Käyttökatko Medieco eLearn oppimisympäristössä 20.9.2021

TIEDOKSI
Medieco eLearnissä on käyttökatko 20.9. klo 16.00 – 17.00.
Käyttökatkon aikana Medieco eLearn ei ole käytettävissä.

***

INFORMATION
Medieco eLearn har ett serviceavbrott den 20 september kl.16.00 – 17.00
Medieco eLearn nätinlärningsomgivningen är inte tillgänglig under avbrottet