LÄÄKEHOIDON PERUSOSAAMISEN KURSSIT

Lääkehoidon perusosaamisen kursseja on tarjolla neljälle eri ammattiryhmälle: Lähihoitajille (nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt), sairaanhoitajille (laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt), röntgenhoitajille ja lääkehoitoon kouluttamattomille (esim. sosionomit).

Lääkehoidon perusteet, lähihoitajat

Tämän verkkokurssin tavoitteena on varmistaa ja ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöstön lääkehoidon perusosaamista sekä tukea valmiuksia toteuttaa laadukasta ja turvallista potilaiden lääkehoitoa. Oppimateriaaliin tutustumisen jälkeen osallistujalla on mahdollisuus suorittaa nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattu kaksiosainen lääkehoidon perusosaamisen tentti. Teoriatentissä on yhteensä 35 kysymystä (hyväksytty suoritus 27/35 pistettä) ja lääkelaskutentissä on yhteensä 3 kysymystä (hyväksytty suoritus 3/3 pistettä).

Katso kurssin sisältö tarkemmin Lääkehoidon perusteet -esitteestä

Vaativa neste- ja lääkehoito, sairaanhoitajat

Tämä verkkokurssi on tehty itseopiskelumateriaaliksi laillistetulle terveydenhuollon ammattihenkilöstölle neste- ja lääkehoidon kertaamista varten. Kurssilla opiskellaan Lääkehoidon perusteet -oppimateriaali ja Vaativa neste- ja lääkehoito  -oppimateriaali. Kurssin tavoitteena on varmistaa hoitohenkilökunnan perusvalmiudet aikuisen hoitotyössä tarvittavan vaativan neste- ja lääkehoidon suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja hoidon vaikutusten arvioimiseen. Perusvalmiuksien varmistamisen tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta laskimonsisäisen neste- ja lääkehoidon osalta.

Oppimateriaalien opiskelun jälkeen osallistujat voivat suorittaa kaksiosainen lääkehoidon perusosaamisen tentin. Teoria-/monivalintatentissä on yhteensä 40 kysymystä (hyväksytty suoritus 30/40 pistettä). Lääkelaskutentissä on yhteensä 3 kysymystä, joista osassa voi olla useampi kohta (hyväksytty suoritus 3/3 pistettä).

Katso kurssin sisältö tarkemmin Vaativan neste- ja lääkehoidon toteuttaminen -esitteestä

Neste- ja lääkehoito röntgenhoitajille

Tämä verkkokurssi on tehty itseopiskelumateriaaliksi röntgenhoitajille varjo- ja tehosteaineiden käytön kertaamista sekä lääke- ja nestehoidon kertaamista varten. Verkkokurssin aikana opiskellaan itsenäisesti omaan tahtiin keskeisimmät asiakokonaisuudet. Kurssin tavoitteena on varmistaa röntgenhoitajien perusvalmiudet kuvantamistutkimuksissa ja -toimenpiteissä tarvittavien varjo- ja tehosteaineiden käytössä sekä suonensisäisen neste- ja lääkehoidon toteuttamisen toimenpiteissä ja tutkimuksissa.

Oppimateriaalin opiskelun jälkeen röntgenhoitajat voivat suorittaa kaksiosainen lääkehoidon perusosaamisen tentin. Teoria-/monivalintatentissä on yhteensä 40 kysymystä (hyväksytty suoritus 30/40 pistettä). Lääkelaskutentissä on yhteensä 3 kysymystä, joista osassa voi olla useampi kohta (hyväksytty suoritus 3/3 pistettä).

Lääkehoidon ABC (lääkehoitoon kouluttamattomille)

Tällä lääkehoitoon kouluttamattomille suunnatulla verkkokurssilla käsitellään perustietoja lääkehoidosta, hoitajan vastuuta lääkehoidon kokonaisuudessa, lääkehoidon merkitystä potilaan kokonaishoidossa, lääkehoidon arviointia sekä vanhusten ja lasten lääkehoidon erityispiirteitä. Lisäksi kurssilla opiskellaan perustiedot yleisimpien sairauksien hoitoon käytettävistä lääkkeistä.

Verkkokurssi sisältää kaksiosaisen lääkehoidon perusosaamisen tentin. Teoria-/monivalintatentissä on yhteensä 35 kysymystä (hyväksytty suoritus 27/35 pistettä). Lääkelaskutentissä on yhteensä 3 kysymystä, joista osassa voi olla useampi kohta (hyväksytty suoritus 3/3 pistettä).