målgrupp: Legitimerade och yrkesutbildade hälsovårdspersoner med skyddad yrkesbeteckning, som i sitt arbete bör ha kunskap i läkemedelsbehandling av psykiatriska patienter och berusningspatienter

Syftet är att repetera specialkännetecken för läkemedelsbehandling av den psykiatriska patienten, som t.ex. läkemedelsgrupper som används vid behandling av den psykiatriska patienten samt användning av psykiatriska läkemedel vid olika åldersgrupper. Syftet är också att repetera de centrala sakerna vid behandling av beroendeskap, alkoholavvänjning samt avvänjning av narkotika och narkotiska läkemedel.

Kursens genomförande

– Teoritentamen

– Gränsen för godkänt: teori 14/20 frågor

Kursinnehåll

– Kursmaterial och tentamen:  Läkemedelsbehandling av psykiatriska patienter och berusningspatienter

Behovet av de kompletterande skolningarna bestäms enligt personens arbetsbild och arbetsgivarorganisationen.

Medieco nätskolningar i läkemedelsbehandling för hälsovårdens yrkespersoner är en del av en officiell tillståndsprocess, till vilket det hör ett godkänt utförande av kursen och dessutom bör man prestera ett kompetenstest. Arbetsgivaren beviljar tillståndet och fattar beslut om innehållet i kompetenstestet.

Innehållet motsvarar kompetenskraven i  ”Säker läkemedelsbehandling – handboken, publicerat av Social- och hälsovårdsministeriet.