Medieco eLearn förnyas

Medieco Oy:s Medieco eLearn nätinlärningsomgivningen kommer att förnyas under slutet av året. Förnyelsen påverkar användningen av omgivningen. De kommande förändringarna kommer att påverka både våra kunders processer och de som deltar i skolningarna.

I och med att välfärdsområdena startar sin verksamhet i början av året är det fortfarande många öppna frågor. Detta påverkar Mediecos system, till exempel vad gäller organisationsstrukturer, arbetsgivarinformation och faktureringsnivåer.

Vad är bra att veta om förnyelsen i detta skede?

• På grund av förnyelsen kommer det att bli avbrott i nätinlärningsomgivningen, vilket vi meddelar i förväg. Det första avbrottet är den 28 november 2022.

• Anmälningsblanketten på Mediecos hemsida tas bort i och med förnyelsen. Efter detta görs skolningsanmälningen direkt i inlärningsomgivningen. I framtiden kommer den anställde som deltar i skolningar att anmäla sig själv och kommer att behöva sitt eget personliga användarnamn.

  • Om den anställde inte redan har ett användarnamn skapar han det själv = självregistrering i Medieco eLearn eller loggar in med arbetsgivarens inloggningsnamn

• Den arbetsgivarinformation och e-postadress som för närvarande finns i inlärningsomgivningen kommer att förändras för en stor del av våra kunder (anställda inom välfärdsområden).

• Egna intyg kommer även fortsättningsvis att finnas i inlärningsomgivningen i deltagarens profil.

• Faktureringsändringar: Vi kommer att informera organisationernas kontaktpersoner senare

• November är ett bra tillfälle att anmäla sig och genomföra skolningar i läkemedelsbehandling på grund av det kommande avbrottet. Anmälningen till skolningar mellan 15.12.2022 och 2.1.2023 kommer att vara avstängt.

• Inom olika välfärdsområden kommer förändringarna att träda i kraft stegvis.

Förnyelsens framåtskridande och avbrott kommer att meddelas på Medieco eLearns hemsida och på webbplatsen https://medieco.fi/uutiset så snart datumen har bekräftats. Det är viktigt att noggrant bekanta sig med de mer detaljerade instruktionerna och andra meddelanden som kommer att publiceras i ett senare skede.

Syftet med förnyelsen är bland annat att göra slutanvändarens tillgång till kurser snabbare, tydliggöra inlärningsomgivningen och förbättra användarupplevelsen.