HALLITUS

Juha Korpelainen, Pohde
Mari Saari-Somero, Pohde
Maria Isokoski, Soite
Soili Vesterinen, Kainuun hyvinvointialue
Harri Tiuraniemi, Lapha
Maarit Palomaa, Lapha