Säkerställ din kompetens på svenska

Finland är ett tvåspråkigt land. Därför har vi översatt våra populäraste skolningar i läkemedelsbehandling till svenska.

Till vårt svenska skolningsurval kommer du här: https://medieco.fi/sv/traningar/

Som närvårdare, medikalvaktmästare eller primärskötare studerar du nätskolningen Grundkunskaper i läkemedelsbehandling som är en grundskolning i läkemedelsbehandling. Ifall du dessutom vårdar patienter som får intravenös vätskebehandling och epidural smärtbehandling kan det vara skäl att genomföra skolningen: Observation vid krävande vätske- och läkemedelsbehandling. Om du på motsvarande sätt vårdar patienter med psykiatriska sjukdomar eller berusningssjukdomar kan du studera skolningen: Läkemedelsbehandling av psykiatriska patienter och berusningspatienter.

Skolningen: Genomförandet av krävande vätske- och läkemedelsbehandling är avsett för dig sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska eller första vårdare. Denna skolning är en grundskolning i läkemedelsbehandling och innefattar också materialet i skolningen: Grundkunskaper i läkemedelsbehandling. Dessutom beroende på vilka dina arbetsuppgifter är kan du behöva kompletterande skolning i Epidural smärtbehandling eller Vaccinering.

Skolningar som är riktade för vårdpersonal på röntgenvårdsavdelningar och i munvården har dessutom sina egna svenskspråkiga grundskolningar i läkemedelsbehandling.

Om du inte fått skolning i läkemedelsbehandling inom yrkesutbildningen, men behöver t.ex. dela ut läkemedel för dina kunder kan du gå vår svenskspråkiga skolning: Läkemedelsbehandlingens ABC. Denna skolning ger dig baskunskaper i läkemedelsbehandling på ett lättbegripligt sätt.

För att materialet skall vara ”up to date”, uppdaterar vi våra grundskolningar varje år och de nya svenskspråkiga uppdateringarna öppnas i början av juni eller vid årsskiftet. Materialet för speciella yrkesgrupper och kompletterande skolningar uppdateras vid behov.

Alla våra svenskspråkiga skolningar kan du anmäla dig till oberoende om du jobbar inom den offentliga eller den privata sektorn. Om någon av skolningarna intresserar dig, men finns inte på anmälningsblanketten för din arbetsplats, så kontakta vår kundbetjäning via e-postadressen tuki@medieco.fi.

Viktigt att komma ihåg när du läser det svenska materialet eller gör tentamen är att du ändrar på användarspråket i nätinlärningsomgivningen. Detta gör att inställningarna omställs till svenska.

 

Mediecos hemsida kan också läsas på svenska. Då kan du trycka på svenska flaggan i rubriksraden eller via denna länk: https://medieco.fi/sv/

 

Hälsningar,

 

Thomas, Service specialist

 

Medieco – Stöd för kunniga experter